Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.160: Fædrene linje for Karen Hansdatter BROCHMANN, Kristine Margrete BRUUNs mormors farmors mor

IX.472 Jørgen Andersen BROCHMANN, lensmand. = nr. IX.464 afsn. 1.157.

VIII.236 Laurits Jørgensen BROCHMANN, gårdmand.

Købmand eller bonde i Akershered, Norge. Født o. 1663. Død 1739. Begr. 9 nov. 1739 i greverud. ~ m.VIII.237 Karen JACOBSDATTER SCHIORT (1673-). - se nedenfor. Nævnes 1690, hvor han boede på gården Vestre Greverud i Akershered (omegnen af Oslo). I skiftet efter ham er formuen opgjort til 2000 rdl. Han var gift 2 gange. Med første hustru, hvis navn ikke kendes, havde han en søn. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _ Hans hustru VIII.237 (forslægt ukendt):

VIII.237 Karen JACOBSDATTER SCHIORT.

Født o. 1673. Begr. 8 juni 1736. ~ VIII.236 Laurits Jørgensen BROCHMANN, gårdmand - se ovenfor. Døde 63 år gl. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

Deres 4 børn:

1 Hans BROCHMANN, forvalter. se VII.118 nedenfor.

2 Johanne Larsdatter BROCHMANN. Død 1744. ~ 1. m. Matthias HARBOE (-1722). ~ 2. m. Jens BIRCHEROD DUCHE (-1744). "Svagsindet". Død 1744 hos broren Michel på Vevelstad i Ski. Skifte med ca. 76 rdl. overskud. 1 datter af første ægteskab, 24 år i 1744. 1 søn af andet ægteskab 21 år i 1744.  _

3 Jørgen Larsen BROCHMANN, købmand. Født o. 1700. Død 1740. Begr. 6 feb. 1740 i Ski. ~ 4 okt. 1730 i Setre (Nesodden) m. Karen NILSDATTER (-1740). Købmand i Christiania. Skifte i 1740 uden overskud. Hans kone havde børn fra et tidligere ægteskab med Michel Aslaksen Setre. Selv fik han ikke nogen.  _

4 Johannes BROCHMANN, præst. Født 23 juni 1703. Død 18 dec. 1776. Begr. 28 dec. 1776 i Hvideseid (Telemark). ~ 1 mar. 1740 i Østenbøl (Enebak) m. Hilleborg Sophie MELDAHL (1721-1792). Student 1725, examen philos. 1732, attestats 1736, kapellan i Enebak, sognepræst i Hvideseid i Telemarken 1754, hvor "han ved præstegårdens brand 29.11 1763 forårsaget af hans yngste søn, mistede det meste af hvad han ejede". 4 børn, men kun 2 børnebørn. Efterslægt Hegtved ...  _

VII.118 Hans BROCHMANN, forvalter.

Født o. 1691. Død 1773. Begr. 31 okt. 1773 i Rødenes, Østfold fylke. ~ m.VII.119 Anne Cathrine HIORT (1689-1766). - se nedenfor. Muligvis af farens 1. ægteskab. Blev 1728 proviant-, ammunitions- og materialforvalter på fæstningen Basmo, Rødenes sogn, ca. 50 km. vest for Oslo (Østtold fylke). Blev ifølge kirkebogen 82 år. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _ Hans hustru VII.119 (forslægt ukendt):

VII.119 Anne Cathrine HIORT.

Født o. 1689. Død 1766. Begr. 16 feb. 1766 i Rødenes, Østfold fylke. ~ VII.118 Hans BROCHMANN, forvalter - se ovenfor. Døde 77 år gl. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].  _

Deres 5 børn:

1 Karen Hansdatter BROCHMANN. se VI.59 nedenfor.

2 Johanne Marie BROCHMANN. Født 1719. Død 1798 i Klemetsrud. Begr. 15 sep. 1798 i Aker, Oslo fylke. Ugift i 1787. Blev 79 år.  _

3 Johan Lorentz (Christian) BROCHMANN, proviantforv. Født o. 1720. Død 1787 i Svarstad (Aurskog). 1756 proviant-, ammunitions- og materialforvalter på Blaker Skanse. Død ugift. Skifte 17.9. 1787.

pic
Fra Johan Lorentz Brochmanns gravsted i Blaker kirke, Akershus

 _

4 Anne Kirstine BROCHMANN. Død 17 apr. 1797. ~ 1751 m. Matthias JUELL, kaptajn (1725-1814). Kapt. sidst i Bergenhus Inf.Reg. Efterslægt i F.O. Juell: Stamt. ov. Fam. Juell (ikke undersøgt).  _

5 Diderik BROCHMANN. Død før 1787. Nævnes som fadder 1746, død barnløs før broren Johan.  _

VI.59 Karen Hansdatter BROCHMANN.

Født o. 1716. Død 14 dec. 1754 i Abildsø. Begr. 23 dec. 1754 i Akers Kirke. ~ 12 dec. 1741 i Oslo Domkirke m. VI.58 Christen BROCHMANN, trælasthandler (1719-1790). Trælasthandler, ejer af gårdene Siggerud og Siverud i Ski. Se afsn. 1.157. Døde 38 år gammel ved barsel: Dødfødt datter bisat 3. december 1754 sammen med moren "med alle Klokkers Ringen paa engang" i Akers Kirke, hvor hendes mand ejede tiende. Kilde: H.J. Huitfeldt-Kaas [56].

pic
Karen Hansdatter Brochmann

 _ 8 børn med VI.58 Christen BROCHMANN, se afsn. 1.157.

Henvisninger

[56] Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om familien Brochmann i Norge, Prs.Hist.Tidsskr. 3 r. IV, 1895
[150] Paludan, Eduard: Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge. Personalhistorisk Tidsskrift 1998 s. 1-38

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here