Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.148: Fædrene linje for Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN, Kristine Margrete BRUUNs mor

VI.48 Wigel CHRISTENSEN, lods(?).

Født 1667. Død 1748. ~ 1. o. 1700 m.VI.49 Kirsten JENSDATTER (1675-1730). - se nedenfor. ~ 2. 6 dec. 1730 i Hirsholmene m. Maren HANSDATTER (-1738). Bosat på Hirsholmene i Kattegat (Hjørring amt, ud for Frederikshavn). Han har formodentlig været lods, skipper eller fisker, da nemlig (stort set) alle mandlige beboere på øgruppen i 1700-tallet havde disse erhverv. Efternavnet Holm anvendes af flere af efterkommerne. Det kan være afledt af Hirtsholm.

pic
"Hovedgaden" i Hirtsholm.

De bevarede kirkebøger for Hirsholmene er først ført fra 1715 og har mange huller da præsterne var bosat på fastlandet (Fladstrand) og kun sjældent kom til Hirtsholm. Sognepræsten 1675-1710 Frandtz Storup (se nedenfor) blev af samme grund indklaget for forsømmelighed. Fra kirkebogen kendes tre børn af 1. ægteskab (Helle, Valborg, Frands), men at også skipper Jens Wigelsen i Aalborg er hans søn fremgår af andre kilder (skiftet efter skipperen i 1757). Han første hustru må være død før 1730, hvor han gifter sig for 2. gang. Forlovere var en Jens Tonboe samt hans svigersøn Laurids Olesen. Udover et par børn der døde straks ved fødslen var det 2. ægteskab barnløst. Kilder [221], [222] mm.  _ Hans hustru VI.49 (forslægt ukendt):

VI.49 Kirsten JENSDATTER.

Født o. 1675. Død o. 1730 i Hirsholmene. ~ VI.48 Wigel CHRISTENSEN, lods(?) - se ovenfor.  _

Wigel CHRISTENSENs børn med Kirsten JENSDATTER:

1 Margrethe WIGELSDATTER. ~ m. Frands Andersen STORUP, præst (-1710). Sognepræst på Hirtsholmene. Hendes mand var sognepræst på Hirtsholmene 1675-1710 og havde to døtre fra sit første ægteskab med en Maren Madsdatter (fremgår det af skiftet efter ham). Hun selv fik ikke børn med ham og døde først engang efter 1710.  _

2 Jens WIGELSEN HOLM, skipper. se V.24 nedenfor.

3 Helle WIGELSEN. Født o. 1708. Død 27 aug. 1770. Begr. 2 sep. 1770 i Hirsholmene. ~ 8 nov. 1733 i Hirsholmene m. Hans SØRENSEN, lodsfisker(?) (-). Efterkommere fortrinsvis lodser og fiskere på Hirsholmene.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.49.

4 Valborg WIGELSEN. Født o. 1709. Død 21 jan. 1794 i Hirsholmene. ~ 1. 29 nov. 1728 i Hirsholmene m. Laurids OLSEN, lodsfisker(?) (1703-1741). ~ 2. 24 nov. 1743 i Hirsholmene m. Christen JENSEN, kromand (-). Hendes 2. mand kaldes kromand, nok mere et tilnavn end en "stillingsbetegnelse", da der først blev givet tilladelse til at holde kro på Hirsholmene i 1750. I 1787 træffes hun på Hirsholmene hos datteren Maren. Efterkommere er fortrinsvis lodser og fiskere på Hirsholmene.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.50.

5 Frands WIGELSEN HOLM, skipper(?). Født 4 apr. 1716 i Hirsholmene. Døbt 9 apr. 1716 i Hirsholmene. Død før 1767. ~ 24 juni 1748 i Hirsholmene m. Anne Marie CHRISTENSDATTER CHREMER (1725-1806). Opkaldt efter svogeren, præsten på Hirtsholmene. Nævnes i skiftet efter broren Jens, hvor han har penge tilgode i boet og er værge for de ældste børn. Han har formodentlig selv været skipper eller lignende. Død før 1768. Hans kone, der var datter af degnen på Hirsholmene Christen Chremer (Kræmer) [221], giftede sig 2. gang med en købmand Thomas Ollesen og fik 1768 sønnen Frants Holm (opkaldt efter den afdøde mand), storkøbmand i Aalborg og senere Viborg. Denne ses som ung at have hørt til omgangskredsen omkring Wigelsen, Thygesen og Wibroe i Aalborg.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.51.

