Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.112: Fædrene linje for Sophia Charlotte BROCKDORFF, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors mor

XVI.44032 Markvard BROCKDORFF.

Stamfader til adelsslægten Borckdorf, Danmarks Adels Årbog 1936.  _

Hans søn:

1 Henrik BROCKDORFF. se XV.22016 nedenfor.

XV.22016 Henrik BROCKDORFF.

 _

Hans søn:

1 Markvard BROCKDORFF. se XIV.11008 nedenfor.

XIV.11008 Markvard BROCKDORFF.

 _

Hans søn:

1 Henrik BROCKDORFF. se XIII.5504 nedenfor.

XIII.5504 Henrik BROCKDORFF.

~ m. XIII.5505 Ida SESTED (-). Se afsn. 1.113.  _

Hans søn:

1 Sivert BROCKDORFF. se XII.2752 nedenfor.

XII.2752 Sivert BROCKDORFF.

~ m. XII.2753 Anna BUCHWALD (-). Se afsn. 1.114.  _

Hans søn:

1 Ditlev BROCKDORFF. se XI.1376 nedenfor.

XI.1376 Ditlev BROCKDORFF.

~ m. XI.1377 Magdalene WISCH (-). Se afsn. 1.115.  _

Hans søn:

1 Henrik BROCKDORFF. se X.688 nedenfor.

X.688 Henrik BROCKDORFF.

~ m. X.689 Magdalene WISCH (-). Se afsn. 1.120.  _

Hans søn:

1 Ditlev BROCKDORFF, gott. råd. se IX.344 nedenfor.

IX.344 Ditlev BROCKDORFF, gott. råd.

Født 1559 i Rendsborg. Død 27 apr. 1628. ~ 1. m. Salome WISH (1554-1586). ~ 2. m. Ida RANTZAU (-1596). ~ 3. 1599 m. IX.345 Margrethe BLOME (1573-1655). Se afsn. 1.124. Gottorpisk råd, hofjunkter, amtmand mm., godsejer til Windeby, Altenhof, Kletkamp, Hemmelmark og Hornstorff, allesammen priviligerede sædegårde i Hertugdømmerne.

pic
Herregården Windeby ved Eckernförde

Stamfar til "Linjen Vindeby".  _

Hans børn med Ida RANTZAU:

1 Cai BROCKDORFF, hofjunker. Født 1595. Død 1619. Begr. i Oldenburg. ~ 1618 m. Margrethe RANTZAU (1602-1665). Hofjunker til Kletkamp. Studerede i Helstedt, Siena og Padua. 1. søn.  _

2 Dorothea BROCKDORFF. Død 1630. ~ 1613 m. Gert RANTZAU, statholder (1558-1627). Statholder over hertugdømmerne. til Breitenburg.  _

3 Magdalene BROCKDORFF. Født 23 sep. 1596. Død 6 juni 1670. Begr. i Redingstorf. ~ 1613 m. Bendix POGWISCH, herremand (-1613). Til Övelgönne.  _

Hans børn med Margrethe BLOME:

4 Henrik BROCKDORFF, ritmester. se VIII.172 nedenfor.

5 Ida BROCKDORFF. Født 1600. Død 14 aug. 1668. ~ o. 1630 m. Henrik RUMOHR, herremand (1600-1653). Til Röest, Testorf, Hohenlied.  _

6 Ditlev BROCKDORFF, oberstljtn. Død 1645 i Eckernförde. Overtog Windeby hvortil han skrives 1628.  _

7 Didrik BROCKDORFF, kaptajn. Død 1627. Faldt som kaptajn i Nederlandene.  _

8 Joachim BROCKDORFF, oberstljtn. Født 20 juli 1607. ~ 1. 1630 m. Margrethe POGWISCH (-1639). ~ 2. m. Anna Margrethe RANTZAU (1624-1689). Fransk oberstløjtnant. Hofmester hos Hertug Adolf. Stamfar til linjen Rohlstorf, kaldt efter stamsædet ved Wardersee.

pic
Rohlstorf ved Wardersee

Berygtet for sin kamp mod "hekse" der kostede adskillige mænd og kvinder livet.  _

9 Theodosius BROCKDORFF, godsejer. = nr. IX.350 afsn. 1.140.

VIII.172 Henrik BROCKDORFF, ritmester.

