Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.1: Fædrene linje for Nanna VESTER

VI.32 Jens SØRENSEN (VESTER), fæstebonde.

Født o. 1686. Død 1749 i Albøge. ~ 1 maj 1729 i Albøge m.VI.33 Maren LAURITSDATTER (-). - se nedenfor. Velsagtens fæstebonde. Han boede i Albøge sogn, Djurs Sønder Herred, hvor han formodentlig også er født. Kirkebogen har blandt copulerede i 1729 "Jens Sørensen og Maren Lauridsdatter begge af Albøge". Han har nok kaldt sig Vester (Wester, Wæster). Udbredelsen af dette navn i de sønderdjurske sogne kunne tyde på at det er ret gammelt. Muligvis døde han 1749 i Albøge. Kirkebogen har nemlig det år en begravelse "Jens Sørensen i Albøge - 63 år". Sønnen Rasmus var muligvis enebarn hvilket kan rime med at forældrene var temmelig gamle da de giftede sig.  _ Hans hustru VI.33 (forslægt ukendt):

VI.33 Maren LAURITSDATTER.

~ VI.32 Jens SØRENSEN (VESTER), fæstebonde - se ovenfor. Formodentlig født i Albøge. Hendes begravelse er ikke fundet i kirkebogen for Lyngby-Albøge.  _

Deres søn

1 Rasmus Jensen VESTER, gårdmand. se V.16 nedenfor.

V.16 Rasmus Jensen VESTER, gårdmand.

Født 2 feb. 1739. Døbt 22 feb. 1739 i Albøge sogn. Død 22 juli 1811 i Trustrup, Lyngby sogn. ~ 1. 12 dec. 1772 i Homå m. Mette Chistensdatter SKIPPER (1751-1779). ~ 2. 26 nov. 1779 i Lyngby m. V.17 Anne Katrine Pedersdatter MOLBO (1756-1844). Se afsn. 1.2. Fæstebonde i Trustrup i Lyngby sogn ved Grenå. Gården med matrikelnr. 5 kom ved baroniet Høgholms ophævelse i 1748 under herregården Lykkesholm (syd for Grenå) og havde den næststørste hartkornsansættelse af Trustrups ialt 8 gårde. I Rasmus Vesters tid (fra 1773) bestod hoveriet i 38 gangdage (uden heste og vogne) og 18 spanddage (med heste og vogne) hvortil kom det store hoveri (plovdage, harvedage osv.). Gården blev købt til selveje af Rasmus Vesters enke i 1812 kort efter hans død. Senere fik den navnet "Vestersminde" - efter Vester-slægten, der havde den i 4 generationer. Gården brændte i 1938 og stuehuset blev genopført i 30'er-stil.

pic
Vestersminde i Trustrup før branden i 1938

I Lykkesholm godsarkiv findes skiftet efter Rasmus Vesters død i 1811. Boets besætning vurderes til 574 rdl., redskaber til 137 rdl., indbo til 22 rdl., men da der også er en del gæld, bliver den samlede arv ansat til 389 rdl. Heraf får døtrene hver 25 rdl, sønnen Jens 50 rdl ("broderparten") og enken 150 rdl. Der hensættes midler til Rasmus Vesters begravelse, enkens begravelse osv. En ufaglærts årsløn udgjorde på den tid ca. 70 rdl., så familien har afgjort hørt til de bedrestillede bønder. Kilde: Straarup [12] (s. 5, 7, 11 ff.), Helbo [154] mm.  _

Hans børn med Mette Chistensdatter SKIPPER:

1 Bodil Rasmusdatter VESTER. Født 1773 i Trustrup. Døbt 12 sep. 1773 i Lyngby sogn. ~ 15 mar. 1800 i Grenå (Lyngby) m. Rasmus PEDERSEN, skoleholder (1743-). Skoleholder i Aalsrode by, Aalsø sogn. Er 1797 forlover ved lillesøsteren Kirstens bryllup. Hun er da i tjeneste i Grenå. Ved vielsen (der er noteret i Grenå kirkebog, men fandt sted i Lyngby kirke) var hun i tjeneste hos byfogeden Niels Erich Behr i Grenå. Hendes mand, enkemand og langt ældre end hun selv, var skoleholder i Aalsrode. Boede som enke (1834) hos sin halvbror Jens Rasmussen Vester på Vestersminde i Trustrup. 1845 bor hun hos sønnen Rasmus i Glatved.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.1.

