Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.2: Fædrene linje for Bodil Pedersdatter BAADSGAARD, Ingvard Christensen BAADSGAARDs farfars mor

VII.72 Peder BAADSGAARD, bonde.

Født 1677 i Lundø, Fjends H., Viborg A.. Død 1735. Begr. 7 apr. 1735 i Lundø. ~ o. 1698 m.VII.73 Dorthe RASMUSDATTER (1680-1735). - se nedenfor. Foreløbig det første kendte medlem af Baadsgaardslægten der stammer fra Lundø sogn ved Baadsgaard Vig i Skive Fjord. Slægten har udlæggere på den anden side af fjorden (Lyby). Desuden er der en sidegren i Løgstør der nu tæller til byens gamle skipper- og købmandsfamilier. Fra Løgstør er en del vandret videre til Nykøbing Mors. I egnen omkring Skive fjord er de fortrinsvis bønder og fiskere. Hans kone:  _ Hans hustru VII.73 (forslægt ukendt):

VII.73 Dorthe RASMUSDATTER.

Født 1680 i Lundø Fjends H., Viborg A.. Død 1735. Begr. 18 dec. 1735 i Lundø. ~ VII.72 Peder BAADSGAARD, bonde - se ovenfor. De har formodentlig haft flere børn, men der kendes kun 2, måske 3.  _

Deres 3 børn:

1 Niels Pedersen BAADSGAARD, bonde. se VI.36 nedenfor.

2 Inger Pedersdatter BAADSGAARD. Hun er en sandsynlig datter af Peder Baadsgaard. I 1730 fik hun døbt en uægte datter Eddel i Dommerby. En Peder Sørensen blev udlagt som barnefader. Datteren døde året efter. Ellers ukendt.  _

3 Sophie Pedersdatter BAADSGAARD. Født 1710. Døbt 9 mar. 1710 i Lundø. Død 16 mar. 1710 i Lundø. Det eneste af Peder Baadsgaards børn, hvis dåb findes indført i kirkebogen for Lundø (der først er ført fra 1709). Hun blev båret til dåben af Peder Dam (s.d.), men døde straks derefter.  _

VI.36 Niels Pedersen BAADSGAARD, bonde.

Født o. 1700. Død 1 dec. 1779. Begr. 21 dec. 1779 i Lundø. ~ 27 juli 1727 i Dommerby m. VI.37 Cathrine Sørensdatter ROGILD (1700-1768). Se afsn. 1.3. Må været født og døbt før 1709, hvorfra der er ført kirkebog for Lundø. Hans trolovelse og vielse har formodentlig været en hastesag. Hans første barn Sophies dåb finder sted (i Dommerby ligesom vielsen) allerede knap 3 måneder senere. Fadderne ved dåben er "Jens Dam af Lunøe, Peder Bugtrup, Niels Conradsen, Anne Dam og Kirsten Cnuds paa Lunøe". Han blev ifølge kirkebogen 79 år gammel.  _

10 børn:

1 Sophie Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1727. Døbt 12 okt. 1727 i Dommerby. Død efter 1787. ~ 9 okt. 1754 i Lundø m. VII.100-1. Lars Poulsen SKOW, husmand (1712-1787). Træffes i folketællingen 1787 for Lundø som 74-årig(?) "Enke, Huusmoder, Huuskone uden jord". I hjemmet også en ugift datter Mette Laursdatter, 44 år. Skow-familien hørte til de gamle Lundøe-familier ligesom Baadsgaard.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.4.

2 Inger Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1731. Døbt 28 jan. 1731 i Lundø. Død 1732. Begr. 22 apr. 1731 i Lundø. Ved dåben båret af Anne Pedersdatter Dam. Blandt vidnerne dennes bror Niels. Begravet få månder efter fødslen.  _

3 Inger Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1732. Døbt 24 feb. 1732 i Lundø. Død 1757. Begr. 13 feb. 1757. Døde 25 år gammel. D.v.s. levede da lillesøsteren Inger blev født 1739.  _

