Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.2: Fædrene linje for Anne Katrine Pedersdatter MOLBO, Nanna VESTERs farfars farmor

VIII.136 Oluf RASMUSSEN, gårdmand.

~ m.VIII.137 Anne Cathrine NIELSDATTER (BANG) (-1732). - se nedenfor. Nævnes ifølge kilden som sognefoged i Trustrup, Lyngby sogn, i 1688 og 1698, formodentlig i forbindelse med matrikelkommissionen der forestod hartkornsansættelsen for Trustrups otte gårde. Men han var i 1688 ikke selv blandt fæsterne af disse gårde. Hans begravelse er ikke fundet i kirkebogen for Lyngby sogn. Kilde Nymann [114] mm.  _ Hans hustru VIII.137 (forslægt ukendt):

VIII.137 Anne Cathrine NIELSDATTER (BANG).

Født i Overby, Kattrup sogn. Død 1732 i Trustrup. Begr. 11 maj 1732 i Lyngby. ~ VIII.136 Oluf RASMUSSEN, gårdmand - se ovenfor. Ifølge kilden er hun født i Overby, Kattrup sogn (Nim Herred, Skanderborg A.) ca. 1680 som datter af herredsfoged Niels Hansen Bang. Dette bringer i givet fald familien tilbage til præster, lavadel osv. Der henvises til et skifte efter herredsfogeden d. 8/10 1710. I Skanderborg Rytterdistrikts protokoller findes et skifte efter en herredsskriver Niels Hansen i Overby 6.11. 1710, men Anne Cathrine nævnes ikke blandt arvingerne. Kilde: Nymann [114] mm.  _

Deres søn

1 Rasmus OLUFSEN, gårdmand. se VII.68 nedenfor.

VII.68 Rasmus OLUFSEN, gårdmand.

Født 1687 i Trustrup, Lyngby sogn. Død 1750. Begr. 27 okt. 1750 i Lyngby sogn. ~ 6 juni 1724 i Lyngby m.VII.69 Karen JENSDATTER (-1752). - se nedenfor. Gårdmand og måske sognefoged i Trustrup. Der er ikke fundet andre børn døbt i Lyngby end sønnen Peder. Men begravet blev 1738 en "Rasmus Olesens søn Jens Rasmussen i Trustrup - 14 År". Blev 63 år.  _ Hans hustru VII.69 (forslægt ukendt):

VII.69 Karen JENSDATTER.

Død 1752. Begr. 3 apr. 1752 i Lyngby sogn. ~ VII.68 Rasmus OLUFSEN, gårdmand - se ovenfor. Angives ved trolovelsen at komme fra Trustrup. Død fem måneder efter sin mand ("begr. sl Rasmus Olesens hustru Karen Jensdatter i Trustrup"). Kilde Nymann [114] mm.  _

Deres søn

1 Peder Rasmussen MOLBO, gårdmand. se VI.34 nedenfor.

VI.34 Peder Rasmussen MOLBO, gårdmand.

Født 1727 i Trustrup, Lyngby sogn. Døbt 9 feb. 1727 i Lyngby. Død 2 aug. 1795 i Trustrup. Begr. 9 aug. 1795 i Lyngby. ~ 26 juni 1751 i Lyngby m. VI.35 Beritte Andersdatter KRUSE (1729-1802). Se afsn. 1.3. Optræder ligesom flere af børnene undertiden med tilnavnet Molbo. Gårdmand i Trustrup, i 1787 fæster af gården med matrikel nr. 6, den største af de oprindelige 8 gårde. Måske var det hans fødegård. I 1801 er den overtaget af hans søn Niels Pedersen (Molbo), som køber den til selveje i 1810. Efter Niels er gården forpagtet ud til Adam Poulsen fra Koed sogn (senere g.m. Maren Kolind, s.d.). På et tidspunkt må den være købt af Peder Rasmussens dattersøn Jens Rasmussen Vester (på Vestersminde), hvis enke tilskøder den til sønnen Niels Jensen Vester i 1867. Gården får senere navnet Vesterlund, efter Niels Vester. I Peder Molbos tid lå gårdens bygninger lige ved siden af Vestersminde.

pic
Vesterlund (matr. 6) mellem Vestersminde (matr.5) og Trustrupgaarden (matr.7)

Kilde: Helbo [129], Straarup [12] (s. 5), Nymann [114] mm.  _

9 børn:

1 Karen Pedersdatter MOLBO. Født 1753 i Trustrup. Døbt 18 mar. 1753 i Lyngby sogn. Død 1753. Død 9 uger gl.  _

2 Anders Pedersen MOLBO, gårdmand. Født 1754 i Trustrup. Døbt 5 maj 1754 i Lyngby sogn. ~ 1. 7 juni 1780 i Aalsø m.efterkommer nr. 13 afsn. 2.21 Anne Marie Jørgensdatter SMED (1751-1804). ~ 2. 8 dec. 1804 i Homaa m. Sophie JENSDATTER (1748-). Hans første kone må have været gravid ved vielsen. Ved ældste søn Jørgens dåb bor de i Trustrup, formodentlig hos hans forældre på Vesterlund. Kort efter (senest fra 1782) er Anders Molbo at finde som gårdmand i Allelev, men han ender som daglejer i Albøge. Hans 2. kone var en aldrende ugift tjenestepige fra Homaa.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.15.

