Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.27: Fædrene linje for Kirsten REVENTLOW, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormor

XIX.315184 Johannes REVENTLOW.

Levede i Holsten. Stamfar til den sk. "fynske linje" af Reventlov-slægten (DAA 1917). Våbnet beskrives: "tværdelt Skjold, hvis nederste Felt optages af en Murtinde overensstemmende med Reventlowernes Skjoldmærke".

pic
De fynske Reventlow'ers våben

 _

2 børn:

1 Henrik Jensen REVENTLOW, ridder. se XVIII.157592 nedenfor.

2 Ove JENSEN. Vel den Aage Jensen som 1350 med Laurids af Løve skødede gods i Torring (Gjern H.) til Peder Munck. Fik én søn Ove. Antageligt død kort efter, da sønnen synes at være opkaldt efter ham.  _

XVIII.157592 Henrik Jensen REVENTLOW, ridder.

~ m.XVIII.157593 Ingeborg ? (-). - se nedenfor. Siges at have ejet Søbo. Beseglede 1358 som forlover for Hertuginde Rikarda forliget om Kong Valdemar og hende om Als. Var 1363 Ridder. Flere børn.  _ Hans hustru XVIII.157593 (forslægt ukendt):

XVIII.157593 Ingeborg ?.

~ XVIII.157592 Henrik Jensen REVENTLOW, ridder - se ovenfor. Levede endnu 1432, da hun solgte gods til Hr. Steen Basse.  _

Deres 4 børn:

1 Jens Henriksen REVENTLOW, herremand. Beseglede 1401 til vitterlighed m. Hr. Peder og Erik Nielsen Gyldenstierne, levede endnu 1406 og kaldte sig da Nis Henriksen.  _

2 Tage Henriksen REVENTLOW, ridder. ~ m. Karen Jensdatter KISTE (-). Var ridder 1411. 1412 forlover ved forliget med Hertuginde Elisabeth.  _

3 Anne Henriksdatter REVENTLOW. ~ m. Niels Thomesen LANGE (-). Mindst 2 sønner.  _

4 Joachim Henriksen REVENTLOW, herremand. se XVII.78796 nedenfor.

XVII.78796 Joachim Henriksen REVENTLOW, herremand.

Født o. 1429. Død o. 1460. ~ 1. m. XVII.78797 Alhed MOLTKE (-). Se afsn. 1.28. ~ 2. m. Cathrine Hakonsdatter FRILLE (-). Til Søbo og Krengerup (Baag H.). Udstedte 1429 kvittering til Ratlof Friis for noget gods, denne havde overdraget ham på hans broderbørns vegne. Mødte 1438 på Fynbo Landsting for Eggert Christiansen, stadfæstede 1444 det af moderen 1432 udstedte skøde, beseglede 1446 Lollands vilkår, 1448 til vitterlighed m. sin brodersøn Ove Tagesøn, var 1451 ridder, levede 1459.  _

1 søn med Alhed MOLTKE:

1 Knud Joachimsen REVENTLOW, landsdommer. se XVI.39398 nedenfor.

1 datter med Cathrine Hakonsdatter FRILLE:

2 Ingeborg REVENTLOW. Død efter 1525. ~ m. Hans WALKENDORFF, rigsråd (-). Rigsråd 10. maj 1498.  _

XVI.39398 Knud Joachimsen REVENTLOW, landsdommer.

Født før 1450. Død efter 1489. ~ m. XVI.39399 Margrethe Jørgensdatter URNE (-1505). Se afsn. 1.30. Landsdommer på Fyn. Godsejer til Søbo.  _

7 børn:

1 Jacob Knudsen REVENTLOW, herremand. = nr. XII.2740 afsn. 1.103.

2 Anders Knudsen REVENTLOW. Ugift.  _

3 Anne Knudsdatter REVENTLOW. ~ m. Christiern SKRAM, herremand (-). Til Urup. 4 børn.  _

4 Kirsten REVENTLOW. se XV.19699 nedenfor.

5 Karen Knudsdatter REVENTLOW. Død før 1507. ~ m. Peder LYKKE, herreman (-1535). Til Søholm. 1 datter gift Daa.  _

6 Margrethe Knudsdatter REVENTLOW. ~ m. Folmer KNOB (-). levede endnu 1505.  _

7 Gese Knudsdatter REVENTLOW. ~ m. Peder BROCKENHUUS, landsdommer (-). Landsdommer i Nørrejylland, til Vollerslev og Lerbæk. Til Brangstrup (Aasum H.) og Damsbo (Salling H.).  _

XV.19699 Kirsten REVENTLOW.

~ m. XV.19698 Tønne Palnesen VIFFERT, herremand (1455-). Herremand og høvedsmand på Annisse. Se afsn. 1.25. til Brolykke (Bjerre H.).  _ 2 børn med XV.19698 Tønne Palnesen VIFFERT, se afsn. 1.25.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here