Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.150: Fædrene linje for Marie Elisabeth THYGESEN, Kristine Margrete BRUUNs morfars mor

VI.52 Thyge NIELSEN (LUND), kromand.

Født o. 1684 i Rostrup?. Død 1756 i Lund. Begr. 16 maj 1756 i Ørslevkloster. ~ 21 juli 1715 i Ørslevkloster m.VI.53 Bodil NIELSDATTER (LADEFOGED) (1695-1778). - se nedenfor. Kromand i Lund i Ørslevkloster sogn (ved Skive). Døde ifølge kirkebogen 72 år og 4 uger gammel. Året før hans død var bevillingen til kroen overdraget til kammerråd Fr. Berregård. To af hans sønner blev kaldt Niels, sandsynligvis hhv. efter farfaren og præsten i Ørslevkloster. Disse to sønner samt hans øvrige arvinger giver afkald på arv ved hans enkes død i 1778 (sønnerne underskriver sig hhv. "Niels Thygesen handelsmand i Aalborg" og "Niels Thygesen Lund sognepræst til Ulsted sogn i Vensyssel Ulsted præstegaard").  _ Hans hustru VI.53 (forslægt ukendt):

VI.53 Bodil NIELSDATTER (LADEFOGED).

Født 1695 i Lund. Døbt 8 sep. 1695 i Ørslevkloster sogn. Død 20 maj 1778 i Lund. ~ VI.52 Thyge NIELSEN (LUND), kromand - se ovenfor. Blev i følge kirkebogen 82 1/2 år. Hun er formodentlig datter af Niels Ladefoged, om hvem der ellers intet vides. Hun ses ikke at have søskende døbt i Lund.  _

Deres 6 børn:

1 Inger THYGESEN. Født 1716. Døbt 26 apr. 1716 i Ørslevkloster. Formodentlig død spæd/ung. Ikke nævnt blandt arvingerne efter moren.  _

2 Niels THYGESEN, købmand. se V.26 nedenfor.

3 Adelheid Malene THYGESEN LUND. Født 1719 i Lund. Døbt 27 aug. 1719 i Ørslevkloster. Død 1740 i Lund. Begr. 3 feb. 1740 i Ørslevkloster. Wiberg forveksler hende med hendes søsterdatter Adelheid Malene g.m. præsten Halkjær i Ørslevkloster.  _

4 Niels Thygesen (Rostrup) LUND, sognepræst. Født 1725. Døbt 28 jan. 1725 i Ørslevkloster. Død 1801. ~ 4 dec. 1768 i Ørslevkloster m. Magdalene Margrethe HJERSING (1738-1818). Sandsynligvis opkaldt efter Niels Gundesen Rostrup, præsten i Ørslevkloster der døbte ham. 1756 kappelan i Strandby (syd for Løgstør). 1772 sognepræst i Ulsted (Ålborg amt), afsked 1801, en måned før sin død. "Beundret og afholdt ... jævn og folkelig, en stor jæger og dristig rytter". Hans embedseksamen var meget lille (non), og i hans lange prædikener belærte han undertiden menigheden om staldfodring, dræning og andre praktiske ting; men "Ulsted folk var svært godt tilfredse". Han var blind et par år, men fik synet tilbage, før han døde (Himmerland og Kjær Hrd. 1961). Stamfar til præsteslægten Rostrup. Selve Rostrup-navnet kan stamme fra faren, der måske er født i Rostrup sogn. 5 børn.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.58.

5 Inger Sophie THYGESEN. Født 1728. Døbt 11 juli 1728 i Ørslevkloster. ~ 18 sep. 1767 i Bjørnsholm m. Søren Jensen GLEERUP, forpagter (1735-1793). Boede i Stistrup Mølle i Fovlum sogn. Hendes mand (også kaldt Ålestrup) var møller og forpagter af Gunderupgård fra 1766 og var enkemand efter Zidsel Thomasdatter Nysom, der døde i barselsseng i 1766. I folketællingen 1787 er der noteret en enkelt hjemmeboede datter Seselen (Cecilie, opkaldt efter mandens første hustru) Glerup 17 år. Datteren blev senere g.m. Iver Pedersen Kierulf, der overtog forpagtningen af Gunderupgård og senere købte hovedgården. Inger Sophie lever endnu 1810, hvor hun sælger Stistrup Mølle.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.59.

6 Sophie Cathrine Cecilie THYGESEN LUND. Født 1732 i Lund. Døbt 9 mar. 1732 i Ørslevkloster. Død 1807 i Aalborg. Begr. 10 juni 1807 i Budolfi. ~ 23 juni 1751 i Ørslevkloster m. Niels LAURSEN (LUND) (1710-1776). Om hendes mand vides intet. Han kom fra Lund ved vielsen og har øjensynlig også kaldt sig Lund. Han begraves 65 år gammel i Ørslevkloster d. 29. november 1775. I 1778, ved morens død, er svigersønnen Mogens Halkjær derfor hendes værge (hun kaldes da Cathrine Thygesdatter Lund). I 1801 træffes hun i Aalborg Købstad, på Øster Å, enke og "Lever af sine Hænders Gierninger". I huset også hendes datter Regine, ligeledes enke eller måske fraskilt (og kalder sig Lund som moren), samt datterdatter Adelheid Magdalene Sørensen opkaldt efter sin grandtante, Sophies søster. Datterdatteren bliver senere gift med apoteker Lars Christian Dahlerup i Thisted.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.60.

V.26 Niels THYGESEN, købmand.