V.24 Jens WIGELSEN HOLM, skipper.

Død 9 nov. 1756 i Aalborg Købstad. ~ 1. 26 okt. 1738 i Aalborg (Budolfi) m. Maren PEDERSDATTER (1706-1748). ~ 2. 25 okt. 1748 i Aalborg (Vor Frue) m. V.25 Ingeborg Joensdatter BOE (1720-1804). Se afsn. 1.149. Skipper i Aalborg med ejendom i Store Nygade på hjørnet af Braskensgyde (hvor stormagasinet Salling er nu). Død på sejllads til Lübeck for en skibsejer Hans Christensen.

pic
Af skiftet efter Jens Wigelsen.

Skiftet efter ham var kompliceret med mange kreditorer både i Aalborg og Lübeck. Imidlertid blev der intet til enken og de umyndige børn, og flere måtte give afkald på deres tilgodehavender. Han optræder mest kun med patronymet Wigelsen, men kaldes f.eks. ved datteren Dorotheas dåb "Jens Wigilsen Holm". Kilde: Svend B. Olesen [167] mm.  _

Hans børn med Maren PEDERSDATTER:

1 Wigel WIGELSEN HOLM. Født 1738. Døbt 13 dec. 1738 i Aalborg (Budolfi). Må være død spæd/ung, før skiftet efter faren.  _

2 Dorothe Kirstine Jensen HOLM. Født 1740. Døbt 6 dec. 1740 i Aalborg, Budolfi. Død før skiftet efter faren.  _

3 Søren Christian WIGELSEN HOLM. Født 1743 i Aalborg. Døbt 22 maj 1743 i Frue. Død 1743. Begr. 13 juni 1743 i Frue.  _

4 Søren Christian WIGELSEN HOLM. Født 1744 i Aalborg. Døbt 25 maj 1744 i Frue.  _

5 Mette Marie Jensen HOLM. Født 1745. Døbt 25 okt. 1745 i Aalborg (Frue). Død før 1801 i København. ~ m. Johan Jørgen LASSEN, fuldmægtig (1749-). Bor i Adelgade i København 1787. Hendes mand er da "Fuldmægtig hos Commandoer Gerner" og de har 5 børn, hvoraf den yngste Dothea dog må være død meget tidligt. I 1801 er manden enkemand og bor i Sankt Annæ Øster Kvarter sammen med de to yngste tilbageværende børn og to ugifte søstre. Han betegnes da "Kontorist". Ældste søn Broder Wigelsen er i lære hos en blikkenslagermester Peter Mathias Bentfeldt i Købmager Kvarter.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.52.

6 Dorothe Jensen HOLM. Født 1747. Døbt 8 juni 1747 i Aalborg (Frue). Skæbne ukendt. Levede ved skiftet efter faren. Ikke fundet i 1787.  _

Hans børn med Ingeborg Joensdatter BOE:

7 Wigel HOLM, købmand. Købmand i Hobro. Født 1749. Døbt 23 dec. 1749 i Aalborg (Frue). Død 1811. ~ o. 1780 m. Juliane HOLM (1752-1813). Købmand og gæstegiver i Hobro fra 1774. Hans gård er i dag kendt som "Anton Bies købmandsgård", da den senere var ejet af grundlæggeren af Bies Bryggeri.

pic
"Anton Bies Købmandsgård" i Hobro, ejet af kbm. Wigel Holm.

Hans kone Juliane var enke efter den velstående købmand i Hobro Peder Herman Wedege og havde datteren Anne Elisabeth Wedege fra dette ægteskab. I 1801 er denne datter husjomfru hos onklen Hans Wigelsen i Aalborg (kaldes "Husbondens Broder Datter") og bliver 1811 gift med Christopher Nicolaj Berg, købmand i Aalborg, senere Mariager og Nibe. Wigel Holms egne børns skæbne er kun delvis kendt (kirkebøgerne fra Hobro før 1812 er gået tabt ved branden 19. aug. 1812).  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.53.