2 Kirsten Rasmusdatter VESTER. Født 1775 i Trustrup. Døbt 3 dec. 1775 i Lyngby sogn. Død 1857 i Glatved, Hoed sogn. ~ 1. 4 nov. 1797 i Albøge m.efterkommer nr. 45 afsn. 2.21 Jens MADSEN KONGE, gårdejer (1770-1804). Ejer af gård (Søbygård?) i Glatved. ~ 2. 29 juni 1804 i Hoed m. Søren Andersen NYMANN, gårdejer (1773-1829). Gårdejer i Glatved, Hoed sogn. Var som ung i tjeneste i Grenå. Hendes første mand overtog en gård i Glatved efter sin far. Gården gik siden til hendes anden mand og deres fælles søn Jens. Hos ham kom hun som enke på aftægt. Jens Nymanns søn Søren Nymann (hendes barnebarn) blev gift med Jensine Vester, hendes halvbror Jens' sønnedatter.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.2.

3 Ingeborg Rasmusdatter VESTER. Født 1779 i Trustrup. Døbt 18 apr. 1779 i Lyngby sogn. Var død uden arvinger ved skiftet 1811.  _

Hans børn med Anne Katrine Pedersdatter MOLBO:

4 Mette Rasmusdatter VESTER. Født 1783. Døbt 29 juni 1783 i Trustrup, Lyngby sogn. Død 4 jan. 1850 i Glatved, Hoed sogn. ~ m. Jacob Rasmussen KJÆR, daglejer (1784-1868). Daglejer i Glatved. Levede ved skiftet efter faren i 1811.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.3.

5 Beritte Rasmusdatter VESTER. Født 1787. Døbt 23 sep. 1787 i Trustrup, Lyngby sogn. ~ 7 juli 1809 i Lyngby m. Niels RASMUSSEN, gårdmand (1783-1847). Grdm. i Trustrup, Lyngby sogn. Hendes mand var ejer Trustrupgaarden (matrikel nr. 7), en af Trustrups 8 gårde. Svigerfaren Rasmus Nielsen havde været fæster af gården til sin død 1807/08, hvorefter svigermoren Anne Michelsdatter købte den til selveje ifølge skøde af 12. januar 1813. 18. januar samme år tilskødede hun gården til Niels Rasmussen, der da var gift med Beritte Vester. Som enke solgte Beritte Vester den 9. februar 1856 gården til sin svigersøn Peder Davidsen, som stammede fra Homaa. De fik mindst to børn. Kilde: Helbo [129] mm.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.4.

6 Jens Rasmussen VESTER, gårdmand. se IV.8 nedenfor.

7 Peder Rasmussen VESTER. Født 1795. Døbt 21 juni 1795 i Trustrup, Lyngby sogn. Død 1797 i Trustrup, Lyngby sogn.  _

IV.8 Jens Rasmussen VESTER, gårdmand.

Født 13 maj 1792 i Trustrup, Lyngby sogn. Død 11 feb. 1867 i Trustrup. Begr. 19 feb. 1867 i Lyngby. ~ 30 okt. 1819 i Hoed m. IV.9 Maren Rasmusdatter SMED (1793-1871). Se afsn. 1.4. Var siden sin ungdom sognefoged i Trustrup. Ejerskabet af Vestersminde overgik til ham ved skøde i 1824. Udbyggede gården og etablerede teglbrænderi. Der var ansat 2-3 arbejdere, og ovnen var beliggende midt i Trustrup by. Erhvervede i 1833 kirke-, korn- og kvægtiender fra Constantinsborg i Ormslev. Desuden havde han en omfattende lånevirksomhed. Han købte mindst 2 større gårde som blev overtaget af sønnerne Rasmus og Niels sandsynligvis som arveforskud. De får nemlig intet da yngste søn Hans Christian får overdraget fædregården i 1867. Ialt synes børnene at have arvet omkr. 25.000 rdl.