Købmand i Aalborg, ejer af Lybækkergården mm.. Født 13 aug. 1717. Døbt 22 aug. 1717 i Ørslevkloster. Død 29 okt. 1783 i Aalborg. Begr. 5 nov. 1783 i Frue Kirke. ~ 3 apr. 1754 i Aalborg (Budolfi) m. V.27 Johanne WIBROE (1733-1799). Se afsn. 1.151. En af de betydeligste købmand i Aalborg i den gyldne periode i slutningen af 1700-tallet. Ejer af købmandsgården "Lybækkergården" på Østerågade (nedrevet 1918). Få måneder efter hans død giftede hans datter Marie Elisabeth sig med købmand Hans Wigelsen, der overtog Lybækkergården. 10 børn, men 6 døde som børn (kilde: [87]).

pic
"Lybækkergården" på Østerågade ejet af Niels Thygesen og Hans Wigelsen

Hans ligsten findes i Vor Frue Kirke, under apsis ved kapellets nordmur. Den beskrives: "Den er af en anselig størrelse. Dens nederste partier smuldrer og den er overalt forvitret og slidt. I hjørnerne har den meget store evangelistsymboler. Det er den figurrigeste af samtlige gravsten i kirken. Til venstre står Moses med Lovens tavler og til højre Johannes Døberen med sine kendetegn: Et kors og et lam på en bog. De symboliserer Det gamle og Det nye Testamente og træder på skjolde uden mærker eller initialer. Stenens øverste trediedel har en fremstilling af Jesu opstandelse, der overværes af brynjeklædte, romerske vagtsoldater. Nederst er placeret et relief med tre personer, som vist skal være Gudfader mellem to træer og til siderne for disse står Adam og Eva. Af indskriften kan kun læses: Denne sten og begravelse tilhører NIELS THYGESEN f. 13. august 1717 d. 29. oktober 1783".

pic
Niels Thygesens ligsten i Vor Frue Kirke.

 _

10 børn:

1 Thyge THYGESEN. Født 1755 i Aalborg. Døbt 11 jan. 1755 i Budolfi. Død 1756 i Aalborg. Begr. 28 feb. 1756 i Budolfi.  _

2 Christian THYGESEN, købmand. Født 20 dec. 1755 i Aalborg. Døbt 3 jan. 1756 i Budolfi. Død 20 maj 1824 i Aalborg. Begr. 28 maj 1824 i Frue. ~ 29 aug. 1781 i Torslev sogn (Hjørring A.) m. Sophie JELSTRUP (1758-1845). Købmand i Aalborg (Øster Å, nabo til svogeren Hans Wigelsen). Fik ni børn og mange efterkommere med navne som: Mollerup, Prip, Manzius, Ahnfeldt, Meilbye, Schytte, Albrechtsen og Duysen [87].  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.61.

3 Thyge THYGESEN, købmandskarl. Født 1757 i Aalborg. Døbt 31 okt. 1757 i Budolfi. Død 1789 i Aalborg. Begr. 22 juni 1789 i Budolfi. Boede i 1787 som logerende hos sin bror Niels. Kort før sin død gør han testamente hvor han betænker sine søskende.  _

4 Bodil THYGESEN. Født 1759 i Aalborg. Døbt 11 juni 1759 i Budolfi. Død 1781 i Aalborg. Begr. 5 juli 1781 i Budolfi.  _

5 Niels THYGESEN, købmand. Født 1760 i Aalborg. Døbt 12 maj 1760 i Budolfi. Død 15 nov. 1797 i Aalborg. Begr. 21 nov. 1797 i Budolfi. Fik borgerskab på grovvarer i Aalborg 1784. Boede på Øster Å i 1787. Ugift. Druknede i Vesteraa ved Hospitalet. Han blev fundet død 15.11. [87]  _

6 Maren THYGESEN. Født 1761 i Aalborg. Døbt 19 sep. 1761 i Budolfi. Død 1762. Begr. 12 nov. 1762 i Aalborg (Budolfi).  _

7 Maren THYGESEN. Født 1764 i Aalborg. Døbt 9 jan. 1764 i Budolfi. Død 1765 i Aalborg. Begr. 4 feb. 1765 i Budolfi.  _

8 Marie Elisabeth THYGESEN. se IV.13 nedenfor.

9 Jacob THYGESEN. Født 1766 i Aalborg. Døbt 22 nov. 1766 i Budolfi. Død 1767 i Aalborg. Begr. 1 feb. 1767 i Budolfi.  _

10 Dorothea Magdalene THYGESEN. Født 30 jan. 1769 i Aalborg. Døbt 3 feb. 1769 i Budolfi. Død 17 okt. 1842 i Aalborg. Begr. 25 okt. 1842 i Frue kirke. ~ 14 dec. 1785 i Aalborg (Budolfi) m. Mogens MØLLER, købmand (1758-1849). Købm. og kæmner i Aalborg. Boede på på Jomfru Ane Gade (1787), senere Nytorv (1801). Fik 5 børn hvoraf kun 1 fik børn (Haaslund) [87] .  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.62.

IV.13 Marie Elisabeth THYGESEN.

Født 1765 i Aalborg. Døbt 19 juli 1765 i Budolfi. Død 31 okt. 1802 i Aalborg. Begr. 8 nov. 1802 i Budolfi. ~ 25 sep. 1782 i Aalborg (Budolfi) m. IV.12 Hans WIGELSEN, stadthauptmand (1754-1813). Justitsråd, stadhauptmand, købmand i Aalborg. Se afsn. 1.148.  _ 5 børn med IV.12 Hans WIGELSEN, se afsn. 1.148.

Henvisninger

[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[168] Poulsen, G. & P.B. Christensen: Aalborgs Historie, Aalborg 1990

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here