Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.23: Ancestral Line for Kristine Gautesdatter KANE, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's father's mother's mother's mother's mother's father's father's father's mother

XVIII.157576 Gunnar Toraldssøn KANE, rigsråd.

Born abt. 1310. Dead 1409. ~ to XVIII.157577 Gyrid Eriksdatter GALTUNG (1345-). See chpt. 1.24. Norsk rigsråd 1398. Første kendte medlem af den norske adelsslægt, der "uddøde" allerede 1496. Slægten var muligvis fra Brandenburg.  _

4 children:

1 Torald Gunnarssøn KANE. ~ to Turid Guttormsdatter BERG (-). Nævnes 1413-35. En søn Gaute var ridder og rigsråd og medbeseglede 1450 unionsaftalen mellom Norge og Danmark. Slægtens mandslinje uddøde med Toralds sønnesøn rigsråd og lensherre Arild Otttesøn Kane, som blev dræbt af bønderne på Sunnmøre 1496.  _

2 Nils (Nicolaus) Gunnarssøn KANE, rigsråd. see XVII.78788 below.

3 Sigrid Gunnarsdatter KANE. ~ to Svale JONSSON, ridder (-). Ridder og rigsråd til Hatteberg, nævnt 1397-1434. Fik 1412 Hatteberg i gave af sin morbror Gaute Erikssøn Galtung.  _

4 Erik Gunnarssøn KANE.  _

XVII.78788 Nils (Nicolaus) Gunnarssøn KANE, rigsråd.

Born 1365. Ejer af Straum, nu kaldt Kanestrøm, som han arvede efter sin morbror. Ridder og rigsråd 1444. Død i Tingvoll, Normøre. Var vistnok gift 1.m. Elena Aslaksdotter og 2.m. Soleig Torsteinsdatter Månstad.

pic
Kane-slægtens våben

 _

3 children:

1 Jon NILSSØN, rådmand. Born abt. 1400. Dead bef. 1472. Velnok eneste søn af farens første ægteskab. Ejede gårdene Stein i Meldalen og Dundal i Orkdalen. Lagmand og rådmand i Trondhjem. Flere sønner vistnok i to ægteskaber.  _

2 Gaute Nielssøn KANE, ridder. see XVI.39394 below.

3 Eline Nielsdatter KANE. = nb. XVI.39405 chpt. 1.43.

XVI.39394 Gaute Nielssøn KANE, ridder.

Dead 1497. ~ to XVI.39395 Soleig Torsteinsdatter MÅNSTAD (-). - see below. Ejer af Kanestrøm efter faren. Norsk ridder og rigsråd. Medbeseglede 1483 kong Hans' håndfestning, Halmstadrecessen.  _ His wife XVI.39395 (parents unknown):

XVI.39395 Soleig Torsteinsdatter MÅNSTAD.

~ XVI.39394 Gaute Nielssøn KANE, ridder - see above. Forslægt ikke undersøgt.  _

Their 2 children:

1 Kristine Gautesdatter KANE. see XV.19697 below.

2 Arild Gautesson KANE, lensherre. Dead 1496. Ejer af Kanestrøm efter faren. Havde Sunnmøre i len. Blev dræbt under et bondeoprør i 1496. Dog kan drabet også have været foranlediget af svogeren Peder Griis, lensherre på Akershus, og den næste ejer af Kanestrøm.  _

XV.19697 Kristine Gautesdatter KANE.

Dead 3 Mar. 1520. ~ 1. to XV.19696 Svein Paulsen GALLE, rigsråd (-). See chpt. 1.22. ~ 2. to Peder GRIIS, rigsråd (-). Rigsråd til Hovindsholm og Strøm i Norge. Hendes anden mand overtog Kanestrøm.  _ 4 children with XV.19696 Svein Paulsen GALLE, see chpt. 1.22.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here