Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.18: Fædrene linje for Mette Augusta SCHOU, Holger BRØNDSTEDs farfars mormor

VIII.152 Jacob Christensen SCHOU, hattemager.

Født o. 1625. ~ m.VIII.153 Inger ? (1635-). - se nedenfor. Fik d. 19. december 1653 borgerskab som hattemager i Randers. Han er død før 1701, hvor hans enke er fadder ved deres søn Rasmus' tvillingedøtres dåb i Fausing ("Inger sal. Jacob Skous"). Enken levede endnu 1706.  _ Hans hustru VIII.153 (forslægt ukendt):

VIII.153 Inger ?.

Født o. 1635. ~ VIII.152 Jacob Christensen SCHOU, hattemager - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Rasmus Jacobsen SCHOU, præst. se VII.76 nedenfor.

VII.76 Rasmus Jacobsen SCHOU, præst.

Født o. 1672 i Randers(?). Død 1720. Begr. 6 feb. 1720 i Fausing. ~ o. 1700 m. VII.77 Augusta Dorothea PETERSEN (KRUSE) (-1722). Se afsn. 1.19. Sandsynligvis født i Randers (ikke i København som Wiberg mener[48]). Sognepræst i Fausing og Auning (Randers amt) fra 1700 og til sin død i 1720. Gift med forgængerens enke Augusta Dorothea Petersen. Hans mor Inger bar flere af hans børn til dåb i Fausing, bl.a. hans førstfødte tvillinger Christine og Nille i 1701.

pic
Fausing og Auning kirker. Foto Jytte Frank Dekov.

Han havde 3 sønner og 2 døtre. Hans efterfølger i embedet blev hans svigersøn Johan Olufsen, søn af rådmand i Århus Oluf Sørensen (s.d.). Kilde: Wiberg [48] mm.  _

5 børn:

1 Christiane Margrethe SCHOU. Født 1701. Døbt 13 dec. 1701 i Fausing. Død 1730. Begr. 17 apr. 1730. ~ 9 aug. 1718 i Fausing m. Jens Sørensen BROGE, præst (1688-1747). Sgnpr. i Rimsø, Kastbjerg, Nørre Hd. Hun og tvillingesøsteren Nille blev ligesom flere af hendes søskende båret til dåben af farmoren Inge(r).

pic
Farens indførsel i kirkebogen af Christiane og tvillingesøsteren Nilles dåb: "Fød: D. 13. December blev Hr. Rasmus Jacob Scous tvende Døtres Daab confirmeret i Kirken ..."

Mindst 2 børn.  _

2 Nille Dorothea Rasmusdatter SCHOU. Født 1701. Døbt 13 dec. 1701 i Fausing. Død 4 maj 1782 i Århus. ~ 19 nov. 1720 m. VII.72-1. Johan OLUFSEN, præst (1693-1774). Gift med sin fars eftermand. Fik 1 søn og 6 døtre.  _

3 Jørgen Rasmussen SCHOU. Født 1703. Døbt 2 apr. 1703 i Fausing. Død 1703. Begr. 20 okt. 1703 i Fausing. Hans dåb er konfirmeret i kirken 2. april 1703.  _

4 Christian Ludvig Rasmussen SCHOU, møller. Født 1704. Døbt 21 apr. 1704 i Fausing. Død 1763. Begr. 13 dec. 1763 i Ørum, Randers amt. ~ 10 sep. 1738 i Virring m. Susanne Lauridsdatter TRIGE (1709-1755). Fadder ved hans dåb var bl.a. Christian Detlev af Rewentlow og sognepræsten Henrik Hatting i Hatting (s.d.). Gift i Virring med en datter af præsten Laurids Hansen Trige. Blev møller i Ørum Gamle Mølle, Randers Amt. Tre børn. Hans datter Augusta Maria blev meget ung "forført" af huslæreren hos broren Jacob Schou, Jens Wilhelmsen Steendorph. Der var "hastebryllup" og Steendorph blev allernådigst ansat som degn i Ulfborg. Siden blev han præst i Gørding, Vemb og Bur og har stor efterslægt.  _

5 Jacob Rasmussen SCHOU, præst. se VI.38 nedenfor.

VI.38 Jacob Rasmussen SCHOU, præst.

