Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.1: Fædrene linje for Ingvard Christensen BAADSGAARD

V.16 Peder ANDERSEN, gårdmand.

Født o. 1758. Død 1809 i Vester Lyby. Begr. 5 feb. 1809 i Lyby. ~ 10 okt. 1779 i Lyby m.V.17 Maren (Ane) ANDERSDATTER (1759-1840). - se nedenfor. "Bonde og gårdbeboer samt lægdsmand" i Vester Lyby, Lyby sogn nord for Skive i Viborg A. 4 børn. Han har muligvis været både selvejer og sognefoged (ligesom sin ældste søn). Fra 1788-1841 forestodes udskrivningsvæsenets nemlig af den lokale lægdsmand, som ofte var den samme som sognefogeden (fra 1841 var det sogneforstanderen, der udfærdigede rullerne (fortegnelserne) over de værnepligtige). Begravet 61 år gl.  _ Hans hustru V.17 (forslægt ukendt):

V.17 Maren (Ane) ANDERSDATTER.

Født 1759. Død 8 feb. 1840. Begr. 16 feb. 1840 i Grønning. ~ V.16 Peder ANDERSEN, gårdmand - se ovenfor. Kaldes skiftende Maren og Ane. Hun må have været højgravid ved vielsen. Hverken hun eller hendes mand er fundet døbt eller konfirmeret i Lyby, Folketællingen 1787 har hende som 29 år, mens FT 1801 har 46 år. 1834 er hun aftægtskone hos sin søn Anders, sognefoged i Lyby. Hun var da muligvis enke for 2. gang efter en Jens Mousten.  _

Deres 4 børn:

1 Maren PEDERSDATTER. Født 1779 i Vester Lyby. Døbt 25 dec. 1779 i Lyby. Skæbne ukendt.  _

2 Anders PEDERSEN, sognefoged. Født 1783 i Vester Lyby. Døbt 4 maj 1783 i Lyby. ~ m. Anne MEHLSENSDATTER (1783-). Selvejergårdmand, sognefoged og lægdsmand i Lyby sogn. Har formodentlig overtaget sin fars gård.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.1.

3 Anna Cathrina PEDERSDATTER. Født 1789 i Vester Lyby. Døbt 21 maj 1789 i Lyby. Bor ikke hjemme i 1801. Måske død som lille.  _

4 Christen PEDERSEN, gårdmand. se IV.8 nedenfor.

IV.8 Christen PEDERSEN, gårdmand.

Født 7 sep. 1794 i Lyby sogn. Død 17 feb. 1877 i Elev sogn, Vester Lisbjerg H., Århus A.. Begr. 24 feb. 1877 i Elev. ~ 20 okt. 1822 i Lundø m. IV.9 Bodil Pedersdatter BAADSGAARD (1801-1883). Se afsn. 1.2. Han var født hjemme, hvilket blev kundgjort i Lyby kirke af Maren Hummelgaard fra Tulstrup, Niels Andersen, Anders Andersen, Maren Jensdatter og Peder Jørgensen. Flyttede sidst i 1830'erne fra Vester Lyby til Vester Grønning. Bor med kone og 6 børn i hus i Vester Grønning ved folketællingen 1845 og "lever af sin jordlod", dvs. er "selvejerhusmand" (som han også anføres i kirkebogen ved datteren Mariannes dåb). Havde ved sin død ophold med konen hos datteren Marianne i Elev ved Århus. Blev iflg. kirkebogen 82 3/4 år. Alle hans børn er blevet kaldt Baadsgaard efter hans kone, men det vides ikke om andre end sønnen Jesper har efterkommere med det navn.  _

7 børn:

1 Peder CHRISTENSEN, lærer. Født 1823 i Lyby sogn, Nørre H. Viborg A.. Døbt 17 sep. 1823. Død 21 dec. 1898 i Århus. ~ 29 dec. 1860 i Homå m. Ane PEDERSDATTER (1837-1885). Blandt fadderne ved hans dåb var morbroren Jens Baadsgaard på Lundø og farbroren Anders Pedersen i Lyby. Lærer, degn og kirkesanger i Elev ved Århus. En nabo i Elev, Jens Chr. Christensen, har i en avisnotits beskrevet, hvordan lærer Christensen "er imod drikkeri og fuldskab blandt de unge mennesker nytårsaften, og navnlig er han imod, at de altid går i to flokke med gårdmandssønnerne for sig og tjenestekarlene for sig. Det lykkedes degnen at få den gamle skik afskaffet, hvilket gav et plus til ædrueligheden, og et minus til hårdtarbejdende unge, som så ikke fik fri !" [300] . Han flyttede siden til Århus, Paradisgade 11 II. Efterslægt: Torsen, Winther.

pic
Peder Christensen (Baadsgaard) (1823-98)

 _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.2.