4 Anne Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1733. Døbt 27 dec. 1733 i Lundø. Død 1768. Begr. 9 okt. 1768 i Lundø. ~ 11 okt. 1767 i Højslev m. Peder Jensen BERTELSEN, vådbinder (1735-1811). Bertelsen hører ligesom Baadsgaard til de gamle slægtsnavne på Lundø. Stamfaren Bertel Larsen nævnes 1688 som første kendte ejer af familiens boel der lå i den sydlige del af Lundøe by. Efter Anne Baadsgaards død giftede manden sig med Kirsten Dam (s.d.), ligeledes af en gammel Lundø-familie. Blandt efterslægten pastor J.P. Lundøe [224]. To sønnesønner ejede et stort vådbinderi på Lundø og blev forholdsvis velhavende.

pic
Ane Dorothea Pedersdatter, f. 29. December 1833, og Else Pedersdatter, f. 4. Marts 1847, begge boende på Lundø, søstre til "vådbinderen" Peder Bertelsen. Deres farmoder var Anna Baadsgaard.

 _

5 Kirsten Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1736. Døbt 8 apr. 1736 i Lundø. Død 1793 i Løgstør. Begr. 18 juni 1793. ~ 2 jan. 1773 i Løgsted m. Lauritz Christian SCHMIDT, skoleholder (1743-1809). Hendes mand var skoleholder i Løgstør i hvert fald siden slutningen af 1760'erne. Fra en præsteindberetning 1771 vides at Løgstør i nogle år havde haft skolehus og skoleholder. Ifølge regulativ af 1777 blev skoleengen tildelt skoleholderen "for at skoleholderen morgen, middag og aften skulle ringe med klokken i skolens have". Heri hedder det også at "han skulle undervise 10 fattige børn årlig for 20 Rgd., som skolen havde fra det Søedalske legat". Af de øvrige børn nyder han "tegnpenge". Skoleholderen nævnes sidste gang i 1786. Hun dør 1792 (skifte 11 juni 1793, Løgstør gejstlige skifteprotokol). Skoleholderen gifter sig 2. gang med Ellen Madsdatter Nygaard og slår sig ned som sognedegn i Hals By, Kær Herred. Her dør han 1809 (skifte 2. juni). Dette er den første kendte forbindelse til Løgstør, hvor en gren af Baadsgaardfamilien (hendes brorsønner) et par årtier senere får etableret sig som købmænd og skippere [124]. Hun optræder med 3 børn i folketællingen 1787. Ældste datter gift formodentlig med værtshusholderen i Løgstør Johannes Obenhausen.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.5.

6 Cicel Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1738. Døbt 6 jan. 1738 i Lundø. Død 1738. Begr. 21 dec. 1738 i Lundø.  _

7 Inger Nielsdatter BAADSGAARD. Født 1739. Døbt 1 nov. 1739 i Lundø. Død 1743. Begr. 14 juli 1743 i Lundø. Formodentlig den "Niels Bodsgaards datter i Lunøe Inger", der begraves 1743  _

8 Peder Nielsen BAADSGAARD, selvejerbonde. se V.18 nedenfor.

9 Søren Nielsen BAADSGAARD. Født 1744. Døbt 26 jan. 1744 i Lundø. Død 1748. Begr. 11 apr. 1748 i Lundø.  _

10 Gravers Nielsen BAADSGAARD, købmand. Født 1746. Døbt 9 okt. 1746 i Lundø. Død juli 1792 i Skive. ~ 30 okt. 1772 i Løgsted m. Anne Cathrine BJØERNHOLM (1754-1790). Velsagtens skipper eller mindre købmand. Må være den Gravers Baadsgaard af Løgstør der i 1772 står fadder til skipper Niels Nielsen Breums ældste søn Anders i Løgstør. Børnebørn af denne Anders bliver senere gift med hans bror Peders børnebørn. Økonomisk gik det ham ikke godt. Hans fallitbo i Løgstør behandles under Ålborghus skifteret i 1773. Herefter er han flyttet til Skive. Død 1792 i Skive (privat skifte 12 juni). Der er fundet 7 børn f. 1773-86, hvoraf mindst 5 døde som spæde eller helt små.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.6.

V.18 Peder Nielsen BAADSGAARD, selvejerbonde.

