Gedcom Extract for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Chpt. 1.14: Ancestral Line for Johanne Marie POULSEN, Ingvard Christensen BAADSGAARD's mother

VI.48 Hans Christensen SCHMITH, skoleholder.

Born 1718. Dead 24 Feb. 1772 in Pjedsted. ~ 1. to Anna Elisabeth STEFFENSDATTER (-1749). ~ 2. 1750 to VI.49 Anne DAVIDSDATTER (1728-1770). See chpt. 1.15. ~ 3. 19 Jan. 1771 in Pjedsted (Skibet) to Maren LAURIDSDATTER (-). Skoleholder først i Løjt ved Åbenrå. Fra 1739 Kgl. Skoleholder i Pjedsted ved Fredericia. Var i dette embede 33 år til sin død [306]. Biskop Brorson visiterede Pjedsted i 1760 og noterede "Skoleholderen Hans Christensen er en retsindig, flittig, habil og aldeles ustraffelig Lærere"  _

His children with Anna Elisabeth STEFFENSDATTER:

1 Steffen Hansen SCHMITH, skoleholder. Born 1741. Chr. 7 Sep. 1741 in Løjt. Dead 31 Mar. 1802 in Smidstrup. ~ 6 July 1764 to Maren Jacobsdatter KOED (1743-). 8 år ved skiftet efter sin mor. Skoleholder i Smidstrup. 11 børn  _

2 Christen Hansen SCHMITH, smed. Born 1745. Chr. 10 Oct. 1745 in Pjedsted. 4 år ved skiftet efter sin mor. Smed i Hjarup ved Kolding. Levede endnu 1772.  _

3 Niels Hansen SCHMITH. Born 1749. ~ to Jakoba Sofie GRAAH (-). 7 uger ved skiftet efter sin mor. Formynder også for hans ældre søskende var farbroren Thomas Christensen, skoleholder i Herslev. Kom efter sin konfirmation i guldsmedelære i Fredericia, men blev senere lærer i Gaarslev. 3 børn.  _

His children with Anne DAVIDSDATTER:

4 David Hansen SMIDT, degn. see V.24 below.

5 Johannes Hansen SCHMITH, brændevinsbrænder. Born 1752 in Pjedsted. Dead 23 Dec. 1821 in Nykøbing F.. ~ 25 Oct. 1805 in Thoreby to Maren Chatrine ROSTRUP (1772-1849). 18 år ved skiftet efter sin mor. Godsforvalter på Fuglsang til 1818. Død som brændevinsbrænder i Svendborg.  _

6 Anne Elisabeth Hansdatter SCHMITH, bestyrerinde. Born 1754 in Pjedsted. Dead 4 Aug. 1814 in Landsledgaard, Møn. 16 år ved skiftet efter sin mor. Bestyrerinde af Dronningens Haandgjerningsskole i København.  _

7 Jens Hansen SCHMITH, thehandler. Born 1761 in Pjedsted. ~ to Henriette HVID (-). 11 år ved skiftet efter sin mor. The og porcelænshandler i København. 2 døtre. Efterslægt Høyer, Sandrue.  _

8 Nis Hansen SCHMITH, møller. Born 1 Oct. 1763 in Pjedsted. Dead 10 Oct. 1838 in Landsledgaard, Møn. ~ to Ane Elisabeth HAGEN (1767-1841). 8 år ved skiftet efter sin mor. Ejer af Stege Storemølle, Landsledgaard og forpagter på Nordfeld på Møn. 5 børn.Efterslægt Malling, Prior mm. Sønnen Hans Peter overtog Landsledgaard.  _

9 Anne Hansdatter SCHMITH. Born 1765 in Pjedsted. ~ to Knud LYHNE, lærer (-). Skolelærer i Nissum ved Ringkøbing. 6 år ved skiftet efter sin mor.  _

V.24 David Hansen SMIDT, degn.

Degn i Blære. Born 1750. Chr. 24 Nov. 1750 in Pjedsted. Dead 27 May 1785 in Blære, Aalborg amt. ~ 15 Nov. 1776 in Højslev to V.25 Engel Pedersdatter SKOW (1750-1831). See chpt. 1.16. 20 år ved skiftet efter sin or. Student fra Viborg Latinskole 1773. Immatrikuleret ved Københavns Universitet 31.7.1773. Var degn i Blære sogn ved Års (Aalborg amt) fra omkring giftermålet i 1776 (kgl. bevilling 9/8 1776). 3 børn foruden to navnløse tvillinger begravet 1784. I hans korte virke synes han hurtigt at være "steget i graderne". Dåbsvidner osv. ved ældste barns dåb var lokale gårdmænd og håndværkere, men ved de følgende er det herskabet fra Halkærgård, præstens familie osv. Ved sin død i 1785 kaldes han "seignor". Han blev kun "32 Aar og nogle maaneder", skifte 20 juni 1785. Efter hans død vender hans enke tilbage til Lundø hvor sønnerne anbringes hos hendes brødre. Ældste søn Hans Peter anbringes hos morbroren Jens Skow, gift men barnløs, og kaldes "Aage" i folketællingen 1789. Morbroren må have betragtet ham som "sin" søn.  _

3 children:

1 Hans Peter DAVIDSEN, fisker. see IV.12 below.

2 Christian DAVIDSEN. Born 1779. Chr. 10 Oct. 1779 in Blære (Aalborg amt). Dead 23 Nov. 1794 in Lundø. Anbragt hos morbroren Poul efter farens død. Død hos ham 17 år gammel.  _

3 Fransiska Louise DAVIDSDATTER. Born 1782. Chr. 18 Aug. 1782 in Blære (Aalborg amt). ~ 29 Dec. 1807 in Højslev to Christen CHRISTENSEN, bonde (1765-). Boede hos moren også efter farens død. Hendes mand var fra Kølsen by (Vorde sogn) og enkemand ved vielsen. Blandt forloverne hendes bror Hans Peter. Der er ikke fundet børn døbt i Vorde sogn.  _

IV.12 Hans Peter DAVIDSEN, fisker.

