Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.105: Ancestral Line for Margrethe KRABBE, Kristine Margrete BRUUN's father's mother's father's mother's father's mother's mother's mother

XVII.87808 Niels Mikkelsen KRABBE, herremand.

Dead after 1336. Nævnes 1336 (Nicholaus Michel), da han på Viborg herredsting sammen med Esger Madsen Munk og Kristian Vognsen kundgør, at have tilskødet Jakob Palk arven efter Peter Mikkelsen Bonde, den østre gård i Ormstrup, Fiskebæk sogn. Kilde www.reventlow.dk.  _

His son:

1 Mikkel Nielsen KRABBE. see XVI.43904 below.

XVI.43904 Mikkel Nielsen KRABBE.

Dead after 1366. ~ to XVI.43905 Inger Jensdatter KAAS (-1406). See chpt. 1.106. Fik 1355 på Aalborg retterting af Jakob Mikkelsen Palk tilskødetg ården Vermstrup i Fiskebæk sogn (Michael Niclafz dictus Krabbe) og1358 af Jens Palnesen Kældersvend tilskødet det gods, denne havde fået med sin afdøde hustru Marine i Fiskebæk sogn. Var 1366 vidne ved Peter Munks skøde til kong Valdemar på Skive herredsting. Hans hustru nævnes endnu i 1406.  _

His son:

1 Niels Mikkelsen KRABBE, herremand. see XV.21952 below.

XV.21952 Niels Mikkelsen KRABBE, herremand.

Dead after 1434. ~ to XV.21953 Bege Mortensdatter MUNK (-). See chpt. 1.107. Nævnes 1390 (Nicolaus Crabbe). Var 1406 på Skive herredsting, samt i1408, da han skrives af Næsum og skøder til dronning Margrethe og kong Erik sit gods i Fiskebæk i Nørlyng herred, hvilket han afstod til bod, fordi han og hans morbroder Niels Kaas med flere tilfølgere havde brudt tingfreden. Deltog 1411 ved forliget i Kolding, nævnes 1414 som ridder. Var 1416 tilstede ved Viborg landsting. I 1425 vidne, da fru Ide Lyder Kabels til Viborg bisp gav Gudmundlund i sjælegave og nævnes da til Næsum. Kvitterede 1434 Morten Jepsen af Refsnæs for al arvelod, som kunne være tilfalden ham efter sin datter, som Morten Jepsen havde.  _

His son:

1 Morten KRABBE, landsdommer. see XIV.10976 below.

XIV.10976 Morten KRABBE, landsdommer.

Bur. 1483. ~ to XIV.10977 Karen Mogensdatter GLOB (-). See chpt. 1.108. Nævnes 1450 til vitterlighed med Per Eriksen Løvenbalk. Ligeså i 1460. I 1446 nævnes han for første gang til Bustrup. Udnævnt til rigsråd i 1468. Fra 18. juni 1471 til 22 . maj 1473 landsdommer i Nørrejylland.  _

His son:

1 Mogens KRABBE, herremand. see XIII.5488 below.

XIII.5488 Mogens KRABBE, herremand.

Dead 5 Oct. 1505 in Holstebro. ~ to XIII.5489 Elsebe Tygesdatter LUNGE (-1510). See chpt. 1.109. Var 1478 vitterlighedsvidne sammen med Mourids Nielsen Gyldenstierne. Deltog sammen med sin hustru i skiftet efter Mogens Mogensen Due.  _

His son:

1 Tyge KRABBE, ridder. see XII.2744 below.

XII.2744 Tyge KRABBE, ridder.