pic
Jens Rasmussen Vester (1792-1867). Foto 17. dec. 1866

Hans sønner havde børn som huskes af Nanna Vester (hendes fars fætre): "Jens [Rasmussen?] Vester, skovrider på Katholm, Peter [egt. Jørgen Peder Rasmussen] Vester, gårdejer i Allelev, Jens [Jensen?] Vester, ejer af Ellegård i Kolindsund, og [?] Vester, gårdejer i Trustrup. Ingen af dem var brødre, og heraf har jeg kunnet slutte, at oldefar må have haft i det mindste 5 sønner". Dette kan dog ikke være helt korrekt. Han havde kun 5 sønner, hvoraf den ene (Jørgen Peder) var død uden arvinger før skiftet i 1867 og en anden døde spæd. Desuden forveksler hun oldefaren med en anden Jens Vester (omtalt i Aarhus Stifts Aarbøger, Nedergaard [7] mm), også sognefoged og gårdmand og engageret i de religiøse bevægelser på egnen. Denne Jens Vester var dog ugift, solgte siden sin gård og flyttede til Århus. Kilder: Straarup [12] (s. 15 ff.), Nanna Vester [13], [77] (s.43, 45), Grenaa Egnsarkiv [153], Helbo [154].  _

6 børn:

1 Rasmus Jensen VESTER, gårdmand. Født 30 dec. 1819 i Trustrup. Døbt 5 mar. 1820 i Lyngby sogn. Død 24 maj 1866 i Lyngby sogn. Begr. 31 maj 1866. ~ 15 mar. 1844 i Lyngby m. Johanne Sophie RASMUSDATTER (1820-1906). Ejer af gården Hovgaard i Allelev. Gården var blevet købt af hans far i 1844 (sælger: Jens Lund). Hans enke Johanne Sophie hensidder ved skiftet efter hans far i uskiftet bo i Allelev. Peter Vester, gårdmand i Allelev, omtalt og afbilledet i Achton Friis' "De Jyders Land", er hans ældste søn. Kilde: Straarup [12] (s. 24), Grenaa Egnsarkiv [153] mm.

pic
Hovgaard i Allelev i 1914

 _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.5.

2 Bodil Cathrine Jensdatter VESTER. Født 18 feb. 1822 i Trustrup. Døbt 18 aug. 1822 i Lyngby sogn. Død 10 mar. 1903 i Århus. Begr. i Lyngby. ~ 28 mar. 1846 i Lyngby m. Mathias Hansen FRIIS, gårdmand (1804-1872). Gårdejer i Trustrup. Hendes mand var gårdmandssøn fra Albøge og enkemand. Han ejede nabogården til Vestersminde, ligeledes en af Trustrups oprindlige 8 store gårde (med matrikelnr. 3, "Buhl's gård"). Af børnene omtaler Nanna Vester [13] kun tante "Ma" (mor til Achton Friis) og tante Kirstine, begge ugift.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.6.

3 Niels Jensen VESTER. Født 15 feb. 1825 i Trustrup. Døbt 7 apr. 1825 i Lyngby sogn. Død 4 mar. 1827 i Trustrup. Begr. 10 mar. 1827 i Lyngby sogn.  _

4 Jørgen Peder VESTER. Født 7 jan. 1826 i Trustrup, Lyngby sogn. Død før 1867. Må have været død uden arvinger i 1867, muligvis som helt lille. Skæbne ellers ukendt.  _

