Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.157: Ancestral Line for Karen BROCHMANN, Kristine Margrete BRUUN's mother's mother's father's mother

IX.464 Jørgen Andersen BROCHMANN, lensmand.

Lensmand i Krogstad. Born abt. 1638. Dead abt. 1682 in Ski. ~ in Ski to IX.465 Maren Rasmusdatter PALUDAN (1639-). See chpt. 1.158. Iflg. [150] muligvis født 1638 i Jylland som søn af Anders Rasmusen Brochmann. Nævnes 1664 som bosiddende af gården Finstad i Ski sogn øst for Oslofjorden og fra 1669 som lensmand i Krogstad (Kråkstad) sogn og landkaptajn. Anvender signet: en pelikan på rede, på hjelmen to vinger med bogstaverne J.A.B. Som lensmand havde han en frigård "Prestegaarden" i Ski Annex. 4 sønner og 1 datter, men kun 2 sønner med efterkommere. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

6 children:

1 Anders Jørgensen BROCHMANN. Born abt. 1662. Levede 1690, måske ham der optoges på Oslo Hospital og altså var uhelbredelig syg.  _

2 Laurits Jørgensen BROCHMANN, gårdmand. = nb. VIII.236 chpt. 1.160.

3 Christen Jørgensen BROCHMANN, lensmand. see VIII.232 below.

4 Michel Jørgensen BROCHMANN. Born abt. 1671. Dead after 1690. Nævnes 1690. Muligvis stamfar til en linje af Brochman, der sent (med købmand Samuel Brochmand, 1770'erne) har taget stamnavnet og som mest er bosat i Christiania. Linjen er i dag uddød.  _

5 Maren BROCHMANN. Born abt. 1672. Dead abt. 1728. ~ 1. to Christen CHRISTENSEN (FROST), købm.? (-1705). ~ 2. 1705 to Jacob CARLSEN, købmand (1685-1749). Købm. i Drøbak. Vistnok 2 børn i 1. ægteskab.  _

6 Annichen Jørgensdatter BROCHMANN. Born abt. 1674. Dead abt. 1734. ~ 1. to Ole LARSEN, købm.? (1670-1734). ~ 2. to Niels Andersen BALLING (1700-). Boede på Vennebekk, hvor der var skifte efter hende d. 5. oktober 1734. To sønner af 1. ægteskab, Jørgen og Lars Olsønner 16 og 14 år gamle ved morens død. Kilde Paludan [150]. Hun nævnes ikke i H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

VIII.232 Christen Jørgensen BROCHMANN, lensmand.

Lensmand i Krogstad. Born abt. 1664. Dead abt. 1732. ~ abt. 1685 to VIII.233 Maren KNUDSDATTER (1665-). - see below. Nævnes 1685-1715 som lensmand i Krogstad øst for Oslo Fjord. Boede på gården Grøstad 1685-99 og var i mange år kirkeværge i Ski. Ejede eller erhvervede en del gårde i området: Nes og Askerud i Ski, Siggerud, Siverud mm. Død ca. 1732. Mindst 2 sønner.

pic
Siggerud i Ski ejet af lensmand Chr. Jørgensen Brochmann (1664-1732), hans søn saddelmager Jørgen Brochmann (1686-1736) og sønnesøn trælasthandler Chr. Jørgensen Brochmann (1719-90). Fra http://home.no.net/ifuruset/23/23.html

Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56]  _ His wife VIII.233 (parents unknown):

VIII.233 Maren KNUDSDATTER.

Born abt. 1665. ~ VIII.232 Christen Jørgensen BROCHMANN, lensmand - see above. Angives at være fra Danmark. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

Their 2 children:

1 Jørgen Christensen BROCHMANN, saddelmager. see VII.116 below.

2 Michel Christiansen BROCHMANN, lensmand. Born 1693. Dead 1767. Bur. 19 Mar. 1767 in Christiania. ~ 1. 17 Mar. 1717 in Røken to Gunhild Alaksdatter KJEGSTAD (-1724). ~ 2. 3 Oct. 1720 in Christiania to Dorothea NIELSDATTER (1695-1775). Lensmand på Krogstad efter sin far. Boede på Grøstad i Ski Sogn, ejede desuden Søndre Hallangen i Fron Sogn v. Drøbak 1732-53. 1 datter af 1. ægteskab, 7 børn i 2.  _

VII.116 Jørgen Christensen BROCHMANN, saddelmager.

