Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.11: Fædrene linje for Karen Thomasdatter RUUS, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars farmor

XI.1220 Hans HANSEN, slotsskriver.

Slotsskriver på Bergenhus. Født o. 1530 i Ruus(?). ~ m. XI.1221 Elsebe Thomasdatter RUUS (-1612). Se afsn. 1.12. Ejede flere gårde i Nordhordland. Bosat på Ask(øy) lige udenfor Bergen, som han erhvervede 1568. Senere fik han også Strømnes med underliggende gårde samt nogle ødegrunde på Stranden samt Vågsbotnen i Bergen. Foruden slotsskriver var han rådmand i perioden 1583-90 og som sådan engageret mod "embedsmandsvældet", misbrug blandt skrivere, fogeder osv. til ulovligt at erhverve sig store formuer. Specielt klagede han til kongen over "rådmannskosten", den bekostelige traktering af rådmænd med gæster i forb.m. nyindsættelser etc., og det lykkedes ham at formå kongen til at ophæve den. Hans præcise dødsår kendes ikke, men han blev begravet i Bergen Domkirke. Børnene kaldte sig Ruus efter moren [286].  _

6 børn:

1 Sissel HANSDATTER (RUUS). Født 1559. Død 1615. ~ 1579 m. Strange JØRGENSEN, foged (1539-1610). Foged på Lysekloster, rådmand i Bergen. Hendes mand var født i Fåborg, men kom til Bergen og optjente en formue i tjeneste hos forskellige adelsmænd. Ægteparret skænkede 500 rdl. til et orgel i domkirken, og han blev begravet i kirken ved siden af sin svigerfar [286].  _

2 Thomas Hansen RUUS, magister. se X.610 nedenfor.

3 Birgitte Hansdatter HANSEN. Født o. 1570. Død o. 1636. ~ m. Laurits MARKVARDSEN, byfoged (-1644). Byfoged i Bergen. Hendes mand havde været i tjeneste hos forskellige adelsmænd i Danmark inden han 1608 blev skriver i Bergen, muligvis i stillingen efter sin svigerfar. Fik samme år sammen med sin hustru kongebrev på gården Valestrand med underliggende ødegårde Eide og Elviken på Osterøy. 4 år efter blev han foged, i hvilken stilling han - noget i strid med svigerfarens ånd - skaffede sig yderligere rigdom. Bl.a. skal han som foged have truet bønderne i Nordhordlen til at betale sig fri af truslen om, at han ville gøre deres gårde til fogedgård. For disse ulovligheder blev han dødsdømt, men senere frikøbt for dommen formedelst 4000 rdl. Selv blev Birgitte 1632 beskyldt for "trolddom" af en billedmaler (contrafeier) i Bergen, Roluf Olafssøn. Forskellige "medskyldige" gik i de følgende år til bekendelse under tortur, formodentlig som hævn for krænkelser begået af hendes mand. Sagen endte relativt nådigt med at hun og manden blev bortdømt deres gård Valestrand, og Birgitte blev frikendt for trolddomsanklagerne [286].  _

4 Ingeborg Hansdatter HANSEN. Født o. 1570. ~ m. Hans RASMUSSEN, foged (-1633). Foged i Sogn 1611-16. Hendes mand blev ca. 1610 foged i Sokn og optrådte ligeså brutalt mod bønderne her som svogeren Laurits Markvardsen i Nordhordlen. 1616 blev han afsat pga. ulovlig skovhugst og ulovlig inddrivelse af skatter mm. Herefter har han vistnok taget borgerskab i Bergen. 1633 omtales han som død [286].  _

5 Margrethe Hansdatter HANSEN. Død 1605. ~ m. Erik Olufsen FELDER, præst (1555-1594). Sognepræst på Voss 1591-94.  _

6 Kirsten Hansdatter RUUS. Død efter 1645. ~ m. Ove WOGENSEN, byfoged (-). Ove Wogensen omtales 20. desember 1631 af Laurits Markvardssøn som "svoger", hvorfor det er rimeligt at antage at denne Kirsten også er datter af slotskriveren Hans Hansen. Han ejede hus og have på Markegaten ved Engen i Bergen, havde fået borgerskab 1609 og blev udnævnt til byfoged 1622. 1642 nævnes Kirsten som enke med to børn. Hun levede endnu 1645 [286].  _

X.610 Thomas Hansen RUUS, magister.

Død 1613 i Bergen. ~ m. X.611 Adelus Trulsdatter KROG (-). Se afsn. 1.13. Tog som sine søskende navnet Ruus efter moren. Lector teol. og magister i Bergen, men den teologiske uddannelse synes han ikke at have brugt. Fik 28. maj 1606 kongebrev på gården Strømsnes efter faren. Mindst 4, muligvis 6 børn.  _

4 børn:

1 Maren Thomasdatter RUUS. Født o. 1605. Død efter 1651. ~ m. Hans ANDERSEN, forvalter (1603-1651). 1630 bosatt i Ask, Askvoll. Hendes mand var forvalter af Lyse Kloster og Giskegodset. 5 børn.  _

2 Edel Thomædatter RUUS. Død 1666 i Bergen. ~ m. Christen CHRISTENSEN, købmand (-1653). Handelsborger i Bergen.  _

3 Hans Thomassen RUUS, byskriver. Født 1611. Død 1669. ~ m. X.614-5. Christine JONASDATTER (MECHELBORG) (1630-1711). Byskriver i Bergen 1652-60. 8 børn. En søn Thomas døde som residerende kapellan i Bergen. Sønnen ansås for "et lyst hoved, kundskabsrig, flittig og nidkær", men der klagedes også en del over ham for at møde beruset op på tingsteder mm. 7 børn fortsatte slægten gennem denne søn Thomas.  _

4 Karen Thomasdatter RUUS. se IX.305 nedenfor.

IX.305 Karen Thomasdatter RUUS.

Død o. 1658. ~ 12 okt. 1630 m. IX.304 Peder JENSEN, stiftsskriver (1601-1655). Se afsn. 1.10.  _ 3 børn med IX.304 Peder JENSEN, se afsn. 1.10.

Henvisninger

[119] Lillienschiold/Lillienskiold: Danmarks Adels Aarbog 1957
[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885
[286] Wiesener, A.M.: Folk og Forholde i 15- og 1600-tallet. Bergenske Studier. Bergens historiske forenings skrifter, nr. 38, 1932

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here