5 Niels Jensen VESTER, gårdmand. se III.4 nedenfor.

6 Hans Christian Jensen VESTER, gårdmand. Gårdmand, Vestersminde, Trustrup. Født 27 sep. 1833 i Trustrup. Døbt 1 dec. 1833 i Lyngby. Død 1 jan. 1873 i Trustrup. Begr. 9 jan. 1873 i Lyngby. ~ 14 maj 1861 i Lyngby m. Jensine Mathiasen BLOK (1834-1921). Hans kone tjente i Lyngby præstegård ved giftermålet. Overtog 1867 fødegården Vestersminde i Trustrup. Skødet er underskrevet af hans mor (med ført pen), som får pant i ejendommen og en aftægtskontrakt. Værdien er ansat til 8000 rdl. Han udbygger fortsat gården, lejer parceller i Balle mose osv. Han havde iflg. Nanna Vester i hvert fald 7 børn. Hans kone giftede sig efter hans død med den 20 år yngre Christen Christensen. Iflg. NV var hun da gravid med CCs far ([13], [77] s. 43). Dette modsiges dog entydigt af kirkebogen. Hun var gravid da manden døde og nedkom med datteren Hansine præcis 8 måneder senere. Men der har nok verseret rygter pga. det hurtige giftermål. Med Chr. Christensen begynder udstykningen af Vestersminde. Gården overtages i 1922 af datteren Annette Vester på tvangsauktion. I 1935 afhænder hun den til Niels Erik Køhn (s.d. hendes halvsøster Else Kirstine Julie Christensens mand), der senere udvandrer til Canada efter at have solgt resterne til udstykning. Tilbage af Vestersminde er idag blot stuehuset opført efter branden i 1938. Kilde: Grenaa Egnsarkiv [153] mm.  _ Efterslægt (9 børn) afsn. 2.7.

III.4 Niels Jensen VESTER, gårdmand.

Født 14 nov. 1828 i Trustrup. Døbt 13 dec. 1828 i Lyngby sogn. Død 18 feb. 1915 i Hammelev sogn, Djurs Nørre H.. ~ 20 nov. 1852 i Albøge Kirke m. III.5 Ane Marie Petersdatter STISEN (1822-1898). Se afsn. 1.9. Gårdmand i Trustrup og, engang før 1878, også sognefoged. Ejer af "Vesterlund", som tilskødes ham af moren den 28. maj 1867, den største af de oprindeligt 8 store gårde i Trustrup (matr. 6). Værdien var sat til 8000 rdl., og han kvitterer ved overtagelsen for den fædrene og mødrene arv. Oprindeligt lå bygningerne indeklemt mellem Vestersminde og Trustrupgaarden (matr. 5 og 7), men blev omkring 1866-67 flyttet ud på marken nord for hovedvejen.

pic
Vesterlund velnok ca. 1930

I 1881 afhænder han gården for 47.000 kroner (køber: Rasmus Jensen i Grønfeldt), og er da vistnok flyttet til Grenå. Kom 1898 som enkemand på aftægt hos sin datter Andersine g. Lauersen i Hammelev. Gården blev afhændet og udstykket. I dag er kun stuehuset tilbage (nuværende Stationsgade 12 i Trustrup).

pic
Niels Jensen Vester (1825-1915)

Havde været med i treårskrigen. Hans rytterpistol gik i arv til sønnen Jens Peter og dennes søn Kristian, som solgte den til "Onkel Lars" [Lars Pedersen gift med NVs søster Astrid på Skerninggård]. Mærkværdigvis har Nanna Vester ikke noget at berette om Niels Vesters børn, dvs. sine egne fastre og farbror. Nanna Vester [13], [77] (s. 44).  _

6 børn:

1 Jens Peter VESTER, forvalter. se II.2 nedenfor.

2 Emilie VESTER. Født 31 maj 1855 i Trustrup, Lyngby sogn. Døbt 21 juli 1855 i Lyngby kirke. ~ 29 okt. 1881 i Lyngby kirke m. Jens Martinus JENSEN, bryggeriarbejder (1859-). Bryggeriarbejder i Grenå. Fik sønnen Niels Christian 1878, men først gift med barnefaderen 3 år senere. Hendes skudsmålsbog findes på Grenaa Egnsarkiv. Straarup [12] (s. 28 f.) mm.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.8.

3 Rasmus VESTER, gårdmand. Født 23 sep. 1857 i Trustrup. Døbt 14 nov. 1857 i Lyngby. ~ 8 apr. 1883 i Albøge m. Karen Marie MADSEN (1857-). Var ved vielsen landmand i Hyllested Skovgaarde. Senere boelsmand, Trustrup Mark.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.9.