Saddelmager og proprietær i Christiania. Born abt. 1686. Dead Mar. 1736 in Christiania. Bur. 13 Mar. 1736 in Oslo Domkirke kirkegrd.. ~ 21 May 1715 in hjemmet (Oslo Domkirke) to VII.117 Karen Christensdatter WAHRKROG (-1752). See chpt. 1.159. Født omkring 1686 formodentlig i omegnen af Oslo. Han arvede eller erhvervede ialt 7 gårde i Oslo-området: Siggerud, Siverud, Askerud, Nes, Skiseng, Myrer, Skjerven samt en større gård i Christiania, der havde tilhørt svigerfaderen. Levede ellers som sadelmager i Christiania, hvor han døde 1736. Begravet "med alle Klokkers Ringning" i Oslo Domkirke "50 Aar og nogle Maaneder". Skiftet efter ham opgør hans formue til 6500 rdl. 11 børn, men mange døde før voksenalderen. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

10 children:

1 Christian BROCHMANN. Born 1715 in Christiania. Chr. 17 July 1715 in Oslo Domkirke. Dead 1717 in Christiania. Bur. 10 May 1717 in Oslo Domkirke kirkegrd..  _

2 Christen BROCHMANN, trælasthandler. see VI.58 below.

3 Christian BROCHMANN. Born 1722 in Christiania. Chr. 1 Aug. 1722 in Oslo Domkirke. Dead 1723 in Christiania. Bur. 7 Dec. 1723 in Oslo Domkirke kirkegrd..  _

4 Hans BROCHMANN. Born 1723 in Christiania. Chr. 4 Oct. 1723 in Oslo Domkirke. Dead 1724 in Christiania. Bur. 17 Jan. 1724 in Oslo Domkirke kirkegrd..  _

5 Hans Christian BROCHMANN. Born 1725 in Christiania. Chr. 23 Jan. 1725 in Oslo Domkirke. Dead 1725 in Christiania. Bur. 20 Feb. 1725 in Oslo Domkirke kirkegrd..  _

6 Christian BROCHMANN, student. Born 1726 in Christiania. Chr. 27 Mar. 1726 in Oslo Domkirke. Dead 4 May 1756 in Abildsø. Bur. 12 May 1756.  _

7 Maren Malene BROCHMANN. Born 1727 in Christiania. Chr. 27 Sep. 1727 in Oslo Domkirke. Dead 1735 in Christiania. Bur. 12 May 1735 in Oslo Domkirke kirkegrd..  _

8 Wilhelm (Tønsberg) BROCHMANN, garnisonsaud. Garnisonsauditør og regimentskvartermester. Born 1729 in Christiania. Chr. 16 Mar. 1729 in Oslo Domkirke. Dead 1 Dec. 1791 in Ørebek i Onsø. Bur. 9 Dec. 1791 in Onsø. ~ 1. 31 Oct. 1764 in Aker to Birgitte Marie THOME (1741-1788). ~ 2. 29 July 1791 in Akershus Slot to Hedevig Magdalene STORM (1758-1811). Afgik 1759 som regimentskvartermester ved Søndenfjeldske Infanteriregiment. Ialt 4 børn, heraf én med efterslægt: assessor Jørgen (Wilhelm) Br. (1766-1829), der efterlod sig en formue på 55.000 rdl. Han fik datteren Marie Elisabeth, g. Uggla i Sverige, med mange børn.  _

9 Malene Kirstine BROCHMANN. Born 1731 in Christiania. Chr. 23 Nov. 1731 in Oslo Domkirke. Dead 6 Mar. 1816 in Grimsland, Strøms sogn, Odalen. ~ 14 June 1764 to Jens LEEGAARD, major (1730-1806). 2 sønner, Jørgen og Michael, begge officerer.  _

10 Jens Jørgen BROCHMANN, major. Born 28 Mar. 1735 in Christiania. Chr. 1 Apr. 1735 in Oslo Domkirke. Dead 22 Apr. 1777 in Skjeberg. ~ 22 Apr. 1777 in Skjeberg to Elisabeth Augusta MEYER (1752-1836). Fændrik ved Søndefjendske gevorbene Infanteriregiment 1759, sekondløjtnant ved Livkompagniet 1760, kaptajnsløjtnant 1779, afgik som major 1790. Ejede en tid Østby. En søn døde 9 dage gl. i 1778.  _

VI.58 Christen BROCHMANN, trælasthandler.

