Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.22: Fædrene linje for Ane Pedersdatter KOLIND, Nanna VESTERs mormor

VII.112 Peder JENSEN, bonde.

Født o. 1658 i Bugtrup, Kolind sogn. Død 10 juni 1725 i Kolind. ~ 22 nov. 1711 i Kolind m.VII.113 Kirsten RASMUSDATTER (1676-1718). - se nedenfor. Bonde i Bugtrup, Kolind sogn. Han angives at være 53 år ved vielsen og 67 år ved sin død. Udover sønnen Peder havde han muligvis en datter Anne.  _ Hans hustru VII.113 (forslægt ukendt):

VII.113 Kirsten RASMUSDATTER.

Født o. 1676 i Vedø, Koed sogn.. Død dec. 1718 i Kolind. Begr. 1 jan. 1719 i Kolind. ~ VII.112 Peder JENSEN, bonde - se ovenfor. Angives at være 35 år ved vielsen og 43 år ved sin død. Hendes forældre var muligvis i tjeneste på Vedø gods ("fød i Wedø").

pic
Vedø og Kolindsund malt af Peter Mønsted

 _

Deres 2 børn:

1 Anne PEDERSDATTER. Født 1712. Døbt 13 mar. 1712 i Kolind. Mulig datter. Skæbne ukendt.  _

2 Peder Pedersen KOLIND, gårdmand. se VI.56 nedenfor.

VI.56 Peder Pedersen KOLIND, gårdmand.

Født 1716 i Kolind. Døbt 12 juli 1716 i Kolind. Død 1785 i Pederstrup. Begr. 1 maj 1785 i Nødager. ~ 12 maj 1751 i Nødager m. VI.57 Johanne SØRENSDATTER (1725-1785). Se afsn. 1.23. Kaldes ved trolovelsen "Peder Colind af Pederstrup", er altså flyttet til nabosognet Nødager og bliver kaldt efter sit fødesogn. Ved skøde af 2. dec. 1780 erhvervede han hus på 15 fag med have og toft i Pederstrup, det hus de boede i. Pris 47 rdl. I 1781 købte han yderligere et hus samt en mødingplads som lå ved østenden af hans hus. Pris 20 rdl. Døde 70 år gl. i Pederstrup. Kilde: Straarup [12] s. 49 mm.  _

3 børn:

1 Mette Pedersdatter KOLIND. Født 1752 i Pederstrup. Døbt 1 nov. 1752 i Nødager. Død 1754.  _

2 Mette Pedersdatter KOLIND. Født 1755 i Pederstrup. Døbt 10 aug. 1755 i Nødager. Skæbne ukendt.  _

3 Peder Pedersen KOLIND, gårdmand. se V.28 nedenfor.

V.28 Peder Pedersen KOLIND, gårdmand.

Gårdmand i Lyngby. Født 1758 i Pederstrup. Døbt 24 sep. 1758 i Nødager. Død 1831 i Lyngby. ~ 14 juni 1785 i Albøge Kirke m. V.29 Ane NIELSDATTER (1755-1837). Se afsn. 1.24. I 1787 selvejerbonde i Pederstrup, Nødager sogn, fra ca. 1790 fæstebonde Lyngby under baroniet Høgholm og fra 1804 også her selvejerbonde. En del af gården blev i 1809 solgt fra til svigersønnen gift med datteren Johanne. Resten blev 1815 overtaget af svigersønnen gift med datteren Dorthe. Peder Kolind blev boende på gården til sin død i 1831. Blev velhavende. 9 børn. I 1801 bor alle hjemme bortset fra Johanne, Jørgen og Mette (sidstnævnte kendes kun fra skiftet 1831). Kilde Straarup [12] (s. 49) mm.  _

8 børn:

1 Johanne Pedersdatter KOLIND. Født 1785 i Pederstrup. Døbt 26 feb. 1786 i Nødager. ~ 1. o. 1809 m. Ole LARSEN, gårdmand (-1822). Gårdmand i Lyngby. ~ 2. m. Peder UDSEN, gårdmand (-). Gårdmand i Lyngby. Overtog 1809 en del af sin fars gård. Straarup [12] (s. 49a).  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.57.

