Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.151: Fædrene linje for Johanne WIBROE, Kristine Margrete BRUUNs morfars mormor

VIII.216 Christen Jensen WIBROE, fæster.

Født 1641. Død 1721 i Vive Bro. Begr. 31 mar. 1721 i Vive. ~ 1. m. ? ? (-). ~ 2. m.VIII.217 Johanne JOENSDATTER (1657-1730). - se nedenfor. Fæster af Vive Bro under herregården Dalsgaard ved Mariager Fjord ca. 10 km vest for Hadsund. 1664 benævnes stedet "wed wiffue brou" og i 1688 "wifue broehuus". 1687 betaler han kopskat af 3 tjenestefolk, 3 høveder, 5 heste, 1 3-års plag, 3 kvier, 3 kalve, 4 2-års nød, 19 får og lam og 3 svin. 1684 køber han herregården Ballegaard i Falslev sogn med 1 boel af Otto Kruse, hvis mor Margrethe Vincentsdatter Steensen først havde pantsat den i 1652. Sælger den straks igen i 1685 til Eva Margrethe Pentz, som så bliver gift med Otto Kruse. 13.3. 1711 får han sammen med Johanne Joensdatter bevilling til at sidde i uskiftet bo med fælles umyndige børn. Nærværende beskrivelse af Wibroe-slægten beror først og fremmest på Janne Wibroe [87], A.H. Nielsen [172] samt forskellig litteratur om den industrielle udvikling i Aalborg, Nibe og andre købstæder.  _ Hans hustru VIII.217 (forslægt ukendt):

VIII.217 Johanne JOENSDATTER.

Født 1657. Død 24 sep. 1730 i Vive Bro. Begr. 3 okt. 1730 i Vive. ~ VIII.216 Christen Jensen WIBROE, fæster - se ovenfor.  _

Christen Jensen WIBROEs børn med ? ?:

1 Peder Christensen WIBROE, præst. Født 1675 i Vive Bro. Død 13 okt. 1704 i Mariager. ~ 31 juli 1704 i Mariager m. Elisabeth Hansdatter HYPHOFF (-). Præst i Mariager. Student i Aalborg 1698. Magister 1704. Kaldet til Mariager 19.4.1704. Ordineret i Århus Domkirke 6.6.1704 af Biskop Jens Bircherod. Døde efter 5 måneder i embedet. "Myndig og gjerrig". Ingen efterslægt. En søn Johan Peter døde spæd [87].  _

2 Margrethe Christensdatter WIBROE. Født 1675. Død 20 apr. 1727 i Thisted. Begr. 25 apr. 1727. ~ 23 sep. 1705 i Vive Bro m. Christian Ulriksen SCHNELL, præst (1670-). Præst i Thisted. Efterslægt: Schnell, Carøe, Wedege, Kousgaard, Lunøe, Schiøtz, Høyvald, Hoffmeyer, Nissen, Kahr, Gillgren, Ammitzbøll mm. [87].  _

Christen Jensen WIBROEs børn med Johanne JOENSDATTER:

3 Claus Christensen WIBROE, købmand. se VII.108 nedenfor.

4 Jens Christensen WIBROE, cand.theol. Født efter 1687. Død 21 okt. 1741 i Øls. ~ 1. m. Mette Johansdatter SCHIPPER (-). ~ 2. m. Maren Friedrichsdatter WICHARD (1699-1769). 1716 er han borger i Hobro. 1720 betaler han kopskat i Hobro af 5 børn, 1 karl, 1 dreng og 2 piger. Har ingen næring. Efterslægt: Wibroe, Halkjær, Rosenørn [87].  _

5 Dorthe Sophie Christensdatter WIBROE. Født 1690. Død 29 jan. 1743 i København. Begr. 5 feb. 1743 i Frue. ~ m. Joachim Frederik BUUS, brygger (1677-1739). Brygger i København. Efterslægt Buus [87].  _

6 Berte Christensdatter WIBROE. Født 4 sep. 1695. Død 31 aug. 1741 i Saltum. Begr. 8 sep. 1741 i Hune. ~ 22 juni 1718 i Vive m. Hans Nielsen WINDE, præst (1689-1741). Præst i Saltum-Hune. Epitafium for hende og hendes mand til højre for altret i Hune Kirke. Efterslægt: Winde, Wadum, Willgaard, Berlin, Brøndlund, Kiellerup, Jermiin [87].  _

