Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.10: Fædrene linje for Sidsel Clemensdatter SMAGBIER, Holger BRØNDSTEDs farfars morfars farmors mormors mor

XI.1182 Clemen Jensen SMAGBIER, rådmand.

Født 1554 i Århus. Død 18 juni 1626. ~ 1. 1583 i Århus m.XI.1183 Maren CHRISTENSDATTER (1560-1597). - se nedenfor. ~ 2. o. 1598 i Århus m. Anna OLUFSDATTER (-1650). Må være født i Århus, idet han i 1580 sværger borgered uden at betale for borgerskabet (»Clemen Jensen svor Eed, gaff ingen borgerskab, thi hans Fader var borger«). Boede på Mejlgade, hvor han ejede ejendommene nr. 67 og 68 (nu 76 og 78), men han ses af skatteprotokollerne at have ejet flere ejendomme. Rådmand ca. 1608-26, borgmester i året 1623 (s.k. "fastelavnsborgmester": rådmændende fungerede efter tur som borgmester fra det ene års fastlavn til det næstes). Død 1626. Hans ligsten findes i domkirken. Indskriften lyder: »Her ligger begravit erlig og velact Mand Clemit Jensen, Borger og Raadmand her i Aarhus, som døde 18 Juni Anno 1626 - med sine tvende Hostrver Maren Christens Daater fød i Haderslef som lefde tilsamen paa fjortinde Aar oc aflede 6 Sønner oc en Dater oc døde dn 28. Oktober 1597 oc erlig oc gudfrøgtige Qvinde Anne Olofsdater som døde den 11. Febr 1650 - Al. 72. Gud gifve denom det evig Lif«.

pic
Ligsten over Clemen Jensen Smagbier i Århus Domkirke.

Kilde: Blichfeldt-Petersen [139] (med billede af ligsten).  _ Hans hustru XI.1183 (forslægt ukendt):

XI.1183 Maren CHRISTENSDATTER.

Født o. 1560 i Haderslev. Død 28 okt. 1597 i Århus. ~ XI.1182 Clemen Jensen SMAGBIER, rådmand - se ovenfor.  _

Clemen Jensen SMAGBIERs børn med Maren CHRISTENSDATTER:

1 Niels Clemensen SMAGBIER, borger. Død før 1626. Borgerskab i Århus 9. februar 1609. En søn Johan døde 1633.  _

2 Jens Clemensen SMAGBIER, borger. Født o. 1585. Død 2 apr. 1655. ~ o. 1623 i Århus m. Karen Christensdatter BLICHFELD (1594-1666). Tog borgerskab i Århus 18. december 1623. Ejede 1639 en ager udenfor Munkeport, toldskriver 1641-42, boede ved sin død på Vestergade 368 i Peder Saxes gård. Hans kone var enke efter Peder Saxe og findes afbilledet på Peder Saxes epitafium i Århus Domkirke. 4 børn. De fleste efterkommere (præster, købmænd mm.) kalder sig Blichfeldt efter moren. Kilde: Blichfeldt-Petersen [139] (med billede af Peder Saxes epitafium).  _

3 Sidsel Clemensdatter SMAGBIER. se X.591 nedenfor.

4 Søren Clemensen SMAGBIER, rådmand. Født o. 1590. Død 3 juli 1654. ~ m. Gjertrud MORTENSDATTER (-). Tog borgerskab i Århus 16. marts 1620; i 1626 er han en af de 24 borgere; kæmner 1642-45; udnævnt til rodemester 16. december 1646. Han er rådmand 1651-54, i hvilket sidste år han vist døde. I Domkirken skal findes en ligsten over ham, og det er formodentlig den, som findes ved siden af farens i den nordøstlige koromgang. Inskriptionen er ganske ulæselig, men skikkelsen er lidt større end Clemen Jensen Smagbiers og skægget er kløftet. Han ejede farens gård på Mejlgade (nuværende nr. 78) og boede samme sted. 3 børn, efterslægt Wærn. Kilde: Blichfeldt-Petersen [139].  _

5 Christen Clemensen SMAGBIER, magister. Født 1596 i Århus. Død 9 sep. 1654 i Næstved (Sct. Peder). ~ m. Mette Madsdatter JACOBÆUS (1609-1654). Student fra Århus Latinskole 1616 og s. å. immatrikuleret ved Københavns Universitet; studerede i 1623 ved Universitetet i Strasbourg og 1625 i Siena. Forstander eller økonom ved Herlufsholm Skole 1632-41; Magister ved Universitetet i København 1633, og da kaldes han »Illustris Scolæ Herlovianæ Præses«; 1642 flyttede han til Næstved; blev 1647 Vicarius i Lunds Kapitet og døde 9. september 1654 i Næstved af pest. Han var g. m. Mette Mathiasdatter Jacobæus, født 1609; døde af pest omtrent samtidig med hendes ægtefælle og blev begravet 13. august 1654 i Næstved Sct. Peder Kirke.