2 Mette Pedersdatter KOLIND. Født o. 1787 i Nødager sogn. Hendes dåb er hverken fundet i Nødager eller Lyngby. Var ugift ved skiftet 1831. I 1855 træffes hun, fortsat ugift i Trustrup: "Mette Colind, 68, ugift, f. i Nødager Sogn, Fattiglem".  _

3 Peder Pedersen KOLIND. Født 1787 i Pederstrup. Døbt 11 nov. 1787 i Nødager. Nok død som lille.  _

4 Peder Pedersen KOLIND, fæstebonde. se IV.14 nedenfor.

5 Jørgen Pedersen KOLIND. Født 1791. Døbt 28 aug. 1791 i Lyngby sogn. Død 1792 i Lyngby. Død 1/2 år gammel.  _

6 Dorthe Pedersdatter KOLIND. Født 1792. Døbt 2 dec. 1792 i Lyngby sogn. Død 1864. ~ m. Peder Rasmussen KROMAND, gårdmand (1785-1858). Gårdmand i Lyngby. Overtog med sin mand sin fars gård i 1815. I 1836 måtte de imidlertid sætte den på tvangsauktion og hun døde som almisselem. Straarup [12] (s. 49a).  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.58.

7 Søren Pedersen KOLIND. Født 1794. Døbt 10 aug. 1794 i Lyngby sogn. Død før 1831. Død ung, før 1831. Skæbne ukendt.  _

8 Niels Pedersen KOLIND, bonde. Født 1796. Døbt 24 mar. 1796 i Lyngby sogn. ~ 1832 i København (Trinitatis) m. Frederikke HANSDATTER (1799-). Var ved skiftet efter sin far i 1831 i tjeneste i København, hvor han året efter blev gift med en pige fra Vejle amt. Senest 1842 er han tilbage i Lyngby sogn, hvor han er husmand og "opwarter wed Seminariet". Levede endnu 1864, hvor hans hus blev antændt af en pyroman, der hærgede Lyngby disse år..  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.59.

IV.14 Peder Pedersen KOLIND, fæstebonde.

Fæstebonde på "Tjørnegården" i Trustrup. Født 1789 i Pederstrup. Døbt 5 juli 1789 i Nødager. Død 10 juni 1827 i Trustrup, Lyngby sogn. ~ 31 okt. 1818 i Lyngby sogn m. IV.15 Mette Cathrine RASMUSDATTER (1796-1859). Se afsn. 1.26. Overtog fæstet af en gård i Trustrup efter sin svigerfar Rasmus Laursen. Gården med matrikelnummer 2, i dag kaldt Tjørnegaarden, var den mindste af Trustrups oprindelige 8 gårde med en hartkornsansættelse på 4. Det er uvist, om det var ham eller, efter hans død, hans enkes anden mand Niels Jensen Pedersen, der købte gården til selveje.

pic
Tjørnegaarden i Trustrup ca. 1930.

Denne anden mand blev iflg. Nanna Vester iøvrigt efterhånden også kaldt Kolind. At dette har sin rigtighed fremgår af folketællingerne: I 1834 kaldes han "Niels Pedersen", men i 1845 "Niels Pedersen Colind". Datteren af Mette Cathrine Rasmusdatter og Niels Pedersen, Jensine g. Gjødesen, overtog Tjørnegården omkr. 1860. Navnet "Tjørnegarden" stammer iflg. familietraditionen fra deres svigerdatter Sofie Wetzlar (altså omkr. 1900). Den nedbrændte i 1861 og blev så genopført på hjørnet af Lyngbyvej og hovedvejen. I dag er kun stuehuset tilbage. "Tjørnegårdsparken" i Trustrup er anlagt på dens jorde. Kilde: Nanna Vester [13], Straarup [12] (s. 50) mm.  _

5 børn:

1 Ane Cathrine KOLIND. Født 1819. Døbt 27 aug. 1819 i Lyngby. Død 1820.  _

2 Peder Pedersen KOLIND, gårdmand. Gårdmand i Bugtrup. Født 1821. Døbt 26 apr. 1821 i Lyngby sogn. ~ m. Karen POULSDATTER (1821-).  _ Efterslægt (6 børn) afsn. 2.60.