8 Joen WIGELSEN HOLM. Født 1752. Døbt 19 juni 1752 i Aalborg (Frue). Skæbne ukendt. Levede ved skiftet efter faren, men må være død ved skiftet efter moren (sandsynligvis længe før, da han ikke er fundet i folketællingen 1787)  _

9 Hans WIGELSEN, stadthauptmand. se IV.12 nedenfor.

IV.12 Hans WIGELSEN, stadthauptmand.

Justitsråd, stadhauptmand, købmand i Aalborg. Født 22 juli 1754 i Aalborg. Døbt 3 aug. 1754 i Aalborg (Frue). Død 24 okt. 1813 i Aalborg. Begr. 30 okt. 1813 i Budolfi. ~ 25 sep. 1782 i Aalborg (Budolfi) m. IV.13 Marie Elisabeth THYGESEN (1765-1802). Se afsn. 1.150. Kom i handelslære og blev udlært 1776, selvstændig 1777. Overtog 1784 sin svigerfars købmandsgård, "Lybækkergården", på Østerågade (nedrevet 1918) og stiftede handelsselskabet "Wigelsen & Sønner", der var et af de førende i Aalborg indtil tabet af Norge og statsbankerotten 1814.

pic
Stadthauptmand Hans Wigelsen (1754-1813)

Forretningen udførte med egne skibe eller skibsparter korn og landbrugsvarer samt "luksusartikler" som sæbe, tællelys og hatte til Norge og hjemførte tømmer, jern, glas mm. (hans hovedbog for handelsselskabet er på Aalborg Historiske Museum). Deltog i kaperfordningen 1807 og opbragte svenske og engelske skibe med privat udrustede fartøjer. Var en overgang ejer af Nytov 18, der i dag er genopført i Hasseris under navnet Svalegaarden. Opførte 1805 hypoteksforeningens gård, Nytorv no 1, der 1809 blev overdraget til sønnen Niels. Blev stadthauptmand (øverstbefalende for borgervæbningen) og justitsråd.

pic
Nytorv 1 (Hypotekgården) og 18 (Svalegården) ejet af Hans Wigelsen.

Handelsselskabets endeligt nåede han ikke at opleve, idet 24 oktober 1813. Kilder: Aalborgs Historie [168] (bd. 3, s. 214 ff., m. portræt), mm.  _

5 børn:

1 Bolette WIGELSEN. Født 1783 i Aalborg. Døbt 17 apr. 1783 i Budolfi. Død 1783. Begr. 21 aug. 1783 i Budolfi.  _

2 Niels Thygesen WIGELSEN, købmand. Købmand i Aalborg, vicekoncul, chef for jægerkorpset. Født 3 juni 1784 i Aalborg. Døbt 21 juni 1784 i Budolfi. Død 23 juli 1841. ~ 1. 15 maj 1805 i Aalborg (Budolfi) m. Christiane CHRISTENSEN (1785-1808). ~ 2. 24 feb. 1809 i Aalborg (Klarup) m. Ane Elisabeth Margrethe CHRISTENSEN (1784-1833). Købmand i Aalborg, medejer af handelsselskabet Wigelsen & Sønner, grundlagt af hans far. Prøjsisk vicekonsul og allerede 17 år gammel øverstbefalende for Det Borgerlige Jægerkorps i Aalborg. Overtog for 10.000 rdl købmandsgården Nytov no. 1 efter sin far. Aalborg oplevede dog efter tabet af Norge en stor nedgangstid, og ved Niels' død var Wigelsen & Sønner fallit.

pic
Købmand Niels Wigelsen (1784-1841). Stik af A.Flindt

Ved hans død noterer broren Broder Knud i sin dagbog: "1841 d. 25. Juli kl 8 œ E. M. endtes min elskede Broder Capitain Niels Wigelsens Lidelser ved en blid Død. Takkende Forsynet som endte min eneste Broders min eneste gamle Vens Sorger og Smerter, kan jeg ikke andet end at sørge dybt inderligt ved hans bortgang. Han var saa kiærlig saa god og ædel, saa from og hengiven i Den gode Guds Styrelse - Gud velsigne min forklarede Broder!". Kilde: Svend B. Olesen [167] mm.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.54.