Trælasthandler, ejer af gårdene Siggerud og Siverud i Ski. Born 14 Oct. 1719 in Christiania. Chr. 30 Oct. 1719 in Oslo Domkirke. Dead 2 Apr. 1790 in Abildsø i Aker. Bur. 12 Apr. 1790 in Akers Kirke. ~ 1. 12 Dec. 1741 in Oslo Domkirke to VI.59 Karen Hansdatter BROCHMANN (1716-1754). See chpt. 1.160. ~ 2. 12 Dec. 1755 in Akershus Slotskirke to Margrethe HEGERMANN (1724-1796). Boede forskellige steder i omegnen af Oslo: 1742 på Skjerve, 1748 på Nordseter og Abildsø. Levede af forskellige former for købmandskab, først og fremmest handel med trælast. Desuden var han ejer af gårdene Siggerud og Siverud i Ski sogn (syd for Oslo), som i begyndelsen af århundredet var blevet erhvervet af hans farfar. Gift første gang med sin halvkusine. Da hun døde i december 1754 fra 7 mindreårige børn (2 var allerede døde), giftede han sig anden gang 12. december (hans egen bryllupsdag!) med Margrethe Hegermann, en datter af en oberstløjtnant. Med hende fik han 6 børn.

pic
Abildsø, ejet af Chr. Brochmann (1719-90) og siden hans søn Diderik Hegermann Brochmann (1756-1843). Fra http://www.ostensjovannet.no/historie/abildso

En hel del familietradition om Brochmann-familien og særligt om Christen B. er nedskrevet af en efterkommer, arkivfuldmægtig H.J. Huitfeldt-Kaas, i årene 1880-90 og er senere blevet trykt [56]. Christen Brochmann skal have været meget velhavende og ejet betydelig jordejendom og skov i Aker og på Follo. Sønnerne, der gjorde militær karriere, fik et imponerende udstyr, da de blev sat i den matematiske skole (c: krigsskolen) i Christiania. Til hans gård Abildsø knytter sig anekdoter om en overnaturlig, hovedløs poltergeist, "karnapmanden", der kunne varsle død. Også Christen Brochmann selv skal have været "synsk" og i kraft af dette engang afværget et mordforsøg på sig.

pic
Christen Brochmann med hustruer: Karen Brochmann t.v. og Margrethe Hegermann t.h.

 _

His children with Karen Hansdatter BROCHMANN:

1 Karen BROCHMANN. see V.29 below.

2 Anne Cathrine BROCHMANN. Born 1743. Chr. 14 Oct. 1743 in Kråkstad. Bur. 24 Feb. 1766 in Aker. Ugift.  _

3 Maren Magdalene BROCHMANN. Born 27 Feb. 1746. Dead 17 Apr. 1807. ~ 22 Nov. 1784 in Abildsø to Dederik v. HEGERMANN, major (1724-1788). Norsk major. Hendes mand var enkemand efter Sophia Christina Schmidt. Hun selv blev enke efter 4 års ægteskab. Ingen børn.  _

4 Johanne Christiane BROCHMANN. Born 1747. Bur. 21 Mar. 1766 in Aker. Blev "over 20 år".  _

5 Jørgen BROCHMANN. Born 1747. Chr. 3 Jan. 1748 in Aker. Dead 1751. Bur. 26 Mar. 1751 in Aker.  _

6 Hans BROCHMANN. Born 1750. Chr. 27 Mar. 1750 in Aker. Bur. 2 May 1750 in Aker.  _

7 Maren Georgine ("Jørinna") BROCHMANN. Born 1751. Chr. 15 May 1751 in Aker. Dead 12 May 1825 in Skaarer i Ejdsberg. ~ 6 Apr. 1797 in Nordby (Aas) to Niels Wilhelm Cornisch BJERREGAARD, ritmester (1742-1813). Kaptajn ved det Smaalehndske Dragon Regiment i Norge. Ingen børn. Hendes mand var enkemand efter Karen Margrete Aalborg.  _

8 Anne Hedevig BROCHMANN. Born 1752. Dead 1834. ~ 27 Mar. 1775 in Abildsø to Hans PRYDZ, premiereløjtnant (1751-1781). 4 sønner, efterkommere i familierne Prydz, Oppen, Tandberg, Bloch mm.  _ Descendants (4 children) chpt. 2.76.

