Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.22: Fædrene linje for Abelone Madsdatter GALLE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormor

XV.19696 Svein Paulsen GALLE, rigsråd.

~ m. XV.19697 Kristine Gautesdatter KANE (-1520). Se afsn. 1.23. Stamfar til den yngre norske adelsslægt Galle/Galde. Søn af en Povel Galde til Holleby(?) og muligvis sønnesøn af Håvard Jonnsson Galle. Ejede Aaby og Sotenæs i Bohuslen. Nævnt som ridder, rigsråd og høvedsmand 1471-82. Hans børn må være født omkring 1480.

pic
Galde-slægtens våben

 _

4 børn:

1 Oluf Svenssøn GALLE, statholder. Født o. 1480. Død 1531. ~ 1. o. 1510 m. Ulvhild Henriksdatter FRIIS (1490-1520). ~ 2. o. 1522 m. Katarina Ottesdatter KANE (1465-). Statholder Søndenfjeldsk. Havde part i Hovin(sholm), Helgøya. Ejede Ornes. Norsk rigsråd. Efterkommere i første ægteskab. Fik pavelig bevilling til 2. ægteskab, idet ægtefællerne var "skylde i 4de grad" [43].  _

2 Gaute Svenssøn GALLE, ridder. se XIV.9848 nedenfor.

3 Otte Svenssøn GALLE. Skæbne ukendt.  _

4 Toralde Svenssøn GALLE. Skæbne ukendt.  _

XIV.9848 Gaute Svenssøn GALLE, ridder.

Død 1553. ~ m. XIV.9849 Berethe Tønnesdatter VIFFERT (-). Se afsn. 1.25. Væbner og ridder. Norsk rigsråd mm. Født i Bohuslen. Havde en gård "Nygaard" i Frederikstad. Var aktiv i reformationstiden.  _

2 børn:

1 Tønnes Gautesøn GALLE, lensmand. se XIII.4924 nedenfor.

2 Christoffer Gautesøn GALLE, lensherrre. Født o. 1515. Død o. 1555. ~ m. Birte Clausdatter BILLE (1527-). Lensherre til Trondhjem, senere til Idd, slotsherre mm. Mindst 1 datter (g.m. Jørgen Iversen Friis).  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.30.

XIII.4924 Tønnes Gautesøn GALLE, lensmand.

Født o. 1510. Død 1571. ~ 1. m. XIII.4925 Abelone Vincentsdatter LUNGE (DYRE) (1520-). Se afsn. 1.35. ~ 2. m. XI.1350-3. Vibeke Jokumsdatter BECK (-). Lensmand over Frøland Skibrede, Edsberg, Trygstad og Rakkestad Sogn. Godsejer til Aaby og Nygaard.  _

Hans børn med Abelone Vincentsdatter LUNGE (DYRE):

1 Gaute Tønnesen GALLE. Død før 1578.  _

2 Mads Tønnesen GALLE. se XII.2462 nedenfor.

3 Christence Tønnesdatter GALLE. Død 1617.  _

4 Kirstine Tønnesdatter GALLE. Død 1578. Ugift.  _

5 Berete Tønnesdatter GALLE. Død 1618. ~ m. Hans Nielsen DRESSELBERG (1549-1616). Død uden livsarvinger. Hendes skifte er den vigtigste kilde til hendes halv- og helsøskende.  _

Hans børn med Vibeke Jokumsdatter BECK:

6 Christoffer Tønnesen GALLE, godsejer. Født o. 1555. Død o. 1632. ~ m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.32 Birgitte Danielsdatter BILDT (1565-). Ejede det meste af Galle-godset på Sunnmøre.  _

7 Else Tønnesdatter GALLE. Død 1647. ~ 1. o. 1595 m. Wedege JASMUND (-1611). ~ 2. o. 1615 m. Sigvard Gabrielsen AKELEYE, viceadmiral (1584-1659). Viceadm. og godsejer til Krenkerup og Kambo.  _

8 Eline Tønnesdatter GALLE. Nævnes 1606.  _

XII.2462 Mads Tønnesen GALLE.

Delaljer ukendt.  _

Hans datter:

1 Abelone Madsdatter GALLE. se XI.1231 nedenfor.

XI.1231 Abelone Madsdatter GALLE.

Død 24 maj 1626. Begr. 31 maj 1626 i Lurøy Kirke. ~ m. XI.1230 Jens Olufssøn MECHELBORG, foged (1565-1626). Se afsn. 1.16.  _ 2 børn med XI.1230 Jens Olufssøn MECHELBORG, se afsn. 1.16.

Henvisninger

[43] Nygaard, W. (red): Norsk Biografisk Leksikon, Aschehoug & Co 1921-83
[121] Leistad, Lita L.: Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse, Nsht, XXX. hefte III, 1986

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here