3 Jens WIGELSEN, købmand. Købmand i Aalborg. Født 1785 i Aalborg. Døbt 30 okt. 1785 i Budolfi. Død 6 juli 1818. Købmand og medejer af handelsselskabet Wigelsen & Sønner, stiftet af hans far. Boede 1818 på Østerå med 9 tjenestefolk. Døde ugift.

pic
Købmand Jens Wigelsen (1785-1818)

Kilder: Svend B. Olesen [167], Aalborgs Historie [168] (bd. 3, s. 176 ff., begge steder med portræt).  _

4 Broder Knud Brodersen WIGELSEN, søofficer. se III.6 nedenfor.

5 Johanne WIGELSEN. Født 1789 i Aalborg. Døbt 15 juli 1789 i Budolfi. Død 1789 i Aalborg. Begr. 21 okt. 1789 i Budolfi.  _

III.6 Broder Knud Brodersen WIGELSEN, søofficer.

Generalkrigskommisær og toldinspektør i Kbh.. Født 29 juni 1787 i Aalborg. Døbt 17 juli 1787 i Budolfi. Død 11 sep. 1867 i København (Holmen). ~ 16 juni 1809 i Kristiansand(?) m. III.7 Karen Magdalene FANGEN (1793-1868). Se afsn. 1.155. Opkaldt efter farens stedfar, købmand Broder Knud Brodersen. Detaljer fra hans liv kendes bl.a. fra hans dagbogsnotater i familiens eje. Blev volontær kadet 1797, kadet 1799, sekondløjtnant 1804, 1805-06 med letfrigatten Diana til Vestindien, premiereløjtnant 1809, kaptajnløjtnant 1815 og endte sin militære løbebane som kaptajn. Blev kendt og hædret med adskillige ordener pga. sin indsats i søkrigen mod englænderne. 1808 deltog han som næstkommanderende i briggen Lougen i flere søslag, som beskrives i dagbogen. "Deltog med den (Lougen) i en Affaire med den engelske Orlogs Brig the Childers (d.14de Marts 1808) som efter en krydsende Fægtning af 4 timer om Natten, flygtede uden at kunne indhentes, ligeledes i en Affaire med den engelske Sloop of War, the Seagull, Capt. Cathcart, som erobredes d. 19. Junij 1808. Af denne sidste tog jeg Commando. Den havde faaet en stor Mængde Grundskud, og i Bougen saavel som Siden vare flere Kugler sammentrufne som gjorde Hullerne saa store og irregulaire, at de ikke kunde stoppes paa almindelig Maade. Da jeg kom ombord var Vandet allerede over Bransejldækket, og steg al anstrengelse uagtet til det faste Dæk. Jeg fik den dog netop i Havn og hevet paa Grund, da den over Midnat kæntrede, og jeg maatte forlade den svømmende.- Det lykkedes senere at faa denne Brig op, og den giorde god Tjeneste i Krigen".

pic
Premiereløjtnant Broder Knud Wigelsen (1787-1867) & Karen Magdalene f. Fangen (1793-1868)

1810 fik han kommandoen over tre armerede skonnerter, der havde til opgave at beskytte den finmarske og nordlandske handel. 1811-14 blev han tillige chef for en afdeling kanonbåde i Kattegat og erobrede de engelske brigger Safeguard og Attack. Også dette er beskrevet i dabogsoptegnelserne: "Med denne [Grenaa Flotillen] var jeg i Forening med Fladstrands og Samsøen Flotillerne i Affaire med to engelske Orlogs Brigger, hvoraf den Eene, the Attache, Capit. Simons erobredes og den anden ilde tilredt flygtede, uden at kunde indhentes. - Ligesom det luftede saameget, da jeg erobrede the Safeguard, at mine Canonbaade den hele Tid var under Sejl, og jeg ej kunde erobre den dersom den ej havde holdt mod mig i Haab om at tage Canonbaadene, saaledes blæste det og saameget da Attack toges, at jeg med Canonjollerne stod i Vand over Fødderne. - Foruden disse Affaires havde vi forenede den Glæde med 12 Canonbaade flere Dage og Nætter at holde Convoyes bestaaende af flere Linje Skibe ec. i uafladelig Activitet og Frygt, og stundom at canonere med dem, dog uden Resultat, ogsaa stundom at tage Deres stærkt bemandede Baade med vore Recognoser Baade og udskære Skibe af deres Convoyes".

pic
"Briggen Safeguard bugseres ind til Udbyhøj", Victor Hansen: "Vore Søhelte", Kbh. 1898