Født 1741. Døbt 12 nov. 1741 i Lundø. Død 1807. Begr. 5 feb. 1807 i Lundø. ~ 1. 4 juni 1769 i Lundø m. Johanne JENSDATTER (1743-1779). ~ 2. 16 apr. 1780 i Lundø m. Bodil CHRISTENSDATTER (1747-). ~ 3. 12 feb. 1793 i Lundø m. V.19 Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP (1764-1817). Se afsn. 1.4. Gårdejer i Lundø. Gården overgik til sønnen Jens f. 1798. Skiftet efter ham i 1808 blev opgjort til lidt over 640 Rdl. Gravtalen over hans søn Jens, hvor det nævnes at han kom fra "beskedne kår", er derfor ikke helt sandfærdig. Men der var mange arvinger, og de to ældste sønner bosat i Løgstør synes at have fået forlods af boet. Endda så rigeligt at der ikke er blevet meget til de yngste søskende.  _

Hans børn med Johanne JENSDATTER:

1 Jesper Pedersen BAADSGAARD, købmand. Født 1770. Døbt 24 juni 1770 i Lundø. Død 1810. Begr. 3 apr. 1810 i Løgsted. ~ 17 aug. 1803 i Løgsted m. Anne Sophie NASCHOU (1765-1818). Ved folketællingen 1787 og 1801 i tjeneste hos sin morbror købmand Anders Jensen Lunøe ("Hr. Anders Lunøe") i Løgstør. Ved skiftet i 1808 efter sin far er han blevet selvstændig. Hans kone var af en endog meget borgerlig familie (datter af byfogeden i Aalborg). I 1801 modtager hun som ugift pension af postkassen i Løgstør. Hendes bror, kapellan i Middelfart, var svigersøn af sognepræsten i Næsborg. Jesper Baadsgaard døde vistnok barnløs i 1810. Hans enke giftede sig 1815 med købmand og konsul Frantz Berthelsen, men døde kort tid efter i 1818.

pic
Lunøes oprindelige købmandsgård i Løgstør ca. 1900

Lunøes købmandsforretning lå det sted, der i dag er Østerbrogade 20. Morbroren Anders Jensen havde været gårdskarl hos sine senere svigerfader købmand og kancelliråd Palle Møller i Løgstør og er stamfader til købmandsfamilien Lunøe i Løgstør. Palle Møller førte selv navnet Lunøe, stammer altså nok selv fra Lundø, og har formodentlig nok hjulpet både Jesper Baadsgaard, hans lillebror Niels, deres faster Kirsten og farbror Gravers med at etablere sig i Løgstør.  _

2 Niels Pedersen BAADSGAARD, skipper. Født 1772. Døbt 3 maj 1772 i Lundø. Død 28 maj 1813 i Løgstør. Begr. 6 juni 1813 i Løgstør. ~ 16 nov. 1798 i Løgstør m. Marianne Nielsdatter DAHL (1768-1854). Skipper i Løgstør. Hans efterkommere tæller i dag til byens gamle skipper og købmands familier [124] [125].

pic
Skrin, efter al sandsynlighed trolovelsesgave til Marianne Dahl tillavet af Niels Baadsgaard.

Til efterslægten hører en gren udvandret til Utah, bankdirektør Niels Breum Baadsgaard, forfatterinden Anna Baadsgaard mm.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.7.

3 Kirstine Pedersdatter BAADSGAARD. Født 1774. Døbt 18 dec. 1774 i Lundø. Død 1779. Begr. 30 maj 1779 i Lundø.  _

4 Jens Pedersen BAADSGAARD. Født 1777. Døbt 7 dec. 1777 i Lundø. Død 1779. Begr. 30 maj 1779 i Lundø.  _

Hans børn med Bodil CHRISTENSDATTER:

5 Jens Pedersen BAADSGAARD, fisker. Født 1781. Døbt 16 apr. 1781 i Lundø. Død 14 dec. 1862. Begr. 21 dec. 1862 i Lundø. ~ m. Anne PEDERSDATTER (1771-). Var personligt til stede ved skiftet efter faren i 1808. Efterslægt i Lovns synes ikke at have kaldt sig Baadsgaard.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.8.

6 Johanne Pedersdatter BAADSGAARD. Født 1782. Døbt 23 juni 1782 i Lundø. Død 1804. Begr. 20 maj 1804 i Lundø. "Begravet Peder Baadsgaards datter paa Lundøe 22 Aar".  _

7 Chresten Pedersen BAADSGAARD, bådsfører. Født 1784. Døbt 13 juni 1784 i Lundø. Død 19 dec. 1868 i Løgstør. ~ 30 juli 1815 i Løgstør m. Else Marie PEDERSDATTER (1791-). Ingen vidste hvor han var ved skiftet efter faren i 1808. Han var da rejst til Lübeck med en skipper. Imidlertid dukker han senere op i Løgstør, hvor han gifter sig i 1815. I folketællingen 1829 ejer han en sildevåde "svælgvåden" med fem fiskekarle. 1834 betegnes han "fisker", i 1845 "bådsfører", i 1850 "fisker" og i 1855 "arbejdsmand". I 1834 forefindes i huset også Ottomine Christine Krogh, 12 år, betegnes "Mandens Søsterdatter" (datter af hans lillesøster Kirsten). Flere børn, bl.a. sønnen Peder, der var værtshusholder og politibetjent i Løgstør.  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.9.