pic
Epitafium i Næstved Kirke over Chr. Clemensen Smagbier og Mette Jacobæus

Samme dag blev deres 9-årige søn Niels begravet og dagen efter deres 7-årige søn Ivar. I Næstved Sct. Peder Kirke findes et epitafium over dem. Ialt 7 børn. Efterslægt: Bartsker, Clementin, Hutfeld ... Kilde: Blichfeldt-Petersen [139] (med billede af epitafium).  _

Clemen Jensen SMAGBIERs børn med Anna OLUFSDATTER:

6 Karen Clemensdatter SMAGBIER. Født o. 1610. Død 1685. Begr. 27 mar. 1685 i Århus (Frue). ~ 1630 m. Christen Nielsen FRIIS, magister (1604-1669). Hendes mand blev 1624 sognepræst i Raarup, Bjerge Herred, rektor i Horsens ca. 1630 sognepræst ved Århus Frue kirke 1641, magister 1647, kannik ved Århus domkirke og provst i Ning Herred. Epitafium over Christen Friis og Karen Clemensdatter med et portræt af dem begge i Frue kirke.

pic
Epitafium sat af Karen Clemensdatter over ægtemanden, provst Christen Nielsen Friis. fra V. Michelsen & K. de Fine Licht

Ialt 11 Børn, hvoraf 5 sønner blev præster. Stor efterslægt: Friis, Knopf, Wærn, Blichfeldt, Poulin, Nielsen, Skov, Laasby, Drejer, Fugl, Haar, Borch, Gad, Hansen, Hvass, Hutfeld, Kiesselhahn, Rhodius, Winther, Wedege, Müller, Spliid, Basballe, Sadolin, Mumme, Nidløse, Toxværd ... Kilde: Blichfeldt-Petersen [139], Michelsen & Licht [141] (begge med billede af epitafium).  _

7 Maren Clemensdatter SMAGBIER. Født o. 1614 i Århus. Død 3 nov. 1690 i Århus. ~ m. Anders LYDICHSEN, borgmester (1597-1664). Hendes mand, fra Højer i Holsten, var først slotsskriver på Kalø. I regnskabet for 1626/27 har han bl.a. anført udgifter til skarpretter i forbindelse med Søren Quists henrettelse (Blichers "præsten fra Vejlby"). Fra 1637 er han rådmand i Århus, borgerskab året efter, hvor han hurtigt skaffede sig en formue ved brændevinsbrænderi. Borgmester 1648 og igen 1653-59. Under den svenske belejring 1657/58 blev han tilbageholdt som gidsel ved gennemførelsen af brandbeskatningen af Århus. 1660 1. rigsdagsmand for Århus. Han døde 1664, begravet i domkirken. I domkirkens søndre Korsfløj hænger et af kirkens største epitafier med portræt af både ham og hans hustru (bekostet 1666), foruden en fornem ligsten.

pic
Lydichsens epitafium i Århus Domkirke.

Maren Clemensdatter overlevede ham henved 26 år og blev boende på hans gård på Mejlgade 55 (nuværende nr. 42-44). Hun ejede desuden ejendomme adskillige andre steder i landet og gjaldt for at være både "stenrig" og meget rundhåndet. Hun blev selv begravet i domkirken "under stor Højtidelighed". Kilde: Blichfeldt-Petersen [139] (med billede af epitafium).  _

X.591 Sidsel Clemensdatter SMAGBIER.

Død 1626. ~ m. X.590 Peder CHRISTOPHERSEN, kæmner (1570-1638). Borger mm. i Århus. Se afsn. 1.9. d. 1626 el. 32. Skifte 10/1 1633. Kilde: Blichfeldt-Petersen [139].  _ 6 børn med X.590 Peder CHRISTOPHERSEN, se afsn. 1.9.

Henvisninger

[139] Blichfeldt-Petersen, A. & C.J.T. Thomsen: Raadmand Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere. Aarhus Stifts Aarbog 1943/44
[140] Hoffmeyer, J.: Blade af Aarhus Bys Historie, Kbh. 1911
[141] Michelsen, V. & K. de Fine Licht: Danmarks Kirker, Århus Amt, bd 3, 1976

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here