Født 1 jan. 1600. Død 1 apr. 1671. ~ 1. 1629 m. Bertha AHLEFELDT (1598-1654). ~ 2. 1635 m. Augusta BROCKDORFF (1615-1648). ~ 3. 1651 m. VIII.173 Mette RUMOHR (1632-1705). Se afsn. 1.131. Ritmester, amtmand, oberst og kommandant på Gottorp mm., godsejer til Altenhof og Mölhorst.

pic
Altenhof ved Eckernförde

Blev skilt fra sin første hustru 1634. Anden hustru var en fjern slægtning (datter af hofråd Markvard B. og Lucia v. Qualen). Der var børn i alle ægteskaber.  _

Hans børn med Bertha AHLEFELDT:

1 Margrethe BROCKDORFF. Født o. 1630. ~ m. Jørgen Christoph PLESSEN, ritmester (1608-1654). Svensk ritmester til Dargelütz, Müsselmow og Radegast.  _

2 Ditlev BROCKDORFF, oberstljtn. Fransk oberstløjtnant. Død før 1656 i Kiel.  _

Hans børn med Augusta BROCKDORFF:

3 Markvard Henrik Otto BROCKDORFF, ritmester. Død før 1680. Ritmester i Sehesteds gevorbne rytterregiment. Var død 1680.  _

4 Frederik Ernst BROCKDORFF, oberstljtn. Skrives til Möhlhorst 1669-82.  _

5 Henrik August BROCKDORFF, ritmester. ~ 21 jan. 1679 i Christiania m. Margrethe Augusta KRABBE (-). Fra 1677 ritmester i Rostjenesten. Hans kone var enke efter en fjern slægtning oberst Ditlev Brockdorff til Krummendick mm.  _

6 Gerhard Detlev BROCKDORFF. Skæbne ukendt.  _

7 Margrethe Lucie BROCKDORFF. Født 17 mar. 1636 i på Hemmelmark. Død 3 mar. 1656 i Eckernförde.  _

8 Eleonore BROCKDORFF, konventualinde. Død 23 nov. 1680 i Preetz. "Anset for sin lærdom".  _

9 Ida Helvig BROCKDORFF, priorinde. Priorinde i Ütersen adelige kloster. Født 16 okt. 1639. Død 18 okt. 1713.  _

10 Marie Sophie BROCKDORFF. Skæbne ukendt.  _

11 Øllegaard Dorothea BROCKDORFF, konventualinde. Konventualinde i Preetz. Død 1707 i Preetz.  _

12 Lucie Augusta BROCKDORFF, konventualinde. Konventualinde i Preetz. Død 28 nov. 1689 i Preetz.  _

Hans børn med Mette RUMOHR:

13 Schack BROCKDORFF, baron. Født 1652. Død 1730. ~ m. Sophie Charlotte VITTINGHOF (-1732). Tog som sin bror Ditlev rimeligvis også del i den Skaanske Krig, da han 1681 blev udnævnt til oberstløjtnant og kompagnichef ved 2. jyske nationale Rytterregiment. 1688 fik han sin brors kompagni i 3. sjællandske rytterregiment, og 1691 blev han oberst og chef for 1. fynske nationale Rytterregiment. B. var imidlertid blevet gift med Sophie Charlotte Vittinghof, der var en datter af overhofmester Baron Frederik V. og Eleonora Marie Sehested. Da hendes far døde 1691 uden at efterlade sønner, tilfaldt alle hans godser hende, og B. kom derved i besiddelse af Schelenborg, Knabstrup og mange andre rigdomme. Han blev 12. sept. samme år Baron og er således stifter af den friherrelige linje til Schelenborg.

pic
Stamhuset Schelenborg ved Kerteminde

Efter at være blevet udnævnt til brigader 1701 og til generalmajor 1705 deltog han som brigadechef i den Store Nordiske Krig i Skaane, men hans forhold under denne er blevet meget forskellig bedømt. Overgeneralen C. D. Reventlow, der var hans nære slægtning, forlangte ham i hvert tilfælde fjernet fra hæren, fordi han og nogle af de andre generaler havde en slet indflydelse på denne; dette skete dog ikke, og B. deltog i det ulykkelige slag ved Helsingborg 1710, i hvilket han førte hærens anden træfning. 1713 tog han sin afsked som generalløjtnant. Han blev Ridder af Danebrog 1712 og stod til det sidste i høj yndest ved hoffet. Han døde 7. Okt. 1730 på Schelenborg og blev begravet i Dalby Kirke på Fyn [3].  _

14 Henrik BROCKDORFF, kaptajnljtn. Dansk kaptajnløjtnant. Født 6 nov. 1653. Død 23 aug. 1676.  _

15 Sigmund Elias BROCKDORFF, oberstljtn. Født 1654. Oberstløjtnant ved 2. jyske rytterrigment. "Ramt af et slagtilfælde".  _

16 Ditlev BROCKDORFF, generalmajor. se VII.86 nedenfor.

17 Christian Albrecht BROCKDORFF, kammerpage. ~ 1. 1690 m. Margrethe Amalie BROCKDORFF (-1690). ~ 2. m. Sophie BROCKDORFF (-). Til Dänish Lindau i Boren S. (1678-1719) og Stovgaard i Vends Herred. (1701-18). Kammerpage på Gottorp fra 1676. Begge hans hustruer var fjerne slægtninge. 10 børn i andet ægteskab.  _

18 Auguste BROCKDORFF. ~ m. Adam Heinrich GÜNDERODE, kammerherre (1654-). Polst og kursachsisk kammerherre mm.  _

19 Anne Mette BROCKDORFF. Død 1718. ~ 1683 m. Carl Ludvig SAYN-WITTGENSTEIN, rigsgreve (-1699). Kommandant i Frankenthal mm.  _

20 Margrethe Lucie BROCKDORFF, hofdame. Født o. 1660. ~ m. Claus Henrik VIEREGG, vicestatholder (1655-1713). Vicestatholder mm. i Norge. Før ægteskabet hofdame hos princesse Sofie Hedevig.  _

21 Marie Elisabeth BROCKDORFF. ~ m. August Ferdinand PFLUG, overhofmarskal (-). Kursachsisk premiereminister mm-. Ægteskabet ophævet ved dom af 31. januar 1701.  _

VII.86 Ditlev BROCKDORFF, generalmajor.

