Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.110: Fædrene linje for Anne Nielsdatter ROSENKRANTZ, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farmors mormors farfars mor

XIX.351360 Iver ?.

DAA 1910 s 373: Mon den drost Iver, hvis hustru nævnes 1308 i Jacob Blaafods enke Christines testamente. Mon den drost Iver, hvis hustru nævnes 1308 i hr. Jacob Blaafods enke Christines testamente.  _

Hans søn:

1 Niels Iversen ROSENKRANTZ, ridder. se XVIII.175680 nedenfor.

XVIII.175680 Niels Iversen ROSENKRANTZ, ridder.

Død før 7 sep. 1355. ~ m.XVIII.175681 Susanne Nielsdatter GYLDENSTJERNE (-1355). - se nedenfor. Måske den Niels "Ingvordsen" som 1341 i Roskilde beseglede kong Valdemars forpligtelse til adlen og den "Nicolaus Wærge", som 1348 var medarving efter hr. Niels Glob af Todbøl . Han var ridder. Død før 7. september 1355 da hans enke med sine tre sønner fik pavelig bevilling til at måtte vælge sin skriftefader til at give dem absolution i deres dødsstund. Hun boede da i Odense stift.  _ Hans hustru XVIII.175681 (forslægt ukendt):

XVIII.175681 Susanne Nielsdatter GYLDENSTJERNE.

Død efter 1355. ~ XVIII.175680 Niels Iversen ROSENKRANTZ, ridder - se ovenfor. Forslægt og detaljer måske i DAA 1926.  _

Deres søn

1 Jens Nielsen ROSENKRANTZ, ridder. se XVII.87840 nedenfor.

XVII.87840 Jens Nielsen ROSENKRANTZ, ridder.

~ m.XVII.87841 Margrethe Timmersdatter HVITKOP (-). - se nedenfor. Var 1341 i Helsingborg forlover for kong Valdemar ved forliget med kong Magnus. Var 1355 ridder og bosat i Århus stift. Beseglede 1360 recessen i Kalundborg. I 1361 i Tønder medudsteder af et vidne om et skøde til Ribe domkirke, fører da skaktavlen i sit segl. Beseglede1362 overenskomsten mellem hr. Stig Andersen Hvide og hr. Claus Limbek. I 1368 med i oprørsforbundet mod kong Valdemar. I 1369 sin broders, hr. Iver Nielsens, pantebrev til Heidenrik Lunov. Var 1373 forlover for hr. Niels Eriksen Gyldenstjerne. I 1376 for kong Oluf og dronning Margrethe ved forliget med de mechlenburgske hertuger i København. Beseglede 1376 og 1377 kong Olufs håndfæstninger og 1377 til vitterlighed med Albert Andersen Eberstein  _ Hans hustru XVII.87841 (forslægt ukendt):

XVII.87841 Margrethe Timmersdatter HVITKOP.

~ XVII.87840 Jens Nielsen ROSENKRANTZ, ridder - se ovenfor. Slægtsnavn ikke i DAA.  _

Deres søn

1 Niels Jensen ROSENKRANTZ, ridder. se XVI.43920 nedenfor.

XVI.43920 Niels Jensen ROSENKRANTZ, ridder.

~ m.XVI.43921 Anne Ottesdatter SKINKEL (-). - se nedenfor. Tange er beliggende i Gudme sogn, som han 1391 sammen med Øxendrup sogn indløste fra Otte Strangesen Bild. Beseglede samme år til vitterlighed med Albert Andersen Eberstein og var da ridder. I 1399 ligeledes med hr. Niels Iversen Rosenkrantz og fører skaktavle-våbnet.Var 1405 med denne og sin broder forlover for Brock'erne ved ordfejden i Helsingborg. Beseglede 1411 forliget i Kolding. Skrev sig 1412 til Tange. Nævnes endnu i holstenernes klageskrift ved processen 1424.  _ Hans hustru XVI.43921 (forslægt ukendt):

XVI.43921 Anne Ottesdatter SKINKEL.

~ XVI.43920 Niels Jensen ROSENKRANTZ, ridder - se ovenfor. Forslægt og detaljer muligvis i DAA 1916.  _

Deres søn

1 Otte Nielsen ROSENKRANTZ, landsdommer. se XV.21960 nedenfor.

XV.21960 Otte Nielsen ROSENKRANTZ, landsdommer.

Født o. 1395 i Tange. Død okt. 1475 i Viborg(?). ~ m. XV.21961 Else Holgersdatter KROGNOS (1379-). Se afsn. 1.111. Landsdommer i Viborg. DAA 1910 s 375-76.  _

Hans søn:

1 Erik Ottesen ROSENKRANTZ. se XIV.10980 nedenfor.

XIV.10980 Erik Ottesen ROSENKRANTZ.

Født o. 1428. Død 7 jan. 1503 i Mariager Kloster. ~ m.XIV.10981 Sofie GYLDENSTJERNE (-). - se nedenfor. DAA 1910 s 376.  _ Hans hustru XIV.10981 (forslægt ukendt):

XIV.10981 Sofie GYLDENSTJERNE.

~ XIV.10980 Erik Ottesen ROSENKRANTZ - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Niels ROSENKRANTZ. se XIII.5490 nedenfor.

2 Elsebe ROSENKRANTZ. Død o. 1492. ~ m. XII.2676 Johannes AHLEFELDT, ridder (1440-1500). Se afsn. 1.60.  _

XIII.5490 Niels ROSENKRANTZ.

Født før 1483. Død 2 nov. 1516 i Vallø. Begr. i Randers, Gråbrødrekloster. ~ m.XIII.5491 Birgitte Olufsdatter THOTT (-). - se nedenfor.  _ Hans hustru XIII.5491 (forslægt ukendt):

XIII.5491 Birgitte Olufsdatter THOTT.

~ XIII.5490 Niels ROSENKRANTZ - se ovenfor.  _

Deres datter

1 Anne Nielsdatter ROSENKRANTZ. se XII.2745 nedenfor.

XII.2745 Anne Nielsdatter ROSENKRANTZ.

Født før 1505. Død 1550. ~ m. XII.2744 Tyge KRABBE, ridder (1474-1541). Se afsn. 1.105.  _ 1 barn med XII.2744 Tyge KRABBE, se afsn. 1.105.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here