1814 stilledes han â la suite indtil han havde ordnet nogle "private affærer". Det dækker sikkert over hans engagement i handelsselskabet "Wigelsen & Sønner". 1815 tog han sin afsked og deltog derefter i selskabets bestyrelse. Af dagbogsoptegnelserne fremgår et at handelshuset klarede sig vel indtil 1817, "men fra den Tid fulgte en lang Række af Uheld Slag i Slag". Skibe gik tabt og assurandørerne gik fallit og kunne ikke erstatte tabene. Omkring 1824 var handelsselskabet fallit. Hans arv, ved farens død bogført til 70.000 rdl., var gået tabt. Herefter flyttede han til København. 1825 kgl. skibsmåler, 1832 told- og konsumptionsinspektør, 1838 deputeret i Assurancekompagniet, 1844 generalkrigskommisær og 1844-51 toldsinspektør i Roskilde. Han døde i København 11 september 1867. Fik 11 børn, 5 døde som små. "Inse" omtaler 2 tanter (søstre til hendes mormor Elisabeth Cathrine) Antoinette og Emmy. Begge tanter er begravet på samme plads som deres forældre på Holmens kirkegård i København. Kilder: Bio.Leks. [3] og Topsøe-Jensen [54], J.P. With [169], C.F. Wandel [170], V. Hansen [171]. Olieportræt aftrykt i Topsøe-Jensen og V. Hansen.  _

11 børn:

1 Hans Wilhelm WIGELSEN. Født 19 nov. 1814 i Aalborg. Døbt 22 nov. 1814 i Frue. Død 1 feb. 1822. Om hans død har faren noteret: "1822 d. 1. Febr. Berøvede Døden os også vores ældste og eneste tilbageblevne Søn, vor saa haabefulde Hans Wilhelm. Med mit hele Hjerte havde ieg bundet mig til ham - han var min Trøst, naar Kumer og Mismod trykkede mig til Jorden. Hans blidhed, Fromhed, Ærlighed, sjældne Anlæg, hans legems Ynde og aabne herlige Ansigt vandt ham Alles Yndest fra Oldingen til Barnet. - I faa maaneder var han syg af tærende Nervefeber. Hans død var blid som hans hele Liv - hans ubegribelige Sjælsstyrke og fulde Samling beholdt han til hans skjønne øjne brast. Han var mit Kjæreste i Livet og jeg afladet aldrig at sørge for ham og tungt føles hans Savn".  _

2 Jens Gjødvad WIGELSEN. Født 2 juni 1817 i Aalborg. Døbt 6 juni 1817 i hjemmet. Død 31 juli 1817. Fra farens dagbog: "1817 d. 2. Junij om Morgenen kl. 6 velsignedes min Kone efter en lykkelig forløsning med en liden Søn, som i den hellige Daab blev kaldet Jens Gjødvad og blev hjemmedøbt d. 6. Junij. - d. 31. Julij 1817 berøved Gud os dette kjære Barn Kl. 10. om Aftenen. Han døde af indvortes Krampe, er begravet i Aalborg."  _

3 Jens WIGELSEN. Født 6 aug. 1818 i Aalborg. Døbt 4 sep. 1818 i Frue kirke. Død 24 jan. 1821. "1818 d. 6 Aug. Om Eftermiddagen Kl. 2 Ÿ velsignede Gud min Kone med en liden Søn som blev døbt d. 4 Sept. og i den hellige Daab blev kaldet Jens. - Fadderne var N. Wigelsen, F. Kaarsberg, Etatsr. J. Kiellerup, Søe-Prem. lieut. Ravn og Linde, Baron A. Juel, O. K. K. Christensen, And. Gjødvad og F. Nielsen, min Kone og Lise Wigelsen".  _

4 Niels Thygesen WIGELSEN. Født 21 maj 1820 i Aalborg. Døbt 8 juli 1820 i Budolfi. Død 25 apr. 1821. Fra farens dabog: "1820 d. 21. Maij Pinsedag om Aftenen Kl. 9 œ velsignede Gud min Kone med en liden Søn, som den 8 Julij blev døbt, og i den hellige Daab kaldet Niels Thygesen. - Fadderne vare Baron A. Juel, Cancelleriraad Aagaard, Søelieutn. Linde og Blühme, Christensen, Lieut. Krabbe, N. Wigelsen, Chr. Thygesen, A. Nielsen, Vinhandler Simoni, F. Kaarsberg, Lise Wigelsen og Mathilde Fangen [...] 1821 d. 25 Paril om Morgenen Kl. 4 berøvede Forsynet os dette elskelige Barn i sin Yndes og Sundheds fulde Blomster, efter 8 dages Sygdom i Mæslinger. Han er begravet i Aalborg".  _