8 Anna Cathrine Pedersdatter BAADSGAARD. Født 1786. Døbt 12 mar. 1786 i Lundø. Død 1786. Begr. 21 maj 1786 i Lundø.  _

9 Catrine Pedersdatter BAADSGAARD. Født 1788. Døbt 8 juni 1788 i Lundø. Tjente 1808 ved skiftet efter faren i Heilskov, Ørslev kloster.  _

10 Kirsten Pedersdatter BAADSGAARD. Født o. 1789. Død 28 jan. 1837. Begr. 3 feb. 1837 i Løgsted. ~ 30 jan. 1817 i Løgstør m. Otte Nielsen KROGH, fisker (1797-). Fisker i Løgstør. Ved skiftet efter faren: 19 år og tjener i Heilskov præstegård.  _ Efterslægt (7 børn) afsn. 2.10.

11 Mette Pedersdatter BAADSGAARD. Født o. 1790. Konfirmeret 1804 sammen med storesøsteren Kirsten. Må være død før skiftet efter faren.  _

Hans børn med Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP:

12 Jens Pedersen BAADSGAARD, gårdmand. Født 1798 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Død 18 mar. 1886. Begr. 26 mar. 1886 i Lundø. ~ 24 juni 1825 i Lundø m. Ane LAURSDATTER (1791-1870). Gårdmand i Lundø, sognefoged i 50 år, dannebrogsmand. Gården (Matr. 3 a ) var købt af hans kone kort før brylluppet. Sælgeren var en Niels Pedersen Bro, der også var far til en datter Kirsten hun fødte i 1818 [189]. I begravelsestalen for Jens P. Baadsgaard fortæller præsten at han døde som en velhavende mand, omend han voksede op under beskedne kår. Stiftede legat for "værdigt trængende" på Lundø. Stod tit fadder til søsteren Bodils børn i Lyby på den anden side af Skive Fjord. Fik selv kun én søn, som overtog gården og ligeledes blev sognefoged og dannebrogsmand.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.11.

13 Bodil Pedersdatter BAADSGAARD. se IV.9 nedenfor.

14 Knud Pedersen BAADSGAARD. Født 1 aug. 1803 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Død 27 nov. 1803 i Lundø. Hjemmedøbt. Kirkebogen noterer ingen faddere.  _

IV.9 Bodil Pedersdatter BAADSGAARD.

Født o. 1801 i Lundø sogn Fjends H., Viborg A.. Død 7 mar. 1883 i Elev sogn, Vester Lisbjerg H., Århus A.. Begr. 15 mar. 1883 i Elev. ~ 20 okt. 1822 i Lundø m. IV.8 Christen PEDERSEN, gårdmand (1794-1877). Se afsn. 1.1. Hendes præcise fødselsdag kendes ikke. Præsten har simpelthen glemt at registrere den. Men hun er nævnt i skiftet efter sin far. Ved giftermålet var hun tjenestepige i Vester Lyby. Flyttede siden til Vester Grønning og til sidst til datten i Elev (Århus amt). Her døde hun 83 år gammel. Alle hendes børn og vel også mange børnebørn er blevet kaldt Baadsgaard efter hendes fødenavn.  _ 7 børn med IV.8 Christen PEDERSEN, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[124] Thulstrup Christensen, J.: Løgstørs ældre historie. Museumsforeningen for Løgstør og Omegn 1999
[125] Kjølbye, Anton: Stamtavle over Familien Breum med Sidelinier af Familierne Baadsgaard, Bruun, Salvesen og Springborg. Nykøbing Mors 1913.
[189] Fihl, Aase: Diverse materiale sendt 2003.
[224] Lundøe, J.P: Om Lundø og Lundøboerne i gamle Dage. Fra Viborg Amt 1943

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here