Born 1474 in Bustrup. Dead 23 June 1541 in Vegholm. Bur. in Strøvelstorp. ~ to XII.2745 Anne Nielsdatter ROSENKRANTZ (1505-1550). See chpt. 1.110. Var 12 år gammel smådreng hos kong Hans og deltog i dennes togt mod Iver Axelsen Thott og fik senere kongens hunde at passe. Fulgte 1495 kongen til rigsmødet i Kalmar og 1497 til Sverigestoget og deltog i slaget ved Rødebro. Var 1501 lensmand på Københavns slot. I 1503 ridder. Deltog i de følgende år i krigstogene i Sverige. Blev i 1507 forlenet med Helsingborg slot. Samlede 1510 den skånske adel mod Åke Hansson Thott's svenske rytterstyrke og tilføjede ham ved Fantehullet et nederlag. Kort efter udnævnt til rigsråd. Deltog 1512 i et rigsrådsmøde i Halmstad og fredsmødet i Malmø. Var ved krigens udbrud med Sverige 1518 betroet med hærens proviantering. Fik 1520 pant i Helsingborg mod et lån til kongen, som fratog ham det samme år. Trak sig derefter krænket tilbage til Bustrup og var en af hovedmændene i rejsningen mod kong Christian II. Blev 26. marts 1523, ved kong Frederik Is hyldning, udnævnt til rigsmarsk og fik kort efter Helsingborg tilbage. Var fra nu af det katolske rigsrådspartis hovedfører. Dæmpede 1524-25 bondeopstande i Skåne og slog bønderne ved Lund (28. april 1525) og Bunketoftelund. Kæmpede 1526 sejrrigt i Blekinge mod Søren Norbys folk. Tog i 1531 i København del i forhandlingerne om den fangne kong Christian II.s skæbne og var en af de fire danske rigsråder, over for hvem kong Frederik I. måtte forpligte sig til at holde kongen fangen på livstid. Tilsvor grev Christopher af Oldenburg ved dennes landing 1534 troskab på kong Christians vegne og sad som grevens høvedsmand på Helsingborg slot, hvorfra han bidrog til Lybekkernes nederlag 15. januar 1535. Blev under kong Christian III. statsholder i Skåne, men fjernedes kort efter i unåde. Beholdt eller fik efter Københavns overgivelse i juli 1536 titlen som rigsmarsk tilbage, men måtte afstå Helsingborg slot til sin svigersøn, Peder Skram. Deltog endnu i spidsen for den skånske adel i forliget 1539 med Jørgen Kok.  _

His son:

1 Mogens KRABBE, godsejer. see XI.1372 below.

XI.1372 Mogens KRABBE, godsejer.

Born 6 Feb. 1513. Dead 28 July 1564. ~ to XI.1373 Karen GED (-1587). - see below. Til Vegholm? Død ved drukneulykke.  _ His wife XI.1373 (parents unknown):

XI.1373 Karen GED.

Dead 22 Sep. 1587 in Røssjøholm. Bur. in Strøveltorp Kirke. ~ XI.1372 Mogens KRABBE, godsejer - see above.  _

Their son

1 Niels KRABBE, godsejer. see X.686 below.

X.686 Niels KRABBE, godsejer.

Born 10 Mar. 1541 in Vegholm. Dead 20 Mar. 1584 in Vegholm. Bur. in Strøveltorp Kirke. ~ to X.687 Birgitte SKAVE (1554-1636). - see below. Til Vegholm.  _ His wife X.687 (parents unknown):

X.687 Birgitte SKAVE.

Born 4 Feb. 1554 in Eskilstrup. Dead 13 Jan. 1636. Bur. 4 Feb. 1636 in Sneslev kirke. ~ X.686 Niels KRABBE, godsejer - see above.  _

Their daughter

1 Margrethe KRABBE. see IX.343 below.

IX.343 Margrethe KRABBE.

Born 4 Dec. 1577. Dead 26 Feb. 1656. ~ 20 July 1595 in på Københavns Slot to IX.342 Ditlev HOLCK, lensmand (1556-1633). See chpt. 1.101.  _ 3 children with IX.342 Ditlev HOLCK, see chpt. 1.101.

References

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here