Præst i Gjellerup, senere Ulfborg-Råsted. Født 1706. Døbt 6 feb. 1706 i Fausing. Død 8 juli 1770 i Ulfborg-Råsted. Begr. 26 juli 1770 i Ulfborg. ~ 1728 m. VI.39 Marie Nielsdatter LETH (1706-1780). Se afsn. 1.20. Student fra Mariager 1723, cand. teol. 1726 (med 1. karakter), sognepræst i Gjellerup (ved Herning) fra 1728 til 1757, hvor han blev efterfulgt af sin svigersøn Oluf Petersen. Til Gjellerup var han blev kaldet efter en henvendelse til Maren de Linde (kirkeejeren) fra lensgreve Scheel på Gammel Estrup, der var Jacob Schous fars velgører. Straks efter ægtede han hendes datter, og han blev i kaldet i 30 år.

pic
"J. Schou Sognepræst for Gjellerup Menighed" 20 jan 1757

Han lod sig da selv forflytte til præsteembedet i Ulfborg-Råsted (vest for Holstebro), der var hans kones fødeegn. Her døde han 8. juli 1770 og blev efterfulgt af sin søn Janus. Ifølge Wiberg en "retsindig" præst. Tilhørte pietismen. Brorson, som visiterede ham 1747 og 1752 i Gjellerup, noterede at han "katekiserede skikkeligt" og var "attent" [48].

pic
Ulfborg og Råsted kirker. Foto John Helt Green og Palle Lykke Ravn.

Han var gift 1729 med Maria Nielsdatter de Leth og havde 5 sønner og 4 døtre. Der kendes foreløbig kun 4 børn. Kilde: Wiberg [48], Nedergaard [7] (VI s. 830, IX 702).  _

6 børn:

1 Mette Augusta SCHOU. se V.19 nedenfor.

2 Marie Margrethe SCHOU. Født 1731. Død 1 feb. 1803 i Næstved. Begr. 8 feb. 1803 i Skt. Peder. ~ m. Andreas KRAG, guldsmed (1725-1786). Guldsmed i Næstved.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.17.

3 Christine Margrethe SCHOU. Født 1734. Død 1800. Begr. 13 jan. 1800. ~ 1. 28 juli 1758 i Gjellerup m. Jacob Scharschou Hansen GJESTEN, præst (1733-1769). Sognepræst i Sneibjerg. ~ 2. 1770 m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.20 Nicolai Peter LETH, præst (1740-1807). Sognepræst i Sneibjerg. Hendes mænd fulgte svogeren Oluf Petersen i embedet som sognepræst i Snejbjerg. 1 søn og 1 datter i første ægteskab (Wiberg).  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.18.

4 Marie SCHOU. Født o. 1736 i Gjellerup. Skæbne ukendt. Wiberg forveksler hende med hendes kusine Augusta Marie Schou, der som 13-årig blev "forført" af sin huslærer Jens Vilhelmsen Steendorph og senere gift med ham.  _

5 Janus SCHOU. Født dec. 1738. Død 1742 i Gjellerup. Begr. 1 apr. 1742. Blev begravet 3 år og 4 måneder gammel i Gjellerup.  _

6 Janus Carl SCHOU, præst. Sognepræst i Ulfborg. Født 4 juli 1742 i Gjellerup. Død 20 mar. 1799 i Ulfborg. ~ 1. 19 nov. 1776 i Ulfborg m. Anna Cathrine Rasmusdatter ØLGAARD (1749-1778). ~ 2. 11 aug. 1786 i Lemvig m. Ingeborg Margrethe ANDRUP (1767-). Sin fars efterfølger fra 1768. Medvirkede i 1775-76 til afsløringen af "Den jyske Falskmøntnerbande", som forsøgte at "hvidvaske" falske 50 rdl-sedler ved hestehandel. Sagen vakte opsigt, idet tre af hovedmændene skulle spille terning om, hvem af dem der skulle henrettes [136]. I korsarmen i Ulfborg Kirke opsatte han i 1791 epitafium over sine forældre og sin hustru. (Trap Danmark bind IX,1 s.417). Ialt 8 børn (Wiberg).  _ Efterslægt (8 børn) afsn. 2.19.

V.19 Mette Augusta SCHOU.

Født o. 1730. Død 1758. Begr. 17 nov. 1758 i Gjellerup. ~ o. 1756 m. V.18 Oluf PETERSEN, provst (1726-1800). Sognepræst i Gjellerup, provst. Se afsn. 1.6. Må være død af komplikationer i forbindelse med datteren Mette Augustas fødsel. Begravet 17. november 1758, samme dag som datteren blev døbt.  _ 2 børn med V.18 Oluf PETERSEN, se afsn. 1.6.

Henvisninger

[7] Nedergaard, Poul: Dansk præste- og sognehistorie, Kbh. 1951
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[136] Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum Herred, Ikast 1980.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here