5 Hans Wilhelm WIGELSEN, kancelliråd. Født 10 mar. 1822 i Aalborg. Død 6 feb. 1912 i København. ~ m. Pouline Christine Sophie MØLLER (1832-1907). Det ældste barn, der nåede voksenalderen. Opkaldt efter den nyligt afdøde storebror ("Gud skjænkede os den bedste Trøst i vor Sorg, da min elskede Kone d. 10 Marts 1822 lykkelig blev forløst med en Søn, som d. 14de Marts blev hjemmedøbt og opkaldt efter vor forklarede Hans Wilhelm"). Fuldmægtig ved regnskabsafdelingen ved de Jydsk-Fyenske Jernbaner. Foto i Kgl. Bibl., Portrætregistranten.

pic
Fuldmægtig Hans Wilhelm Wigelsen (1822-1912)

Boede ved sin død i Rosendals Tværgade. Har familiegravsted på Holmen kirkegård ved siden af sine forældres.

pic
Hans Wilhelm Wigelsens familiegravsted på Holmen kirkegård

 _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.55.

6 Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN. se II.3 nedenfor.

7 Niels Frederik Anton Brochmann WIGELSEN, kasserer. Født 3 aug. 1824 i Aalborg. Døbt 9 aug. 1824 i Budolfi. Død 30 nov. 1902 i Kongens Lyngby. ~ 1. 1 UMAR m. Regine FRIEDENBURG (1834-). ~ 2. 15 okt. 1863 i Oslo m.efterkommer nr. 6 afsn. 2.73 Ingeborg Louise Antonette FANGEN (1834-1926). Kasserer og Økonomiskriver ved Vridsløselille Forbedringshus. Kancelliråd. Forlover ved brylluppet var hans svoger Fængselsinspektør Frederik (Frits) Bruun. Foto i Kgl. Bibl., Portrætregistranten.

pic
Niels Brochmann Wigelsen (1824-1902) & Ingeborg f. Fangen (1834-1926)

Gift med sin kusine, datter af hofprædikant Anton Wilhelm Fangen. Inden da havde han fået to døtre med Regine Friedenburg (af jødisk slægt) uden at være gift med hende. Regine ses ikke at være begravet mosaisk i Danmark.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.56.

8 Antoinette Wilhelmine Mathilde WIGELSEN. Født 27 juni 1826 i København. Døbt 6 okt. 1826 i Holmen. Død 7 dec. 1907 i København. Begr. 18 dec. 1907 i Holmen/Vor Frelser. Ugift. Om hende og lillesøsteren Emmy, "mors to gamle adstadige Tanter Wigelsen - Tante Antoinette og Tante Emmy" fortælles at de en enkelt gang var på besøg i Tryggelev. Besøget endte drabeligt med at tanterne blev skræmt væk af en af præstegårdens store rotter og de kom der ikke siden (Georg Koës Br. [63] mm.). Boede ved sin død på Christianshavns Torv.

