Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.2: Fædrene linje for Anne Cathrine BYSSING, Kristine Margrete BRUUNs farfars farfars mor

VII.66 Rasmus BYSSING, præst.

Født 1632 i Haderslev. Død 7 jan. 1686 i Christianshavn. ~ 1655 i København (Frelser) m.VII.67 Cathrine GEERTSDATTER (-). - se nedenfor. Om denne familie Byssing/Büssing/Büsing findes kun en fragmentlignede tavle hos Lengnick [46] samt visse data hos Wiberg [48], begge med entydige fejl. Rasmus Byssing var født 1632 i Haderslev, muligvis som søn af en Claus "Balbier" fra Frankfurt an der Oder. Efter teologisk embedseksamen har han virket nogle år som kapellan i Tyskland. 1655 gifter han sig med enken (nogle siger datteren!) efter den tyske kapellan på Christianshavn (den senere Vor Frelser Kirke) Matthias Wienecken. Fra 1659 virker han selv som sognepræst her. Her døde han 54 år gammel 7. januar 1686, et år efter sin hustru. Med hende havde han 4 sønner og 3 døtre. 2 børn døde som små.  _ Hans hustru VII.67 (forslægt ukendt):

VII.67 Cathrine GEERTSDATTER.

~ 1. m. Mathias WIENECKEN, præst (1615-1654). ~ 2. VII.66 Rasmus BYSSING, præst - se ovenfor. Hendes første mand var dr. Teol fra Steinberg i Tyskland [231].  _

Rasmus BYSSINGs børn med Cathrine GEERTSDATTER:

1 Mathias BYSSING, præst. Sognepræst i Giesing og Rørager. Født 1658. Døbt 17 aug. 1658 i København (Frelser). Død 1705. ~ m. Helvig BRUUN (-1737). Mindst 1 søn og 1 sønnesøn.  _

2 Claus BYSSING, brygger. Født 1660. Døbt 13 juli 1660 i København (Frelser). ~ m. Marie Kirstine MUNCH (-). Betegnes brygger, men ses også at have handlet med tømmer i stor stil. Havde ejendomme på Gotersgade. Lånte store summer til kongen. Var medlemmer af kommisioner som den "for Indskrænkning af Stadens Udgifter og Forøgelse af dens Indtægter". Mindst 4 børn.  _

3 Maria BYSSING. Født 1664. Døbt 28 okt. 1664 i København (Frelser). Død 1735. ~ m. Henrik RØBE, urtekræmmer (1650-1747). Urtekræmmer i Kbh. 11 børn, mange døde som små.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.25.

4 Anne Cathrine BYSSING. se VI.33 nedenfor.

5 Rasmus BYSSING, borgmester. Justitsråd og borgmester i København. Født 1668. Døbt 22 maj 1668 i København (Frelser). Død 1 aug. 1744. ~ 1. m. Maren SEEST (-1698). ~ 2. m. Rebecca HELT (1683-1705). ~ 3. m. Ingeborg Maria MØINICHEN (1684-1750). Mindst 4 børn  _

Cathrine GEERTSDATTERs børn med Mathias WIENECKEN:

6 Gerhard Mathiesen WIENECKEN, præst. Født 2 juli 1649. Død 3 feb. 1702. ~ 18 juli 1672 i hjemmet m. Marie SASSENBERG (1649-1711). Student fra København 1668, 1672 personel kapellan i Tårnby på Amager. April 1673 udnævnt til sognepræst for Øsløs, Vesløs, Arup og 14. Marts 1674 til sognepræst ved St. Petri Kirke i Grenå. Under hans ophold i Grenå brændte præstegården. 9. marts 1686 kaldet som residerende kapellan ved Vor Frelsers Kirke i København. Magister samme år og herefter udnævnt til præst ved Holmens Kirke. Ifølge Wiberg var han gift første gang med en søster til statsmanden Grissenfeldt, hvilket dog bestrides af andre. Flere børn født i Grenå [231].  _

VI.33 Anne Cathrine BYSSING.

Født 1666. Døbt 23 feb. 1666 i København (Frelser). Død 1759 i Bergen(?). ~ 26 apr. 1682 i Christianshavn m. VI.32 Andreas Thomsen BRUUN, domprovst (1654-1705). Domprovst i Bergen. Se afsn. 1.1. Gift 1682 med daværende amanuensis Andreas Thomsen Bruun, der året efter blev kapellan hos hendes far (Vor Frelsers Kirke). 1696 til Bergen, hvor hun blev enke 1705. Det mindste af børnene var da 5 år. Det ses ikke hvor hun har tilbragt sin enkestand. Død 1759.  _ 8 børn med VI.32 Andreas Thomsen BRUUN, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[44] Nedergaard, Poul: 100 danske præsteslægter, København 1954.
[45] Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, Pers.Hist.T. 5 R.III, 1906
[46] Lengnick: Genealogier over adelige og borgerlige Familier, I-II, København 1844/58.
[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[231] Sodberg, N.: Præsterne i Øsløs, Vesløs, Arup Pastorat siden Reformationen.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here