Født 1655. Død 1737. ~ m. VII.87 Sophie Hedevig LEVETZOW (1663-). Se afsn. 1.137. Han tog rimeligvis som ung del i den Skaanske Fejde; for ved fredens slutning 1679 var han major ved 2. fynske nationale Rytterregiment, der s. å. fik navn af 3. sjællandske. 1683 blev han oberstløjtnant og fik tilbud om et kompagni ved Hestegarden, hvilket han dog ikke tog imod; derimod blev han 1688 ansat ved 3. jyske nationale Rytterregiment som major og kompagnichef og avancerede ved denne afdeling, til han som oberst blev dens chef 1692. Han deltog som sådan fra 1701 i de danske hjælpetroppers kampe i Flandern og blev 1703 brigader. 1709 blev B. kaldt hjem til Danmark, udnævnt til generalmajor og ansat som generalinspektør over rytteriet og dragonerne i Danmark og Holsten.

pic
generalmajor Ditlev Brockdorff

Til dels ved sit giftermål med Sophie Dorothea Lewetzau, der var en Datter af generalløjtnant Hans Frederik L. og Lucie Emerence Brockdorff, havde han erhvervet sig store godser, og han har således været besidder af Store Grundet, Hvolgaard og Estrupgaard.

pic
Slottet Store Grundet Slot ved Hornstrup i Jylland

Stifter af "linjen til Grundet". Han døde 1737 og er begravet i Øster Snede Kirke i Jylland [3].  _

6 børn:

1 Henrik BROCKDORFF, herremand. Født 11 okt. 1687 i på Altenhof. Død 9 jan. 1730 i på Store Grundet. ~ 1. m. Johanne Marie BROCKDORFF, komtesse (1704-). ~ 2. m. Elisabeth Charlotte Amalie REEDTZ (1699-1774). Arvede Store Grundet. Kaptajnløjtnant 1705, ritmester 1706, oberst og regimentchef omkr. 1710. Dræbte 1719 i drukkenskab og tvekamp sin bror Schack på et værtshus i Viborg, men blev frikendt af højesteret. Hans søn f. 1712 blev kaldt Schack(!) og overtog Store Grundet. Hans første hustru var hans kusine, datter af farbroren Schack.  _

2 Franz Eberhard BROCKDORFF. Født 1696 i på Vamdrupgård. Døbt 27 sep. 1696 i hjemmet (Vamdrup kb.). Formodentlig død lille.  _

3 Sophia Charlotte BROCKDORFF. se VI.43 nedenfor.

4 Mette Ditlevsdatter BROCKDORFF. Født o. 1698. Død 1743. ~ m. VII.84-2. Hans Ditlev KAAS, oberstløjtnant (1676-1748).  _

5 Schack BROCKDORFF, godsejer. Død 20 apr. 1719 i Viborg. ~ m. Dorothea Benedicte LEUENBURG (1700-1718). Godsejer til Hvolgaard og Laage (Nørvang Herred ved Vejle). Dræbt i tvekamp af sin bror Henrik.  _

6 Lucie Emerentia BROCKDORFF. Død 1736. Begr. 27 apr. 1736 i Vejle. ~ m. Hieronymus MARE, oberstljtn. (-1727). Oberstløjtnant og godsejer til Aggersbøl. Overtog Hvolgaard og Laage efter broren Schack.  _

VI.43 Sophia Charlotte BROCKDORFF.

Født 1697 i Vamdrupgaard, Ribe A.. Død 28 okt. 1768. ~ 1. o. 1716 m. VI.42 Rudbek KAAS, godsejer (1679-1731). Oberst, godsejer til Nedergaard på Langeland. Se afsn. 1.64. ~ 2. o. 1732 m. Christian Banner KAAS, generalmajor (1693-1756). Generalmajor, godsejer til Hjortholm. Hendes to mænd er kun fjernt beslægtede, idet den første er af "De Sparre-Kaas'er" og den sidste af "De Mur-Kaas'er".

pic
Det Brockdorff'ske våben

Hun skiftede med sine børn af 1. ægteskab i forbindelse med indgåelse af 2. ægteskab, og selve Nedergaard opgøres da til en værdi af 2520 Rdl. Dertil kom en betragtelig besætning af køer, får samt indbo mm. Andet ægteskab synes at have været barnløst. Hun døde formodentlig på Nedergaard.  _ 2 børn med VI.42 Rudbek KAAS, se afsn. 1.64.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here