2 Marianne CHRISTENSDATTER. Født 12 sep. 1825 i Vester Lyby. ~ 26 juli 1870 i Elev m. Jørgen RASMUSSEN, gårdmand (1818-1874). Gårdm. i Elev. Boede først i Draaby med sin lille datter Dorthea Ovesen. Hun kommer som enke til broren Peder i Elev og bliver gift med enkemanden Jacob Rasmussen (på "Herligsminde"). Broren flyttede siden til Århus, og da hun bliver enke for anden gang, flytter forældrene ind hos hende.  _

3 Niels Peter CHRISTENSEN (BAADSGAARD). Født 29 feb. 1828 i Vester Lyby. Døbt 15 juni 1828 i Lyby. Blev hjemmedøbt straks ved fødslen. Dåben blev siden konfirmeret i kirken. Boede ikke hjemme 1845.  _

4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), husmand. se III.4 nedenfor.

5 Anders CHRISTENSEN (BAADSGAARD), lærer. Født 13 aug. 1834 i Vester Lyby. Døbt 22 aug. 1834 i Lyby. Død 1912 i Århus. Lærer i Århus.  _

6 Grethe CHRISTENSDATTER. Født 10 mar. 1841 i Vester Grønning. Døbt 12 apr. 1841 i Grønning. Lever endnu 1855.  _

7 Anders Christian CHRISTENSEN (BAADSGAARD), gårdmand. Født 4 apr. 1844 i Vester Grønning. Døbt 9 juni 1844 i Grønning. Gårdmand i Sdr. Lem, Skive.  _

III.4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), husmand.

Født 20 juli 1831 i Lyby sogn, Nørre H. Viborg A.. Død 29 jan. 1903 i Grønning sogn, Nørre H. Viborg A.. ~ 6 okt. 1861 i Håsum, Viborg A. m. III.5 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME) (1834-1895). Se afsn. 1.7. Blandt fadderne ved hans dåb var begge hans morbrødre "Jens Baadsgaard Senior og Junior fra Lundø" samt farbroren sognefoged Anders Pedersen. Hans ældste søn blev født før ægteskabet med Mette Kirstine Christensdatter. Han var da i tjeneste i Skiverhus og hun i Ejsing. Han vedgik dog faderskabet og var selv blandt fadderne ved sønnens dåb. Ved vielsen 3 år senere i Håsum er han tilbage i Grønning sogn. Her træffes han som husmand i Vester Grønning i de følgende folketællinger.  _

3 børn:

1 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, gårdmand. se II.2 nedenfor.

2 Bodil Christensdatter BAADSGAARD. Født 25 dec. 1862. Døbt 11 feb. 1862 i Grønning. Død 22 apr. 1863. Begr. 26 apr. 1863 i Grønning.  _

3 Jacob Ove Christensen BAADSGAARD, gårdmand. Født 26 juni 1864. Død 4 okt. 1932. ~ 10 apr. 1896 i Thise m. Karen JENSEN (1862-1934). Gårdmand og murer i Thise by. Får 1905 tilladelse til at føre Baadsgaard-navnet. Stor efterslægt med dette efternavn.

pic
Jacob Ove Baadsgaard m. familie. Bagerst stående deres børn: Esper, Johanne, Kristian, Else Kristine, Margrethe.

 _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.3.

II.2 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, gårdmand.