3 Rasmus PEDERSEN, bonde. Født 1754 i Trustrup. Døbt 5 maj 1754 i Lyngby sogn. ~ 8 juli 1797 i Tirstrup/Lyngby m. Anne Marie HANSDATTER (1741-). Gift sent med en enke fra Groulev. Vielsen er indført i Tirstrup kirkebog, men fandt sted i Lyngby. Bor 1801 med hende på fødegården (Vesterlund) i Trustrup. Fortsat her i 1834, 81-årig og nu enkemand. Gården (fæstet) er da overtaget af broren Niels. Broren kaldes Molbo, men han selv kun Pedersen. Han har næppe fået børn. Ikke fundet død i Lyngby.  _

4 Anne Katrine Pedersdatter MOLBO. se V.17 nedenfor.

5 Bodil Pedersdatter MOLBO. Født 1758 i Trustrup. Døbt 3 sep. 1758 i Lyngby sgn. ~ 1787 i Lyngby m. Ole Rasmussen FRIIS, gårdmand (1748-). Grdm. i Revn, Vejlby sogn. Blandt faddernne ved hendes dåb var farbroren Lars Kruse fra Allelev. Hendes mand var enkemand fra Revn. Hun fik 4 børn, der alle døde som små.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.16.

6 Mette Marie Pedersdatter MOLBO. Født 1762 i Trustrup. Døbt 8 aug. 1762 i Lyngby sogn. Død o. 1793. ~ 13 mar. 1789 i Lyngby m. Christen RASMUSSEN, gårdmand (1761-1806). Gårdm. i Fladstrup By, Lyngby sogn.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.17.

7 Maren Pedersdatter MOLBO. Født 1764 i Trustrup. Døbt 1 nov. 1764 i Lyngby sogn. Boede ugift hjemme i 1787. Skæbne ellers ukendt.  _

8 Niels Pedersen MOLBO, gårdmand. Født 1767 i Trustrup. Døbt 22 feb. 1767 i Lyngby sogn. Død 29 juni 1840 i Trustrup. Begr. 5 juli 1840 i Lyngby. ~ m.efterkommer nr. 33 afsn. 2.20 Mette Rasmusdatter BROGE (1765-). Boede ugift hjemme ved folketællingen 1787. Bebor 1801 og 1834 gården i Trustrup senere kaldt "Vesterlund", den fædrene gård. I huset 1801 også datteren efter hans afdøde søster Mette Marie, Anne Christensdatter på 7 år, samt hans mor, der vel er på aftægt. I 1834 kaldes han "Molbo", navnet han også hyppigt optræder under i protokoller osv. vedr. gården [129].  _

9 Christina Pedersdatter MOLBO. Født 1769 i Trustrup. Døbt 16 maj 1769 i Lyngby sogn. Skæbne ukendt.  _

V.17 Anne Katrine Pedersdatter MOLBO.

Født 1756 i Trustrup. Døbt 12 sep. 1756 i Lyngby sogn. Død 4 feb. 1844 i Trustrup, Lyngby sogn. ~ 26 nov. 1779 i Lyngby m. V.16 Rasmus Jensen VESTER, gårdmand (1739-1811). Se afsn. 1.1. Måske opkaldt efter sin oldemor (farfars mor). Købte kort efter sin mands død hans fæstegård Vestersminde til selveje. Sælgeren var proprietær Otto Mønsted til Lykkesholm. Ved tilkøb af et kærlod i 1815 står hun fortsat som ejer af gården på skøderne ("selvejer Rasmus Jensen Westers enke i Trustrup"). Gården blev i 1824 ved skøde overtaget af sønnen Jens, hos hvem hun kom på aftægt. Død 1844 efter 32 år som enke. Straarup [12] (s. 5, 11 ff.). Grenaa Egnsarkiv [153].  _ 4 børn med V.16 Rasmus Jensen VESTER, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[114] Nymann: Anetavle for Slægten Nymann (Personalhistorisk Institut), Kopi tilsendt af Karen Straarup jan. 2001
[129] Helbo, Willy: Upubliceret materiale om Trustrup, 2003
[153] Grenaa Egnsarkiv: "Westersminde", Trustrup matr. 5a m.fl. (afl. af Niels Erik Køhn)
[154] Helbo, Willy: Landsbyen Trustrup. Grenaa og Omegn før og nu 1991

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here