3 Maren Pedersdatter KOLIND. Født 1823. Døbt 27 mar. 1823 i Lyngby sogn. ~ 6 mar. 1847 i Lyngby m. Adam POULSEN, gårdmand (1819-). Forpagter af "Vesterlund" i Trustrup.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.61.

4 Rasmus Pedersen KOLIND. Født 1825. Døbt 10 sep. 1825 i Lyngby. Død 1826.  _

5 Ane Pedersdatter KOLIND. se III.7 nedenfor.

III.7 Ane Pedersdatter KOLIND.

Født 13 jan. 1827 i Trustrup. Døbt 15 mar. 1827 i Lyngby sogn. Død 20 apr. 1920 i Vejlby (Djurs Sønder Herred). ~ 1. 1 UMAR m. III.6 Jens Sørensen LASSEN, gårdmand, møller (1828-). Gårdmand og møller i Thorsø. Se afsn. 1.15. ~ 2. 23 okt. 1855 m. Johan Christian THYLSTRUP, skomager (1818-). Skomager i Homå. Fik 1854 datteren (Jensine) Petrine udenfor ægteskab med gårdmandssønnen Jens Sørensen Lassen ("Som Barnefaderen udlagt Tjenestekarlen Jens Sørensen fra Thorsø. Tjener i Grenaa"). Da denne kort efter giftede sig med sin ældre brors enke Trine Jensdatter, indgik hun ægteskab med skomager Johan Christian Thylstrup i Homå. Men kan forestille sig, at dette ægteskab er kommet istand på foranledning af den velhavende Lassen-familie.

pic
Ane Kolind (1827-1920)

Med J.C. Thylstrup fik hun yderligere 3 børn. Hun døde 1920 i Vejlby (Djurs Sønder Herred), hvor hun var på aftægt hos datteren Meta Kathrine. Der er bevaret en række breve fra Ane til Nanna Vester (hendes datterdatter), mens NV studerede i Gedved. [77] (s. 47)  _ 1 barn med III.6 Jens Sørensen LASSEN, se afsn. 1.15.

Hendes børn med Johan Christian THYLSTRUP:

1 Caroline THYLSTRUP. Født 23 aug. 1856 i Grenå. Død 1948. ~ m. ? JENSEN, øltapper (-1914). Boede iflg. Nanna Vester [13] i Knabostræde i København. Hendes mand var ølhandler og døde ret ung, - hvilket på hjemegnen nok har givet anledning til rygter ("Manden var efter sigende fordrukken, men sørgede dog for, at deres to børn fik en uddannelse").  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.62.

2 Johann Harald THYLSTRUP, skomager. Skomager i Homå.. Født 1861. Døbt 26 maj 1861 i Homå. ~ m. Andrea ? (-). Blev skomager i Homå efter sin far. Iflg. Nanna Vester fik de flere børn, men hun nævner kun datteren Valborg. En datterdatter blev gift med lektor Lee A. Miller ved Odense Universitet (kendt for forsøg med flagermus).  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.63.

3 Meta Kathrine THYLSTRUP. Født 1866. Døbt 17 juni 1866 i Homå. ~ 7 nov. 1885 i Vejlby m. Peter Kristian Marus PETERSEN, gårdmand (-). Gårdmand i Vejlby. Blev gift meget ung, da hendes mand skulle overtage sin fødegård i Vejlby. Hendes mor hjalp til i husholdningen og boede hos dem til sin død i 1920. Deres første gård blev benyttet af Carl. Th. Dreyer i filmatiseringen af "Præsten fra Vejlby". Iflg. Nanna Vester [13] fik de 6-8 børn, men hun omtaler kun en ugift datter Helga.  _ Efterslægt (2 børn) afsn. 2.64.

4 Karen Johanne Marie THYLSTRUP. Født 17 dec. 1868. Døbt 20 jan. 1869 i Homå. Død 1869.  _

Henvisninger

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[13] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Kassette lydbånd indtalt til børne- og oldebørn, ca 1980.
[77] Vester, Nanna (g. Baadsgaard): Min Barndom til 1903, håndskrift 1970 ff.
[158] Slægtsgårdsarkivet, Gl. Estrup: Matrikel nummer 9 (10, 11 og 14) - Thorsøgaard, 2003
[159] Lassen, Else: Nørre Djurs i gamle postkort, 1997

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here