Gedcom-udskrift for Gerda ROTHENBORG

Afsn. 1.10: Fædrene linje for Hanne (Hanchen) ISRAEL LEVY, Gerda ROTHENBORGs farmors mor

V.22 Isaac ISRAEL LEVY.

Jøde i Friedrichstadt, muligvis tilflyttet fra Altona. Kan være Isaac David Levy, Dr. Medicinæ, 47 år i folketællingen 1803 for Friedrichstadt med hustru Fromert (37 år) og tre børn, Hanne, David og Esther (15, 13 og 5 år). Denne I.D. Levy døde vistnok omkring 1814.  _

2 børn:

1 Hanne (Hanchen) ISRAEL LEVY. se IV.11 nedenfor.

2 Israel LEVIN. Jøde i Friedrichstadt. Havde en søn Calme, som ifølge farens ansøgning i 1823 skulle i lære hos svogeren Aron Jacobsen i Aalborg. Sønnen træffes (vistnok) 1834 i Nykøbing Mors (ugift handelsbetjent) og 1845-1850 i Hjørring, gift med Frederikke Dessauer, der ligeledes var fra Friedrichstadt.  _

IV.11 Hanne (Hanchen) ISRAEL LEVY.

Født 1787 i Altona. Død 19 aug. 1830 i Aalborg (Mos). Begr. 20 aug. 1830. ~ 26 mar. 1816 i Aalborg m. IV.10 Aron JACOBSEN, købmand (1761-1831). Købmand i Viborg og Aalborg. Se afsn. 1.9. Må være kommet til Aalborg i forb.m. vielsen omkring 1815/16. I mandtallet 1818 for Aalborg angives hun at have opholdt sig i byen i 2 år. Hendes hebraiske fornavn "Hendel" nævnes på gravstenen på den jødiske kirkegård i Aalborg.

pic
Hanne Israels gravsten på Mosaisk Kirkegård i Aalborg.

Indskriften lyder i dansk oversættelse: "En kvinde der frygter Herre - hun skal prises. En pryd var hun for sin ægtemage hele sit liv, hendes dage blev afkortet, hun svandt hen og gik bort, men hendes sjæl fryde sig nu ved Guds nåde. Det er den brave kvinde, Fru Hendel, Menighedsforstander Aharon Frederikstads hustru, som døde Torsdagen, 1. nymånedsdag og blev begravet Fredagen, 2. nymånedsdag Ellul 5590". På bagsiden (på dansk): "Købmand Aron Jacobsens 2. hustru Hannchen, født Israel, død 21.8. 1830" Kilder: [1], [93] (s. 41, 47, 49) .  margo  10 børn med IV.10 Aron JACOBSEN, se afsn. 1.9.

Henvisninger

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[93] Margolinsky, J.: De jødiske Kirkegårde i de danske Provinsbyer. Det Mosaiske Troessamfund i København, 1957
[194] Klitborg, C.: Aalborg Købmænd gennem 500 Aar, Aalborg 1931
[216] Felding, Steen: Afskrifter af arkivalia vedr. oprettelse af synagoge i Aalborg, tilsendt august 2001
[305] Michelson, Karl: Jüdische Familienakten, Stadtarchiv Friedrichstadt, http://www.archiv-friedrichstadt.de/STA%20Juden.html

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here