Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.111: Fædrene linje for Else Holgersdatter KROGNOS, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farmors mormors farfars morfars farmor

XVI.43922 Holger Gregersen KROGNOS.

Født o. 1330 i Krabberup, Luggude Herred. Død efter 1381 i Heireholm, Færs Herred. Begr. i Vidskøfle Kirke. ~ m.XVI.43923 Margrethe Åkesdatter STEG (-). - se nedenfor. Ifølge DAA 1893 skulle han være søn af Gregers Pedersen Krognos, søn af Peder Stigsen Krognos og Regitze Chrisoffersdatter (Christoffer IIs datter). Dette er korrigeret i DAA 1906 (s. 492), og det må herefter betragtes som uafklaret hvordan han præcis passer sammen med de ældste Krognos-familiemedlemmer. Et andet problem er at nærværende Holger var gift 2-3 gange, og både rækkefølgen af ægteskaber, og hvem der er moder til hvilke børn er uklart. Sandynligst er det Margrethe Åkesdatter Steg sidste (2. eller 3.) hustru og mor til datteren Else.  _ Hans hustru XVI.43923 (forslægt ukendt):

XVI.43923 Margrethe Åkesdatter STEG.

~ XVI.43922 Holger Gregersen KROGNOS - se ovenfor.  _

Deres datter

1 Else Holgersdatter KROGNOS. se XV.21961 nedenfor.

XV.21961 Else Holgersdatter KROGNOS.

Født o. 1379. ~ m. XV.21960 Otte Nielsen ROSENKRANTZ, landsdommer (1395-1475). Se afsn. 1.110.  _ 1 barn med XV.21960 Otte Nielsen ROSENKRANTZ, se afsn. 1.110.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here