Born 1777. Chr. 2 Nov. 1777 in Blære (Aalborg amt). Dead 28 May 1849 in Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. ~ 16 Apr. 1801 in Højslev v. Skive to IV.13 Inger Poulsdatter DAM (1773-1855). See chpt. 1.18. Træffes første gang 1787 som "Aage" hos den barnløse morbror Jens, siden 1801, kort før sit bryllup, som tjenestekarl i Krarupmølle i Hvidbjerg sogn (Hindborg Herred). Forloverne ved hans bryllup var svigerfaren Poul Dam og konens morbror Jens Skow. Bor ved folketællingerne 1834, 1840 og 1845 i et hus i Lundøe by og betegnes fisker og daglejer.  _

6 children:

1 Christian HANSEN. Born 3 Nov. 1803 in Krarupmølle, Højslev?. Må være opkaldt efter selvejermøller Christian Jensen, Krarup mølle, hvor faren tjente før giftermålet.  _

2 Jens Christian HANSEN, husmand. Born 23 Nov. 1804 in Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Dead 7 Oct. 1875 in Hindborg. ~ 2 Nov. 1847 in Hindborg to Vibeke THORSDATTER (-). Opkaldt efter farens morbror og plejefar Jens Skow. husmand i Hindborg og Dølby.  _

3 David HANSEN. Born 21 Mar. 1807 in Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. I 1834 tjenestekarl hos Jacob Christensen og Mette Poulsdatter på Lund (s.d.). Bor hjemme ved folketællingen 1840 og 1845 og betegnes almisselem.  _

4 Poul HANSEN, snedker, husmand. see III.6 below.

5 Johanne HANSDATTER. Born 14 Sep. 1811 in Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Chr. 15 Sep. 1811. Boede ugift hjemme i 1840, men ikke i 1845.  _

6 Helle (Nille?) HANSDATTER. Born 14 Nov. 1814 in Lundø sogn Fjends H., Viborg A..  _

III.6 Poul HANSEN, snedker, husmand.

Born 27 Mar. 1809 in Lundø sogn, Fjends H., Viborg A.. Chr. in hjemmet. Dead 28 Feb. 1863 in Øster Grønning. Bur. 11 Mar. 1863 in Grønning. ~ 4 Nov. 1841 in Grønning to III.7 Inger ANDERSDATTER (HAVE) (1816-1884). See chpt. 1.22. Kom ifølge tilgangslisten for Grønning sogn fra Lundø til Øster Grønning i 1834. Han har da et "godt Skudsmaal". Bor fortsat her ved vielsen i 1841. Ved folketællingen 1845 bebor familien skolehuset i Øster Grønning, og han betegnes "Forpagter af skolelodden og tømmermand". I huset bor også skolelæreren. Han blev ifølge kirkebogen 54 år.  _

6 children:

1 Hans POULSEN. Born 12 Mar. 1842 in Østre Grønning. Chr. 16 Mar. 1842 in Grønning. Dead 16 Mar. 1842 in Grønning. Døde i kirken under selve dåben.  _

2 Hans POULSEN. Born 11 July 1843 in Grønning. Chr. 30 July 1843.  _

3 Anders POULSEN. Born 17 Oct. 1844 in Grønning skole. Chr. 24 Nov. 1844 in Grønning. Dead 14 Feb. 1846 in Grønning skole. Bur. 22 Feb. 1846 in Grønning.  _

4 Anders POULSEN. Born 6 Dec. 1846 in Grønning skole. Chr. 13 Dec. 1846 in Grønning. Dead 25 Oct. 1852 in Øster Grønning. Bur. 31 Oct. 1852 in Grønning. Døde 5 3/4 år gammel.  _

5 Else POULSEN. Born 14 Sep. 1854 in Øster Grønning. Chr. 15 Oct. 1854 in Grønning.  _

6 Johanne Marie POULSEN. see II.3 below.

II.3 Johanne Marie POULSEN.

Born 7 Sep. 1856 in Øster Grønning. Chr. 19 Oct. 1856 in Grønning. Dead 3 Nov. 1899 in Grønning. ~ 11 May 1886 in Grønning to II.2 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, gårdmand (1858-1944). Gårdmand/husmand i Vester Grønning. See chpt. 1.1. Døde af tuberkulose.  _ 7 children with II.2 Niels Peder Christensen BAADSGAARD, see chpt. 1.1.

References

[224] Lundøe, J.P: Om Lundø og Lundøboerne i gamle Dage. Fra Viborg Amt 1943
[306] Pedersen, Cathrine: Nogle meddelelser om lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe samlede og udgivne for slægterne, Odense 1908

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here