Gedcom Extract for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Chpt. 1.16: Ancestral Line for Engel Pedersdatter SKOW, Ingvard Christensen BAADSGAARD's mother's father's father's mother

VII.100 Poul Jensen SKOW, bonde.

Born 1683 in Lundø. Dead 1753. Bur. 24 Apr. 1753 in Lundø. ~ 25 May 1711 in Lundø to VII.101 Mette BÆCH (-1726). - see below. Skow-slægten (med de varierende stavemåder: Skov, Scou, Schou osv.) hører som Baadsgaard, Dam, Birch, Bæch m.fl. til de "gamle" slægtsnavne på Lundø. Den omfatter bl.a. den mangeårige lærer på halvøen Peder Nielsen Skou der virkede i 40 år frem til sin død i 1866. Om stamfaren vides intet udover at han rimeligvis må have været bonde og fisker, som døde 70 år gl. Han har givetvis haft flere børn end der er fundet her.  _ His wife VII.101 (parents unknown):

VII.101 Mette BÆCH.

Dead 1726 in Lundø. ~ VII.100 Poul Jensen SKOW, bonde - see above.  _

Their 4 children:

1 Lars Poulsen SKOW, husmand. Born 1712. Chr. 14 Aug. 1712 in Højslev. Dead bef. 1787. ~ 9 Oct. 1754 in Lundø to VI.36-1. Sophie Nielsdatter BAADSGAARD (1727-1787).  _

2 Niels Poulsen SKOW. Born 1713. Chr. 29 Oct. 1713 in Højslev. ~ 3 Sep. 1752 in Højslev to Sidsel JENSDATTER (-). Hans kone var 1750 blandt dåbsvidnerne ved Engel Pedersdatter Skows dåb. De fik vistnok en søn Poul døbt i Lundø kirke 5. august 1753. Skæbne ellers ukendt.  _

3 Peder Poulsen SKOW, bonde. see VI.50 below.

4 Mette Poulsdatter SKOW. Born abt. 1724. ~ 22 Sep. 1754 in Højslev to Christen PEDERSEN (-).  _

VI.50 Peder Poulsen SKOW, bonde.

Born 1715 in Lundø. Dead 1780. Bur. 17 Sep. 1780 in Lundø. ~ 5 Nov. 1749 in Højslev to VI.51 Johanne JENSDATTER (1727-1779). See chpt. 1.17. Bonde på Lundø. Må givetvis have haft flere søskende og farbrødre: Lars Scou, Niels Scou m.fl. der optræder i forbindelse med hans børns dåb.  _

9 children:

1 Engel Pedersdatter SKOW. see V.25 below.

2 Jens Pedersen SKOW, bonde. Born 1752. Chr. 1 Jan. 1752 in Lundø. ~ 4 Jan. 1781 in Højslev to Johanne JENSDATTER (1754-1781). Bonde på Lundø. Havde søsteren Mette og søstersønnen Hans Peter Davidsen ("Aage") boende i sit hus i 1787. Ægteskabet synes at have været barnløst.  _

3 Anna Pedersdatter SKOW. Born 1753. Chr. 1 Jan. 1754 in Lundø. Dåben bevidnet af fabrødrene Niels og Lars Skow. Død som lille(?).  _

4 Poul Pedersen SKOW, bonde. Born 1756. Chr. 20 Apr. 1756 in Lundø. Havde 1787 en faster Mette Sørensdatter (???) boende (enke, 64 år), samt søstersønnen Christian Davidsen.  _

5 Niels Pedersen SKOW, bonde. Born 1759. Dead 1827. Bur. 19 July 1827 in Lundø. ~ 30 Sep. 1787 to V.26-1. Karen Poulsdatter DAM (1762-1842). Var i tjeneste hos søsteren Anna gift med Gravers Jensen. Senere selvejerhusmand på Lundø. Blandt børnene den mangeårige lærer på Lundø Peder Skow.  _ Descendants (10 children) chpt. 2.18.

6 Mads Pedersen SKOW. Born 1761. Chr. 30 Apr. 1761 in Lundø. Skæbne ukendt.  _

7 Anna Pedersdatter SKOW. Born 1762. Chr. 16 May 1762 in Lundø. Død som lille(?).  _

8 Anna Pedersdatter SKOW. Born 1764. Chr. 4 Mar. 1764 in Lundø. ~ bef. 1787 to Gravers JENSEN, bonde (1746-). Bonde på Lundø.  _ Descendants (3 children) chpt. 2.19.

9 Mette Pedersdatter SKOW. Born 1767. Chr. 1 Jan. 1767 in Lundø.  _

V.25 Engel Pedersdatter SKOW.

Born 1750. Chr. 23 Aug. 1750 in Lundø. Dead 6 June 1831 in Lundø. Bur. 13 June 1831. ~ 15 Nov. 1776 in Højslev to V.24 David Hansen SMIDT, degn (1750-1785). Degn i Blære. See chpt. 1.14. Ved dåben båret af Margrethe Cathrine Kahl, g.m. degnen i Højslev, Vessal Henrichsen Barthling. Denne var søn af provsten i Højslev og boede på "Krabbebolet" på Lundø og må være årsag til at mange Lundøboere har dåb og vielser i Højslev. [224]  _ 3 children with V.24 David Hansen SMIDT, see chpt. 1.14.

References

[224] Lundøe, J.P: Om Lundø og Lundøboerne i gamle Dage. Fra Viborg Amt 1943

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here