Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.158: Fædrene linje for Maren Rasmusdatter PALUDAN, Kristine Margrete BRUUNs mormors farmors farfars farmor

X.930 Rasmus Michaelsen PALUDAN, sorenskriver.

Født o. 1590. Død 1662. ~ o. 1636 m.X.931 Kirsten Simonsdatter BORGEN (1619-1666). - se nedenfor. Stamfar til én blandt fire nulevende Paludan-slægter i Danmark. Fra 1610 sølvknægt hos Christian IV og andre bestillinger for kongehuset, fra 1628 sorenskriver i Follo i Norge og Nedre Romerike. I Ski Kirke sydøst for Oslo findes en 12-armet lysekrone skænket i 1666 af hans enke, datteren Maren og svigersønnen Jørgen Andersen Brochmann. Hans slægtsmærke, 3 roser, er indgraveret sammen med hans og givernes navne. I fogedregnskaberne optræder han med et våben med bogstaverne RMK omkring hjelmen, formodentlig hans initialer, hvor Paludan-navnet er udskiftet med den ikke-latiniserede form "Kjær". Kilde [150].  _ Hans hustru X.931 (forslægt ukendt):

X.931 Kirsten Simonsdatter BORGEN.

Født 1619. Død efter 1666. ~ X.930 Rasmus Michaelsen PALUDAN, sorenskriver - se ovenfor.  _

Deres 5 børn:

1 Maren Rasmusdatter PALUDAN. se IX.465 nedenfor.

2 Anne Christine Rasmusdatter PALUDAN. ~ m. Michel Lauritzsen LANDBY, lensmand (-). Lensm. på Ås. En sønnesøn tog hendes fødenavn og slog sig ned i Kerteminde. Fra ham stammer alle nulevende Paludan'er af denne familie, som dog er den mindste blandt de nulevende Paludan-slægter [150].  _

3 Michael Borgen PALUDAN. Tjenestegørende i den norske hær 1675-77.  _

4 Simon Borgen PALUDAN. Født o. 1644. Tjenestegørende i den norske hær 1678-79.  _

5 Kirsten Rasmusdatter PALUDAN. Født o. 1654. ~ m. Jørgen ANDERSEN, rådmand (-). Rådm. i Christiania.  _

IX.465 Maren Rasmusdatter PALUDAN.

Født o. 1639. ~ i Ski m. IX.464 Jørgen Andersen BROCHMANN, lensmand (1638-1682). Lensmand i Krogstad. Se afsn. 1.157. Som enke i 1690 gav hun jord til Oslo hospital for hendes søns optagelse deri. Ifølge H.J. Huitfeldt-Kaas [56] skulle hun være født Andersdatter, en misforståelse der formodentlig beror på at hun optræder med sin mands patronym (Anders) på skødet til hospitalet.

pic
Lysekrone i Ski Kirke skænket 1666 af Maren Paludan, hendes mand og forældre. T.h. forældrenes våben samt givernes navne indgraveret. Personalhist. Tidsskr. 1998

Kilde [150].  _ 6 børn med IX.464 Jørgen Andersen BROCHMANN, se afsn. 1.157.

Henvisninger

[56] Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om familien Brochmann i Norge, Prs.Hist.Tidsskr. 3 r. IV, 1895
[150] Paludan, Eduard: Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge. Personalhistorisk Tidsskrift 1998 s. 1-38

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here