His children with Margrethe HEGERMANN:

9 Diderik Hegermann BROCHMANN, kaptajn. Norsk premiereløjtnant, kaptajns karakter. Born 8 Sep. 1756. Chr. 15 Sep. 1756. Dead 23 Apr. 1843 in Oslo. ~ 20 Oct. 1784 to Maria RING (1759-1836). Gennemgik Krigsskolen 1770-74, blev sekondløjtnant ved Agershusiske Infanteriregiment 1776 og premierløjtnant 1780; Som premiereløjtnant "deltog han i Indfaldet i Sverige 1788 men paadrog sig her en Brokskade, idet han, stolende paa sin usædvanlige Styrke, alene løftede paa en Kanon, der var sunken ned i den opblødte Vei, og som flere Artillerister ikke havde formaaet at rokke." Året efter kaptajn, men fratrådte pga. brokskaden i 1791 og overtog Abildsø. 1825 solgte han gården og flyttede til Oslo, hvor han døde 3 år efter i General Meyers Gaard "Mindet". Abildsø gård eksisterer endnu og indehaves af en miljøstiftelse. 2 børn: Sønnen løjtnant Chr. Wilh. Br. havde en illegitim datter gift Zeiner. Datteren Barbera g. Schnitler havde to børn, der oprettede et familielegat. De var selv barnløse.  _

10 Jørgen BROCHMANN. Born 1757. Chr. 24 Sep. 1757 in Aker. Dead bef. 1760.  _

11 Christine Elisabeth BROCHMANN. Born 1758. Chr. 31 Aug. 1758 in Aker. Dead 28 Nov. 1839 in Christiania. ~ 18 Sep. 1782 in Abildsø to Frantz Wilhelm THOME, generalmajor (1730-1812). 1 søn, generalmajor Johan Jacob Thome (1784-1871) med efterslægt Tyrholm mm.  _ Descendants (1 child) chpt. 2.77.

12 Jørgen BROCHMANN, premiereløjtnant. Premiereløjtnant, proprietær. Born 11 Apr. 1760 in Abildsø. Chr. 18 Apr. 1760 in Slotskirken. Dead 22 Nov. 1841 in Christiania. ~ 1795 to Elisabeth THORNE (1775-1846). På krigsskole 1777-80, sekondløjtnant ved skiløberkorpset 1781, 1791 premiereløjtnant. Afsked fra Nordenfjeldske Skibataillon på grund af sygelighed samme år. Havde allerede i 1790'erne købt gården Kirkerud i Nordby Annex til Aas Sogn paa Follo, hvor han boede indtil sin død, ca. i 50 år. H.J. Huitfeldt-Kaas har udførlige erindringer fra Kirkeud, trykt i [56]. Jørgen Brochmann blev begravet på Nordby Kirke, opført af ham selv i 1826. 8 børn, men kun 2 blev voksne: Anne Margrete (1801-70) g.m. med Valentin Wilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas, fideikommis (1795-1881), samt sognepræst Diderik Hegermann Br. (1808-75) med mange efterkommere.  _

13 Poul BROCHMANN, student. Born 8 May 1762. Chr. 6 June 1762 in Aker. Dead abt. 1820. Gik på Katedralskolen i Christiania 1779, angives død i København, men er ikke fundet immatrikuleret ved universitetet.  _

14 Friderich Wilhelm BROCHMANN. Born 1764 in Aker. Chr. 17 Aug. 1764 in Slotskirken. Dead 1766. Bur. 3 Jan. 1766 in Aker.  _

V.29 Karen BROCHMANN.

Born 1 Apr. 1742. Chr. 29 Apr. 1742 in Aker. Dead 29 Aug. 1798 in Kristiansand. ~ 15 Mar. 1765 in Aker to V.28 Anton Wilhelm von FANGEN, militærkirurg (1740-1804). Militærkirurg og uautoriseret læge i Kristiansand. See chpt. 1.155.

pic
Karen Brochmanns dåbs- og vielsesattest fra Enkekassen

 _ 9 children with V.28 Anton Wilhelm von FANGEN, see chpt. 1.155.

References

[22] Gjellestad, Axel: Om Odderøya og Regimentskirurg Anton Wilhelm von Fangen, Val-nytt, Vest-Agder Lægeforening, 2000, nr. 1
[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[56] Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om familien Brochmann i Norge, Prs.Hist.Tidsskr. 3 r. IV, 1895
[67] Norsk Biografisk Leksikon, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 1921-83
[110] Fangen, Kitty: Slekten Fangen. Utarbejdet af Kitty Fangen med velvillig bistand av oberstløjtnant Daniel Tønnesen og Bjarne Johannesen. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen april 1927
[111] Liebe, P.L. & E. Borgstrøm: Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer, I-IV, 1978
[150] Paludan, Eduard: Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge. Personalhistorisk Tidsskrift 1998 s. 1-38

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here