4 Marie Petrine VESTER. Født 6 mar. 1860 i Trustrup, Lyngby sogn. Døbt 21 apr. 1860 i Lyngby kirke. ~ 20 sep. 1889 i Lyngby kirke m. Martinus Rasmussen KEJSER, gårdmand (1859-). Gårdmand i Lyngby.  _

5 Andersine Margrethe VESTER. Født 6 apr. 1862 i Trustrup. Døbt 14 juni 1862 i Lyngby. Død 16 aug. 1941 i Thorsø. Begr. 22 aug. 1941 i Voldby. ~ 3 maj 1884 m. Mathias Adolf LAUERSEN, gårdmand (1853-). Gårdejer i Hammelev. Havde tre børn ved folketællingen 1890.  _ Efterslægt (10 børn) afsn. 2.10.

6 Maren VESTER, økonom. økonom, Aalborg Sygehus. Født 16 dec. 1863 i Trustrup, Lyngby sogn.  _

II.2 Jens Peter VESTER, forvalter.

Født 16 maj 1853 i Trustrup. Døbt 25 maj 1853 i Lyngby. Død 13 apr. 1903 i Kolindsund. Begr. i Hammelev. ~ 10 sep. 1880 i Lyngby kirke m. II.3 Jensine Petrine JENSEN (1854-1903). Se afsn. 1.15. Forvalter på godset Lykkesholm syd for Grenå fra 1874-1884. Familien boede i denne periode i et hus på Trustrup Mark. Derefter forpagter af sundgården Rørholm i det nyligt inddæmmede Kolindsund.

pic
Jens Peter Vester (1853-1903) & Jensine Petrine Jensen (1854-1903)

Gården ejedes af "Aktieselskabet Kolindsund" og var blevet bygget først i 80'erne til kvægløst landbrug sammen med en række andre sundgårde. Forpagterne og bestyrerne af sundgårdene forestod afvikling af kulkørsel til afvandingspumperne, hvorfor der f.eks. på Rørholm var 18 heste. Gården blev brugt først og fremmest til kornproduktion. Datteren Nanna Vester har beskrevet sin barndom på Rørholm bl.a. som "museumsmeddeler" til Grenå Muserum. Jens Peter Vester døde muligvis af malaria, som her forekom i de fugtige områder langt ind i det 20. århundrede.

pic
Rørholm, Kolindsund omkr. 1900

Han fik ialt 12 børn, men 2 (Nanna, Rebekka) døde som helt små.  _

12 børn:

1 Astrid VESTER. Født 4 juli 1881. Døbt 18 sep. 1881 i Lyngby. Død 1974. ~ m. Lars PEDERSEN.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.11.

2 Marie VESTER. Født 1 nov. 1882. Døbt 10 dec. 1882 i Lyngby. Død 1966. ~ m. ? JØRGENSEN. Vistnok 7 børn, der alle tog deres mors efternavn.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.12.

3 Karen VESTER. Født 21 mar. 1884. Døbt 4 maj 1884 i Lyngby. Død 1978. ~ m. Peder IPSEN. Kom efter forældrenes død i tjeneste på Bornholm, hvor hun senere blev gift i Åkirkeby. Hun fik ingen børn, men adopterede 1919 Marie, hendes søster Ellas barn, født udenfor ægteskab i 1913. Familien boede i Doktorgade nr. 7 (oprindelig en del af Storegade)  _

4 Kristian VESTER. Født 3 dec. 1885 i Kolindsund. Døbt 4 apr. 1886 i Enslev. Død 1951 i USA. Egtl. døbt Niels Kristian. Iflg. Nanna Vester udvandret til Amerika 1904, kort efter forældrenes død. Udvandrerarkivet har ham ganske rigtig 27 april dette år som udvandret med destination mod Dover. Passagerlisterne viser dog en Kristen Vester, 22 år, ankommet med Lusitania til Minneapolis fra Liverpool i 1908. Ugift. "Var på et tidspunkt forlovet med en pige i Texas. Det blev forbi, og så - fandt man olie på hendes grund! Det er det nærmeste jeg har været millionen" (Nanna Vester [13]).  _

5 Jensine (Mons) VESTER. Født 18 maj 1887 i Kolindsund. Døbt 10 juli i Enslev. Død 1964. Fik knogletuberkulose som lille og var følgelig krøbling hele livet. Ved forældrenes død i 1903 kom hun til søsteren Astrids svigerforældre i Grenå som tjenestepige. Ugift.  _

