Dansk-Jødisk Genealogisk Database

Du har ikke adgang til denne DJGDB. SDJH-medlemmer kan logge sig ind her
Eller se hvordan du får adgang på SDJHs hjemmeside

Adgang til Databasen

Adgang til Dansk-Jødisk Genealogisk Database er forbeholdt medlemmer af SDJH (Selskab for Dansk Jødisk Historie), som er fusioneret med det tidligere genealogiske selskab JGS, samt HGJG (Hamburger Gesellschaft für Jüdische Genealogie). Medlemmer af disse to foreninger må logge ind med deres emailadresser på linken ovenfor. Systemet kan automatisk sende dem en adgangskode, hvis de endnu ikke har fået en sådan.

Alle kan blive medlemmer af de to foreninger. Indmeldelse i SDJH/JGS foregår nemt på foreningens hjemmeside, og så snart indbetalingen af medlemskontingentet (p.t. 100 kr årligt) er registreret, vil man kunne rekvirere en adgangskode via login-linken ovenfor.