pic
Søstrene Camilla, Emmy og Antoinette Wigelsen

 _

9 Johan Balthazar WIGELSEN, søkadet. Født 31 maj 1828 i København. Døbt 26 juli 1828 i Holmen. Død 3 jan. 1845. Begr. i Holmen. Faren har udførlige optegnelser om denne søn, der også ville være søofficier, men døde ung: "1838, d. 6. Aug. min Søn Johan Balthasar indskreven til Søcadet. Gud lade ham naa Maalet for sin Stræben, og velsigne ham! [...] 1838 d. 6te Juli. tiltraadte min Søn Johan Baltzar sin første Rejse, som Aspirant med Cadet-Corvetten Flora, Capitain Paludan, til Petersburg [...]. 1840 d. 7de Aug. retournerede Baltzar efter lykkeligt tilendebragt Rejse.[...] 1841 d. 19de Aug. blev min Søn Joh. Baltzar antaget som Volunteur efter veloverstaaet Preliminair-Examen. Der var 25 Concouranter og ikkun 4 kunde antages. Intet kunde give mig større Glæde end at se en Søn træde ind i en Stand jeg stedse har elsket [...] 1842, d. 1 Mai afgik min søn Baltzar med Cadet-Corvetten Flora til Lissabon og Portsmouth, returnerede d. 22. Juli. 1843 d. 1. Mai afgik min Søn Baltzer med Corvetten Flora til Tanger, Gibraltar og Madeira, og returnerede d. 24 Juli. [...] 1844 d. 14. April blev min søn Joh. Baltzer efter vel overstaaet 1ste Examen confirmeret i Holmens Kirke av Provost Holm. Min Datter Elisabeths Forlovelse med Cand. Theol. F. Bruun højtidligholdt samme Dag. 1844. d 2 Mai afgik min søn Johan Baltzer med Cadet Corvetten Flora til Færøerne og Promati (?) ved Invernæs og returnerede d. 23. Juli." Farens dagbogsoptegnelser stopper netop her kort før sønnens død i 1845.  _

10 Camilla Christine WIGELSEN. Født 4 sep. 1830 i København. Døbt 29 okt. 1830 i Holmen. Død 1916. ~ 10 mar. 1861 i Frederiksberg m. Carl Wilhelm Sophus HOLSØE, kaptajn (1830-1891). Kapt.v. 7. Bat i Nyborg. Foto i Kgl. Bibl., Portrætregistranten.

pic
Camilla Christine Wigelsen, g. Holsøe (1830-1916)

 _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.57.

11 Emmy Augusta WIGELSEN, lærerinde. Født 14 jan. 1832 i København. Døbt 27 maj 1832 i Holmen. Død 18 maj 1912 i København. Begr. i Holmen. Ugift lærerinde i København. Ansat ved straffeanstalten (Vridsløse?). Boede sammen med sin ældre søster Antoinette. Ved sin død boede hun i Fredericiagade. Begravet på sine forældres gravplads på Holmen kirkegård, sammen med søsteren Antoinette og broren Johan Balthazar.

pic
Broder Knud Wigelsens familiegravsted på Holmen kirkegård

 _

II.3 Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN.

Født 31 maj 1823 i Aalborg. Døbt 9 juni 1823 i Budolfi. Død 10 mar. 1899 i København. ~ 4 sep. 1850 i Roskilde (Dom) m. II.2 Frederik (Fritz) BRUUN, fængselsdirektør (1816-1891). Fængselsdirektør, overinspektør for fængselsvæsenet. Se afsn. 1.1. Fra farens dagbog: "1823, d. 31. Maij om Aftenen Kl. 11 velsignede Gud os alle med et yndigt Barn, en lille Pige, som den 7 Junij blev hjemmedøbt og kaldet i den hellige daab Elisabeth Catharine Thalette. Vort kæreste Ønske opfyldtes, og vor forklarede Hanses Forudsagn stadfæstedes. - d. 3 Sept. Var hun i Kirke. Fadderne var Madam Lise Frisch, Frøken Gusta Bruun, Com. Capit. Henne, Justrd. Lund og Hansen, Capit. Søderberg, Søe Lieutn Sandsholt og Blühme, Consul Wigelsen, O. K. K. Christensen, Doctor Westergaard og F. Kaarsberg. ". Flere fotografier i Kgl. Bibl., Portrætregistranten.

pic
Elisabeth Cathrine Thalette Wigelsen, g. Bruun (1823-99)

 _ 6 børn med II.2 Frederik (Fritz) BRUUN, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[54] Topsøe-Jensen, T.A. og E. Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1832 1-2, 1935
[63] Brøndsted, Georg Koës: Fra Tryggelev Sognekald, i Præstegårdsliv 2. Saml. Kbh. 1952
[167] Olesen, Svend B.: Hans Wigelsen, Aalborg-bogen 1973 s. 27-35
[168] Poulsen, G. & P.B. Christensen: Aalborgs Historie, Aalborg 1990
[169] With, J.P.: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819
[170] Wandel, C.F.: Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14, 1915
[171] Hansen, Victor: Vore Søhelte, Kbh. 1898
[221] Pedersen, P. Chr.: Blade af Hirtsholmenes historie, København 1942
[222] Caspersen, Jens E.: Beboerne på Hirsholmene gennem 200 år, 1987

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here