7 Hans Christensen WIBROE. Død før 1730 i Randers(?). Skæbne ukendt.  _

8 Jonas Andreas Christensen WIBROE, fæster. Død efter 1769. ~ 6 aug. 1732 i Vive Bro m. Kirsten Marie KARMARCH (1697-1769). Benævnes "fra Wivebroe", så han har åbenbart i hvert fald en tid overtaget fæstet efter faderen. Fra 1733 er det ham, der betaler landgilde for Wivebroe, men senest 1745 er han fraflyttet. 1749 er han vitterlighedsvidne ved Viborg Landsting og bor da "udi Østergaard", som er en lille landsby øst for Vive [87].  _

9 Anne Marie Christensdatter WIBROE. Født 1700 i Vive Broe. Død 15 okt. 1784 i Valsgaard. Begr. 27 okt. 1784 i Valsgaard. ~ 1. 10 juli 1731 i Vive Bro m. Knud Thomassen KARMARCH, fæster (1708-1735). Fæster af Skovgaard. ~ 2. 4 okt. 1740 i Ølsgaard m. Jens PEDERSEN (-). ~ 3. m. Kristian Kristiansen STAUNSGAARD (1700-1757). Efterslægt Karmarch [87].  _

VII.108 Claus Christensen WIBROE, købmand.

Født efter 1687. Død 4 aug. 1748 i Randers. Begr. 9 aug. 1748 i Sct. Mortens. ~ 24 jan. 1708 i Randers m. VII.109 Anna Kop LÜTKEN (1684-1758). Se afsn. 1.152. Borgerskab i Randers 1708. 1720 underskriver han sig "Borger og Handelsmand i Randers Claus Wibebrou" (som vitterlighedsvidne). 1724 er han værge for Sct. Mortens Kirke. 1737 svarer han skat af iboende gård Matr.346, nr. 10 på Torvegade og en øde plads bagved hans gård. 1743 bliver han medlem af Ældre Kiøbmænds Liglaug (nr.67). 1744 svarer han skat af en laxegård. Skifte efter ham 4.8.1748. Han har selv kaldt sig Wivebrou og samtlige hans børn er opført i kirkebogen med den stavemåde. Men de går i løbet af deres voksne liv over til at kalde sig Wibroe. Også på hans søster Berthes epitafium i Hune Kirke står der Wibroe [87].  _

8 børn:

1 Anders Clausen WIBROE. Født 1708. Det er uklart i hans fars skifte om han er død eller ej, men formentlig ikke. I skiftet efter søsteren Engel Malene gøres der meget ud af at efterlyse hans børn, men på de sidste sider dukker der en edssvoren erklæring op om at han er død for længe siden i ugift stand og derfor ikke kan anses for at have ægte arvinger. Det ser dog ud som om, der figurerer en vis Claus. Men i skiftet efter moderen 1758 står der: "endnu en Søn Anders Clausen Wibroe som skal have haft sin Bopæl i Kiøbenhavn og ligeledes ved Døden skal være afgaaen, hans eneste efterladte Søn Claus Andersen, som skal være umyndig og .. 9-10 Aar". Muligvis 2 sønner i København: Wibroe, Berg [87].  _

2 Christian Peter Clausen WIBROE, farver. se VI.54 nedenfor.

3 Anne Marie Clausdatter WIBROE. Født 1711 i Randers. Døbt 28 maj 1711 i Sct. Mortens. Død 1771 i Randers. Begr. 15 mar. 1771 i Sct. Mortens. ~ 1. 7 okt. 1735 i Randers (Skt. Morten) m. Christian HAVENDORFF, købmand (-1748). ~ 2. 24 apr. 1749 m. Søren Rudolphsen BAY, købmand (1729-1798). Købmand i Randers.  _

4 Arp Clausen WIBROE, købmand. Født 30 apr. 1715 i Randers. Døbt 31 juli 1715 i Sct. Mortens. Død 1776 i Randers. Begr. 2 maj 1776 i Sct. Mortens. 1726 latinskolediscipel i Randers, 1735 student fra Ribe. 1743 hører i Randers Latinskoles 1. Lektie. 1761 ejer han den sydlige del af Matr. 346, Torvegade, som hans far ejede før ham. 1778 benævnes denne ejendom "Jomfru Wibros Gaard", så hans kone har altså arvet den som hans enearving [87].  _

5 Johanne Clausdatter WIBROE. Født 1716 i Randers. Døbt 1 juli 1716 i Sct. Mortens. Død 1748 i Randers. Begr. 23 apr. 1748 i Sct. Morten.  _