Gårdmand/husmand i Vester Grønning. Født 27 apr. 1858 i Ejsing sogn, Ginding H. Ringkøbing A.. Døbt 30 apr. 1858 i Ejsing. Død 1 dec. 1944 i Skive. ~ 11 maj 1886 i Grønning m. II.3 Johanne Marie POULSEN (1856-1899). Se afsn. 1.14. Får sammen med sin bror Jacob 1905 officiel tilladelse til navneforandring til Baadsgaard med henvisning til at det er "Familiens gamle Slægtnavn, hvilket Navn vi selv almindelig kendes under og kaldes med, og som vor Fader og dennes Moder [Bodil Baadsgaard] ligeledes have været almindelig kendt under". Havde en mindre gård i Vester Grønning nord for Skive. Gik altid med klap for højre øje, efter han som ung fik det beskadiget af en nedfaldende pilegren.

pic
Niels Peder Baadsgaard 1907 (enkemand). Fra venstre børnene: Ingvard, Hans, Else, Poul, Martin, Esper

Var en overgang brandsynsmand i Jebjerg sammen med Jeppe Aakjær. I J. Aakjærs "Efterladte Erindringer" findes han afbilledet sammen med Aakjær og en tredje bransynsmand. Brandtilsynet var iflg. erindringerne "chikane" fra sognerådet, og de fik det hurtigt overstået ved at benytte Aakjærs "automobil" som transportmiddel mellem gårdene.  _

7 børn:

1 Ingvard Christensen BAADSGAARD. Født 13 juli 1886 i Grønning. Død 7 sep. 1886. Begr. 12 sep. 1886 i Grønning. Blev hjemmedøbt, men døde før dåben blev bekendtgjort i kirken.  _

2 Ingvard Christensen BAADSGAARD, lærer, cand.phil. se I.1 nedenfor.

3 Paul Peter Christensen BAADSGAARD. Født 30 sep. 1888 i Vester Grønning. Døbt 4 nov. 1888 i Grønning. ~ m. Inger PEDERSEN. Er anført på passagerlisten (Ellis Island) 12 april 1921 som kommende fra København. Han er da 32 år, ugift, amerikansk statsborger og bor i Tyler i Minnesota. Er vist senere udvandret til Canada. En søn professor. Efterslægt med Baadsgaard-navnet.  _

4 Martin Christian Christensen BAADSGAARD, gårdmand. Født 27 juni 1890 i Vester Grønning. Døbt 26 okt. 1890 i Grønning. ~ m. Maren CHRISTENSEN. Slagter og gårdmand i Grønning.

pic
Martin Baadsgaard med familie

 _

5 Esper Marius Christensen BAADSGAARD, gårdmand. Født 3 juni 1893 i Vester Grønning. Døbt 9 juli 1893 i Grønning. ~ m. Anna Magdalene OVERGAARD. Ejer af gård i Høvgild pr. Herning  _

6 Else Kirstine Helene Christensen BAADSGAARD. Født 27 aug. 1895 i Vester Grønning. Døbt 29 sep. 1895 i Grønning. Død 12 juli 1908 i Vester Grønning. Begr. 17 juli 1908 i Grønning. Eneste datter. Døde som 12-årig af lungetuberkulose, smittet af sin lærer.  _

7 Hans Peter Christensen BAADSGAARD, murer. Født 29 juli 1897 i Vester Grønning. Døbt 26 aug. 1897 i Grønning. ~ m. Mette Katrine Jepmine NIELSEN.

pic
Familien Baadsgaards ved Hans Peters bryllup 1925. Stående bagerst: Martin Baadsgaard, Nanna Vester, Niels Peder Chr. Baadsgaard, Maren Christensen, Esper Baadsgaard

 _

I.1 Ingvard Christensen BAADSGAARD, lærer, cand.phil.

Lærer Ny Munkegades Skole Århus, Århus Seminarium. Født 16 sep. 1887 i Vester Grønning. Døbt 16 okt. 1887 i Grønning. Død 19 aug. 1940 i Århus. ~ m. Nanna VESTER. Læreruddannet fra Ranum Seminarium 1909, 1910 lærer på Lovns Skole pr. Hvalpsund, 1913 vikar ved Københavns Skolevæsen, filosofikum på universitetet, 1916 timelærer og 1917 fastansat ved Århus Skolevæsen, Ny Munkegades Skole, samt timelærer ved Århus Seminarium.

pic
Ingvard Baadsgaard (1887-1940)

Kilde: Dansk Skolestat [2] mm.  _

Henvisninger

[2] Larsen, N.A. & EHC.Mikkelsen: Dansk skolestat (1933) bind 1-4
[300] Boesen, Lennie: email sept. 2012

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here