Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.20: Fædrene linje for Marine FRESE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors morfars mormor

XVI.39384 Hinrich FRESE, storbonde.

~ m. XVI.39385 Elsabe JUL (-). Se afsn. 1.21. Han menes i slutningen af 1300-tallet at have grundlagt det adelige gods Lytgenholm. Han var fra 1399-1400 rådmand i Flensborg og medlem af det derværende Dragergilde, men ejede samtidig gården Arlevad ved Husum med tilhørende strøgods. Slægten Frese var Nordfrislands ældste og mest kendte adelsfamilie, der i midten af det sekstende århundrede, ligesom slægten Jul og andre slægter uddøde på mandssiden eller overgik til borger- eller bondestanden. De Freser førte et af guld og blåt, fra venstre skrådelt våbenskjold, på hjelmen to af samme farver delte vesselhorn, hver besat med to påfjer, og er stambeslægtet med den sønderjydske adelige æt Jul, der havde et skjoldmærke, der noget lignede Freesernes. Slægten Frese ejede i 1400-tallet det i Olderup sogn beliggende gods Arlevad (borgen Arlevad tilhørte ikke Freserne). Den første Frese, der skrev sig til Arlevad og førte slægtsvåbenet, var antagelig Jesse Frese, der 1373 forseglede et til kong Valdemar udgivet gældsbrev. Kilde http://www.olesenlarsen.dk/slgt feb. 02  _

Hans søn:

1 Wendt FRESE, storbonde. se XV.19692 nedenfor.

XV.19692 Wendt FRESE, storbonde.

Født o. 1390. Død efter 15 juni 1466 i Husum(?). Han boede 1466 i Nørregade i Husum. Der foreligger en del dokumenter, efter hvilke Wendt Frese sælger en række gårde m.m. til forskellige personer, heriblandt specielt biskoppen i Slesvig. Med hans afståelse af dette jordegods indledtes en periode (der varede til hen imod midten af 1500-tallet) i hvilken landsherrerne (hertugerne og biskoppen) for at fratvinge den frisiske adel noget af dens magt, opkøbte deres godser, som derefter udstykkedes til mindre besiddelser, og disse opkøb, og de i den forbindelse udstedte lovbestemmelser, var den egentlige årsag til, at den ene nordfrisiske adelsslægt efter den anden gled over i bonde- og borgerstanden. Kilde http://www.olesenlarsen.dk/slgt feb. 02  _

Hans søn:

1 Ingghen (Inge Vedders) FRESE, storbonde. se XIV.9846 nedenfor.

XIV.9846 Ingghen (Inge Vedders) FRESE, storbonde.

 _

3 børn:

1 Marine FRESE. se XIII.4923 nedenfor.

2 Claus FRESE, rådmand. Rådmand i Flensburg. Født 1476 i Emmelsbøl, Tønder amt(?). Død 1566. ~ m. Cathrine FRODDENS (-). Havde gjort sig så fortjent for sin by, at han fik udnyttelsesretten til grundstykker på bymarken [214].  _

3 Vedder Inggensen FRESE.  _

XIII.4923 Marine FRESE.

Født i Emmelsbøl, Tønder. Død 15 sep. 1570 i Flensborg. ~ m. XIII.4922 Carsten RICKERTSEN, borgmester (1490-1546). Se afsn. 1.18. Som enke overlod hun huset til sin ældste søn Peter, medens hun selv af borgeren Hans Goldschmidt i St. Marie sogn købte et hus. Efter at være flyttet ind i sit nye hus opstod der med hendes nabo, Kathrine Fischers, en strid om en kørevej. Sagen kom for retten, og 8. maj 1553 forelå fra borgmestre og råd i Flensborg en kendelse, der fastslog Marines eneret til kørevejen ved sit hus. Udførlig omtale af retssagen på http://www.olesenlarsen.dk/slgt feb. 02.  _ 7 børn med XIII.4922 Carsten RICKERTSEN, se afsn. 1.18.

Henvisninger

[184] Larsen, Severin Olesen & Inger Marie Toft: Slægtstavle for Iver Peter Theodor Qvistgaard og Severine Elisabeth (Elise) Ingerslev, www.olesenlarsen.dk/slg 2002
[214] Hjelholt, Holger: Flensborg Bys Historie, Kbh. 1953

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here