6 Ella VESTER. Født 30 mar. 1889 i Kolindsund. Døbt 2 juni 1889 i Enslev. Død 2 apr. 1964 i Galten. ~ 1. m. Christian Nielsen CHRISTENSEN. ~ 2. m. Rasmus Jørgen Peter RYSSEL. Blev 1913 (før ægteskabet med Ryssel) mor til Marie, da hun var i tjeneste i Strandlund (Skødstrup sogn). Marie blev (med skriftlig tilladelse af barnefaderen Christian Nielsen Christensen) 1919 adopteret af mosteren Karen og hendes mand Peder Ipsen. 1916 blev Ella gift og fik yderligere 3 børn.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.13.

7 Margrethe VESTER, lærer. Født 7 jan. 1891 i Kolindsund. Døbt 8 mar. 1891 i Enslev. Død 1950. Havde rygskade, vist nok fordi jordemoderen tabte hende på gulvet. Ugift.  _

8 Aage VESTER. Født 10 jan. 1893 i Kolindsund. Døbt 21 maj 1893 i Enslev. Død 20 okt. 1899 i Kolindsund. Begr. 22 okt. 1899 i Enslev. Død af difteri på Epedemisygehuset i Grenå som 6-årig.  _

9 Nanna VESTER. Født 10 jan. 1893 i Kolindsund. Døbt 19 maj 1893 i Enslev (hjemmet). Død 21 maj 1893 i Kolindsund. Begr. 24 maj 1893 i Enslev. Død 4måneder gl.  _

10 Nanna VESTER, overlærer. se I.1 nedenfor.

11 Knud VESTER, arbejdsmand. Født 12 juni 1896 i Kolindsund. Døbt 9 aug. 1896 i Enslev. ~ m. Marie ?. Kom efter forældrenes død til Skerninggård hos sin søster Astrid. Fik ingen uddannelse. Døde ca. 80 år gl.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.14.

12 Rebekka VESTER. Født 3 nov. 1898 i Kolindsund. Døbt 2 feb. 1899 i Enslev. Død 26 juni 1901 i Kolindsund. Begr. 30 juni 1901 i Enslev.  _

I.1 Nanna VESTER, overlærer.

Lærer Samsøgades Skole i Århus. Født 7 apr. 1894 i Kolindsund. Døbt 15 juli 1894 i Enslev. Død 29 aug. 1994 i Århus. ~ m. Ingvard Christensen BAADSGAARD. Kom som 9-årig forældreløs fra forældregården Rørholm til sin søster Astrid på Skerninggård på Sydfyn. Læreruddannet fra Gedved Seminarium 1915, 1916 lærer på Fiirgaarde Børnehjem og timelærer ved Århus Skolevæsen, 1922 fastansat på Samsøgades Skole. Var i 5 år formand for Århus Lærerindeforening.

pic
Nanna Vester (1894-1994)

Stort set hele den eksisterende Vester- og Kolind-familietradition er overleveret gennem NV i form af lydbånd [13], håndskrifter [77], samt afsnit i Grenå Museums udgivelse om Kolindsunds historie: "Fra tiden omkring århundredskiftet. Barndomserindringer af Nanna Bådsgård". Kilde: Dansk Skolestat [2] mm.  _

Henvisninger

[2] Larsen, N.A. & EHC.Mikkelsen: Dansk skolestat (1933) bind 1-4
[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[13] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Kassette lydbånd indtalt til børne- og oldebørn, ca 1980.
[77] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Min Barndom til 1903, håndskrift 1970 ff.
[114] Nymann: Anetavle for Slægten Nymann (Personalhistorisk Institut), Kopi tilsendt af Karen Straarup jan. 2001
[129] Helbo, Willy: Upubliceret materiale om Trustrup, 2003
[153] Grenaa Egnsarkiv: "Westersminde", Trustrup matr. 5a m.fl. (afl. af Niels Erik Køhn)
[154] Helbo, Willy: Landsbyen Trustrup. Grenaa og Omegn før og nu 1991

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here