Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.165: Fædrene linje for Mette Jacobsdatter STOUSLAND, Kristine Margrete BRUUNs mormors mormor

VII.124 Jens Bentsen STOUSLAND, købmand.

Født 1697. Død 31 okt. 1744. Begr. 5 nov. 1744 i Kirstiansand. ~ m.VII.125 Mette ERIKSDATTER (-1750). - se nedenfor. Borgerskab på købmandshandel (brændevinsbrænderi og anden næring) 21. december 1736 i Kristiansand [181]. Blev ifølge kirkebogen 49 år, 2 måneder, 1 uge og 5 dage gammel. Stousland-slægten kan muligvis føres helt tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, men da kirkebøgerne fra Kristiansand før 1734 er brændt, er det forbundet med stor usikkerhed.  _ Hans hustru VII.125 (forslægt ukendt):

VII.125 Mette ERIKSDATTER.

Død efter 1750. ~ VII.124 Jens Bentsen STOUSLAND, købmand - se ovenfor. Nævnes 1749 og igen 1750 hvor hun er gudmor for sine børnebørn Jens Fordahl og Jens Stousland ("Mette Erichsd. Sl. Jens Stouslands").  _

Deres 2 børn:

1 Jacob Jensen STOUSLAND, købmand. se VI.62 nedenfor.

2 Jensine Jensdatter STOUSLAND. ~ 18 jan. 1748 i Kirstiansand m. Henrik FORDAHL, købmand (1724-1760). Købm. i Kristiansand. Viet 1748 "effter Kongl. Bevilling uden foreg. lysning copulerede i Huuset". Fik mindst 4 børn i Kristiansand.  _

VI.62 Jacob Jensen STOUSLAND, købmand.

Født 1721 i Kristiansand. Død 1 jan. 1788. Begr. 7 jan. 1788 i Kristiansand. ~ 5 dec. 1747 i Kristiansand m.VI.63 Cathrine Poulsdatter SVAN (1725-1780). - se nedenfor. Copuleret 1747 ("Agtbare og Velbefarne unge Karl Monsr JJ Stousland") i kirken af provsten med "Gudelskende og Dydziirede Madsell. Cathrine Poulsd. Svan". Borgerskab som skipper og købmand i Kristiansand før 1770. Han blev ifølge kirkebogen 67 år. Kilder [110], [181].  _ Hans hustru VI.63 (forslægt ukendt):

VI.63 Cathrine Poulsdatter SVAN.

Født 1725. Død 20 maj 1780. Begr. 30 maj 1780 i Kristiansand. ~ VI.62 Jacob Jensen STOUSLAND, købmand - se ovenfor. Forslægt ukendt, men skipper i Kristiansand Thomas Poulsen Svan er muligvis hendes bror. Denne fik borgerskab 19. marts 1742 og skulle føre Thomas Olsen Wiborgs smakke "Sille Johanne" [181]. Desuden nævnes blandt vidnerne ved hendes børns dåb et par gange en "Mette Cathrine Poulsd. Svan", rimeligvis hendes storesøster (død ugift 17. januar 1787 71 år gl. som hospitalslem). Cathrine døde 1780 og blev ifølge kirkebogen 55 år.  _

Deres 13 børn:

1 Mette Marie Jacobsdatter STOUSLAND. Født 1748. Døbt 27 juli 1748 i Kristiansand. ~ o. 1770 m. Thomas DAHL (1748-). Ved dåben nævnes blandt fadderene hendes faster "Mad. Jessine Marie Henr. Fordahls" samt, givetvis, en moster "Mette Cathrine Poulsd. Svane".  _

2 Jens Jacobsen STOUSLAND, skipper. Skipper og kaptajn i Kristiansand. Født 13 apr. 1750 i Kristiansand. Døbt 16 apr. 1750. Død 1818. ~ 1. 8 juni 1773 i Kristiansand m. Gunild Johanne Povlsdatter HALLING (-1778). ~ 2. o. 1780 m. Helene PHILIPSDATTER (-). Borgerskab som skipper i Kristiansand 1782 [181]. Kaldes "Cofferdi captian" i 1801.  _ Efterslægt (10 børn) afsn. 2.86.