6 Johan Henrich Clausen WIBROE, farver. Født 1718 i Randers. Døbt 2 sep. 1718 i St. Mortens. Død 20 maj 1772 i Aalborg. Begr. 27 maj 1772 i Budolfi. ~ 5 mar. 1754 i Aalborg (Budolfi) m. Anne Sørensdatter MØLLER (1731-1811). 22.2.1754 bevilling som farver efter i 15 år som farversvend at have forestået et farveri. Har købt den forarmede og forgældede farver Lars Olufsen Bangs farveri for 2610 Rdl. 22.2.1754 også bevilling til ægteskab, skønt han er fætter til brudens afdøde mand. 1767 går hans farveri som pant til Jens Gleerup, og det sælges omkring 1770 ved auktion til Nichel Seidelin Worsøe (s.d.). Han er åbenbart blevet hentet til Aalborg af storebror Christian i 1739, og han har så måske været syg, siden Johan ligefrem har "forestået farveriet". Han kaldes consumptionsbetjent ved skiftet, og det passer meget godt med, at det erhvervede farveri blev pantsat i 1767.Efterslægt: Wibroe, Drastrup, Sønderholm, Rasmussen, Klentz, Fleischer, Kühle, Lorentzen, Segel [87].  _

7 Nicolai Clausen WIBROE. Født 1719 i Randers. Døbt 26 dec. 1719 i Sct. Mortens. Ikke nævnt i skiftet efter faren. Formodentlig død ung [87].  _

8 Engel Magdalene Clausdatter WIBROE. Født 1721 i Randers. Døbt 31 aug. 1721 i Sct. Mortens. Død 25 dec. 1783 i Randers. Begr. 30 dec. 1783 i Sct. Mortens. I sit testamente efterlader hun sit gods til børnene af brødrene Johan Henrich og Anders. De efterlyses i Den Viborger samler: "afgangne Johan Henrich og Anders Clausen Wibroes børn hvilke alle skal arve som Sødskende uden Forskiel af Kiøn, at disse enten selv, saavidt de er myndige, eller deres fødde Værger, ville møde eller møde lade, til 6 eller 12 Ugers Dagen, som er fastsat at holdes d.26 Maji og 7 Juli dette Aar" (19.4.1784) [87].  _

VI.54 Christian Peter Clausen WIBROE, farver.

Farver i Aalborg. Født 1710 i Randers. Døbt 7 mar. 1710 i Skt. Mortens. Død 1741 i Aalborg. Begr. 17 okt. 1741 i Budolfi. ~ 2 juni 1729 i Aalborg (Budolfi) m. VI.55 Maren ANDERSDATTER (1702-1773). Se afsn. 1.154. Det vides ikke hvornår han er kommet til Aalborg, men kun 19 år gifter han sig med enken efter en farver Anders Nielsen. Ved brylluppet betegnes han farversvend. Det var en veletableret virksomhed, han giftede sig til, grundlagt af svigerfaren Anders Eriksen i 1696 i Bispensgade 21. 1. august 1729 får han kongelig bevilling som farver. Han får hurtigt 8 børn inden han dør som kun 31-årig få dage før sin stedsøn, som lige når at gøre testamente til fordel for sin mor og de 7 uforsørgede halvsøskende (den ene var død som spæd). H. Bender [191] omtaler kampen om farverprivilegierne. Klædefabrikanterne mente ikke, at byens 3 farverier havde kapacitet eller evne til at varetage farveriet, selv om de havde eneret på det. Farverne anført af Christian Wibroe mente, at fabrikørerne burde indskrænke sig til at farve det klæde de selv fremstillede [87]. Farveriet var i over 200 år (gennem fem generationer) i slægtens eje, indtil det indgik i De Forenede Textilfabrikker i slutningen af det 19. århundrede.

pic
A.P. Wibroes fabrikker i Bispensgade ved Vesteraa 1888

Flere børn. Kilde: [173] s. 174 f.  _

8 børn:

1 Anders WIBROE, farver. Født 1729 i Aalborg. Døbt 11 juli 1729 i Budolfi. Død 1804 i Aalborg. Begr. 27 mar. 1804 i Budolfi. ~ 5 nov. 1766 i Aalborg (Budolfi) m. Engel Sophie BLOCH (1735-1799). Fik Kongelig bevilling som farver 21.4.1752 efter sin mor og overtog farveriet [87].  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.63.

