Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.16: Fædrene linje for Anna Jensdatter MECHELBORG, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mor

XIII.4920 Oluf JENSSØN (MECHELBORG), borgmester.

Født o. 1487 i Flensborg. Død 1 juli 1569 i Haderslev. ~ 1. m. Margrethe MECKELBORCH (-1538). ~ 2. m. XIII.4921 Marina Jacobsdatter OLDENDORPH (1511-1546). Se afsn. 1.17. Købmand i Haderslev, borgmester der 1546-1569. Gift først med en søster af borgmesteren i Haderslev, Henrich Mechelborg, "med hvem han havde et talrigt afkom". Olufs svoger i 2. ægteskab, Johannes Oldendorph kaldte ham en "en ryggesløs mand som til den dag idag er gudløs". Han fik sit efternavn efter sin første hustru. Kilde [121].  _

Hans børn med Marina Jacobsdatter OLDENDORPH:

1 Oluf Olufsen MECHELBORG, handelsmand. se XII.2460 nedenfor.

2 Ilsebe Olufsdatter MECHELBORG. Født o. sep. 1541. Hun var i live i 1563.  _

XII.2460 Oluf Olufsen MECHELBORG, handelsmand.

Født 15 juni 1540 i Haderslev. Død 1613 i Flensborg. ~ m. XII.2461 Margaretha Carstens RICKERTS (1538-1621). Se afsn. 1.18. Betydelig handelsmand i Flensburg, drev handel med Trondhjems Stift og Nordlandene. Kirkeværge, antagelig ved Mariakirken i Flensburg ca. 1576. Kilde [121].  _

4 børn:

1 Jacob Olufssøn MECHELBORG, foged. Født o. 1565 i Flensborg. Død 1619 i Nordmøre. ~ m. Maren MICHELSDATTER (-). Foged på Nordmøre i Norge fra 20. maj 1588-1619. Ejer af Bremsnes gård. Stamfar til Nordmørsgrenen af Mechelborg. Kilde [121].  _

2 Jens Olufssøn MECHELBORG, foged. se XI.1230 nedenfor.

3 Carsten MECHELBORG, borgmester. Født 1567 i Flensborg. Død 1618 i Haderslev. ~ m. Margrethe Johansdatter SCHNELL (1574-1647). Borgermester i Haderslev. Stamfar til Østlandsgrenen af Mechelborg i Norge. Kilde: [121], [122], [178].  _

4 Margaretha MECHELBORG. ~ 6 sep. 1601 m. Nicolaus (Nickel) Hansen LUNDT, borgmester (-1630). Borgermester i Nykøbing-Falster 1619.  _

XI.1230 Jens Olufssøn MECHELBORG, foged.

Født o. 1565 i Flensborg. Død 16 juni 1626 i Lurøy, Norge. Begr. i Lurøy Kirke. ~ m. XI.1231 Abelone Madsdatter GALLE (-1626). Se afsn. 1.22. Foged over Helgeland. Stamfar til Nordlandsgrenen af Mechelborg i Norge. Kilde [121].  _

2 børn:

1 Oluf Jenssøn MECHELBORG, foged. Født o. 1591. ~ m. Adelus Christensdatter SCHANCE (-). Foged og tolder på Nordmøre, 1625 foged i Lofoten, fratrådte embedet før 1633. Kilde [121] samt Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter, 1981, s. 342.  _

2 Anna Jensdatter MECHELBORG. se X.615 nedenfor.

X.615 Anna Jensdatter MECHELBORG.

Født o. 1600 i Lurøy. Død 1694 i Bergen. Begr. 6 apr. 1694. ~ m. X.614 Jonas PEDERSEN, provst (1592-1671). Se afsn. 1.15. Kilde [120], [121] .  _ 5 børn med X.614 Jonas PEDERSEN, se afsn. 1.15.

Henvisninger

[120] Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1671 adlede Hans Hanssøn Smidt?. Personalhistorisk Tidsskrift 1885
[121] Leistad, Lita L.: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse, Nsht, XXX. hefte III, 1986
[122] Gether, Knud: Middelalderfamilier fra Flensborg, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1986-87
[178] Achelis, T.O.: Haderslev i gamle dage 1292-1626, Haderslev 1926.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here