3 Mette Jacobsdatter STOUSLAND. se V.31 nedenfor.

4 Poul Jacobsen STOUSLAND, smed. Født 1 jan. 1754 i Kristiansand. Døbt 5 jan. 1754. Død 1817. ~ 16 aug. 1781 i Kristiansand m. Stine Marie Christensdatter TOFT (1756-). Var 1770 i smedelære hos en smed Søren Christensen. Borgerskab som smed 5. april 1781. Fik 10 sep 1789 en datter Catharine Tobine (som søsterdatteren g. Tønnesen). Denne fornavne-tradition er sikkert gammel. Kilder [181]mm.  _ Efterslægt (9 børn) afsn. 2.87.

5 Bent Jacobsen STOUSLAND. Født 5 juni 1756 i Kristiansand. Døbt 10 juni 1756. Skæbne ukendt.  _

6 Thomas Jacobsen STOUSLAND, skipper. "Coffardie capitaine og handelsmand" i Kristiansand. Født 27 maj 1758 i Kristiansand. Døbt 3 juni 1759. Død 1815. ~ 1. 21 nov. 1786 i Kristiansand m. Karen Rosine WALTHER (1755-1805). ~ 2. o. 1808 m. Lena Cathrine BENTSEN (BIRK?) (1771-1833). Borgerskab som skipper i Kristiansand 1786 "med tillatelse drive liten handel- og husnæring" [181].  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.88.

7 Else Jacobsdatter STOUSLAND. Født 10 juli 1760 i Kristiansand. Døbt 15 juli 1760. ~ o. 1782 m. Peder Abrahamsen JUST, drejermester (1750-). Drejermester og borger i Kristiansand.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.89.

8 Henricha Marie Jacobsdatter STOUSLAND. Født 28 maj 1762 i Kristiansand. Døbt 3 juni 1762. ~ m. Friderich FRIDERIHSEN, styrmand (1759-). Styrmand i Kristiansand. Ingen hjemmeboende børn i 1801.  _

9 Cathrine Marie Jacobsdatter STOUSLAND. Født 8 dec. 1763 i Kristiansand. Døbt 13 dec. 1763. ~ o. 1785 m. Ditlev Paulus PASCHEN, smed (1761-). "mestersmed" i Kristiansand.  _ Efterslægt (11 børn) afsn. 2.90.

10 Mette Cathrine Jacobsdatter STOUSLAND. Født 26 maj 1766 i Kristiansand. Døbt 31 maj 1766. Skæbne ukendt.  _

11 Jacob Jacobsen STOUSLAND. Født 8 juni 1767 i Kristiansand. Skæbne ukendt.  _

12 Helene Petronella Jacobsdatter STOUSLAND. Født 4 juli 1769 i Kristiansand. Døbt 10 juli 1769. Skæbne ukendt.  _

13 Henrich Fordahl Jacobsen STOUSLAND. Født 29 juni 1771. Døbt 6 juli 1771 i Kristiansand. Opkaldt efter mosterens mand. Skæbne ukendt.  _

V.31 Mette Jacobsdatter STOUSLAND.

Født 27 jan. 1752. Døbt 31 jan. 1752 i Kristiansand. Død 7 juni 1789. Begr. 15 juni 1789 i Kristiansand. ~ 27 sep. 1773 i Kristiansand m. V.30 Tønnes TØNNESEN ULESUND, købmand (1751-1818). Købmand i Kristiansand. Se afsn. 1.161. Båret til dåben af Hellene Dorthea Christensdatter g.m. Peder Jørgensen Hiardemaal, en skudehandler fra Hjardemål i Danmark. Døde 38 år og blev begravet "paa Kirkegaardens Søndre Side og under alle Klokkers Ringen". Kilde [110] mm.  _ 7 børn med V.30 Tønnes TØNNESEN ULESUND, se afsn. 1.161.

Henvisninger

[110] Fangen, Kitty: Slekten Fangen. Utarbejdet af Kitty Fangen med velvillig bistand av oberstløjtnant Daniel Tønnesen og Bjarne Johannesen. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen april 1927
[181] Helland-Hansen, Kjeld: Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820. Kristiansand 1952

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here