2 Claus WIBROE. Født 1730 i Aalborg. Døbt 30 nov. 1730 i Budolfi. Død 1731. Begr. 3 nov. 1731 i Budolfi.  _

3 Cathrine Marie WIBROE. Født 1732 i Aalborg. Døbt 28 apr. 1732 i Budolfi. Død 1807 i Aalborg. Begr. 2 apr. 1807 i Budolfi. ~ 19 nov. 1760 i Aalborg (Budolfi) m. Anders SCHANDORPH, købmand (1718-1803). Købm. i Aalborg. .Hendes mand var enkemand ved giftermålet. Boede på Urbans Gade i 1787. Deres to sønner er da i købmandslære.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.64.

4 Johanne WIBROE. se V.27 nedenfor.

5 Claus WIBROE, købmand. Født 1735 i Aalborg. Døbt 15 mar. 1735 i Budolfi. Død 27 aug. 1777 i Bergen?. ~ 14 okt. 1766 i Bergen (Nykirken) m. Henrikke GÜLLICH (1733-1777). Borgerskab i Bergen som købmand, 14.10.1766 [87] .  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.65.

6 Maren WIBROE. Født 16 mar. 1738 i Aalborg. Døbt 20 mar. 1838 i Budolfi. Død 28 feb. 1764 i Aalborg. Begr. 6 mar. 1764 i Budolfi. ~ 9 dec. 1761 i Aalborg (Budolfi) m. Hans Budtz SOMMERFELD, guldsmed (1725-1800). Guldsm. i Aalborg. Hendes mand havde en guldsmedeforretning på Bispensgade i 1787. Han er da gift for 2. anden gang. Deres fælles søn er i lære i forretningen.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.66.

7 Nicolai WIBROE, farver. Født 25 feb. 1740 i Aalborg. Døbt 5 mar. 1740 i Budolfi. Død 24 feb. 1815 i Løgstør. Begr. 4 mar. 1815 i Løgstør. ~ 1. 15 juli 1774 i Astrup m. Johanne HANSEN (1739-1797). ~ 2. 27 juli 1797 i Løgsted m. Ane Lorentze THORNING (1763-1839). Fik 1771 bevilling som farver med hustru, efter at have købt Mette Hansdatter Reichardts (enke efter Rasmus Rohde) gård og farverredskaber. Bevillingen gjaldt for Løgstør og 3 miles omkreds, men mod øst måtte han ikke overskride den bugt af Limfjorden, hvor Nibe ligger. Hvis dette er rigtigt, kan han altså godt have været gift med en Nicoline før Johanne, som han ægtede som 34-årig. Hun var 1 år ældre end ham, og de skrev fælles testamente 25.6.1793, hvor længstlevende beholder hele boet, men der skiftes med begge arvinger efter dennes død, og først afdødes arvinger får 10 Rdl. ved nyt ægteskab. Hun døde 58 år gammel uden afkom, og 5 måneder senere, da han selv var 57, giftede han sig med den 34-årige Ane Lorentze, som trods sin ret høje alder øjeblikkelig producerede den ønskede arving efter 9 måneders ægteskab, og 3 år senere endnu en søn. De to skriver sig iøvrigt Wiibroe, da de indrykker hendes dødsannonce og meddeler, at hun har fået en stille og rolig død [87].  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.67.

8 Christiane WIBROE. Født 1742 i Aalborg. Døbt 7 juni 1742 i Budolfi. Død 1742 i Aalborg. Begr. 14 juni 1742 i Budolfi.  _

V.27 Johanne WIBROE.

Født 1733 i Aalborg. Døbt 15 sep. 1733 i Budolfi. Død 1799 i Aalborg. Begr. 28 juni 1799 i Budolfi. ~ 3 apr. 1754 i Aalborg (Budolfi) m. V.26 Niels THYGESEN, købmand (1717-1783). Købmand i Aalborg, ejer af Lybækkergården mm. Se afsn. 1.150. Ved skiftet efter hende er den store formue fra Niels Thygesen forlængst fordelt mellem børn og svigerbørn. Dog er der en detaljeret gennemgang af hendes smykker og andre klenodier, hvoraf flere åbenbart skulle tilfalde arvinger og tjenere ved testamentarisk vilje.

pic
Af testamentet efter Johanne Wibroe

 _ 10 børn med V.26 Niels THYGESEN, se afsn. 1.150.

Henvisninger

[87] Wibroe, Janne: Gedcom Januar 1998
[172] Nielsen, A.H.: Stamtavle over Familien Wibroe, Aalborg 1879
[173] Bender, Henning: Aalborgs industrielle udviling, 1987
[191] Bender, Henning, Lars Tvede-Jensen, Gert Poulsen: Aalborgs historie I-VI, 1987-1998

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here