Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.27: Ancestral Line for Kirsten REVENTLOW, Kristine Margrete BRUUN's father's father's mother's mother's father's father's mother's mother's mother's mother's father's father's mother's mother

XIX.315184 Johannes REVENTLOW.

Levede i Holsten. Stamfar til den sk. "fynske linje" af Reventlov-slægten (DAA 1917). Våbnet beskrives: "tværdelt Skjold, hvis nederste Felt optages af en Murtinde overensstemmende med Reventlowernes Skjoldmærke".

pic
De fynske Reventlow'ers våben

 _

2 children:

1 Henrik Jensen REVENTLOW, ridder. see XVIII.157592 below.

2 Ove JENSEN. Vel den Aage Jensen som 1350 med Laurids af Løve skødede gods i Torring (Gjern H.) til Peder Munck. Fik én søn Ove. Antageligt død kort efter, da sønnen synes at være opkaldt efter ham.  _

XVIII.157592 Henrik Jensen REVENTLOW, ridder.

~ to XVIII.157593 Ingeborg ? (-). - see below. Siges at have ejet Søbo. Beseglede 1358 som forlover for Hertuginde Rikarda forliget om Kong Valdemar og hende om Als. Var 1363 Ridder. Flere børn.  _ His wife XVIII.157593 (parents unknown):

XVIII.157593 Ingeborg ?.

~ XVIII.157592 Henrik Jensen REVENTLOW, ridder - see above. Levede endnu 1432, da hun solgte gods til Hr. Steen Basse.  _

Their 4 children:

1 Jens Henriksen REVENTLOW, herremand. Beseglede 1401 til vitterlighed m. Hr. Peder og Erik Nielsen Gyldenstierne, levede endnu 1406 og kaldte sig da Nis Henriksen.  _

2 Tage Henriksen REVENTLOW, ridder. ~ to Karen Jensdatter KISTE (-). Var ridder 1411. 1412 forlover ved forliget med Hertuginde Elisabeth.  _

3 Anne Henriksdatter REVENTLOW. ~ to Niels Thomesen LANGE (-). Mindst 2 sønner.  _

4 Joachim Henriksen REVENTLOW, herremand. see XVII.78796 below.

XVII.78796 Joachim Henriksen REVENTLOW, herremand.

Born abt. 1429. Dead abt. 1460. ~ 1. to XVII.78797 Alhed MOLTKE (-). See chpt. 1.28. ~ 2. to Cathrine Hakonsdatter FRILLE (-). Til Søbo og Krengerup (Baag H.). Udstedte 1429 kvittering til Ratlof Friis for noget gods, denne havde overdraget ham på hans broderbørns vegne. Mødte 1438 på Fynbo Landsting for Eggert Christiansen, stadfæstede 1444 det af moderen 1432 udstedte skøde, beseglede 1446 Lollands vilkår, 1448 til vitterlighed m. sin brodersøn Ove Tagesøn, var 1451 ridder, levede 1459.  _

1 son with Alhed MOLTKE:

1 Knud Joachimsen REVENTLOW, landsdommer. see XVI.39398 below.

1 daughter with Cathrine Hakonsdatter FRILLE:

2 Ingeborg REVENTLOW. Dead after 1525. ~ to Hans WALKENDORFF, rigsråd (-). Rigsråd 10. maj 1498.  _

XVI.39398 Knud Joachimsen REVENTLOW, landsdommer.

Born bef. 1450. Dead after 1489. ~ to XVI.39399 Margrethe Jørgensdatter URNE (-1505). See chpt. 1.30. Landsdommer på Fyn. Godsejer til Søbo.  _

7 children:

1 Jacob Knudsen REVENTLOW, herremand. = nb. XII.2740 chpt. 1.103.

2 Anders Knudsen REVENTLOW. Ugift.  _

3 Anne Knudsdatter REVENTLOW. ~ to Christiern SKRAM, herremand (-). Til Urup. 4 børn.  _

4 Kirsten REVENTLOW. see XV.19699 below.

5 Karen Knudsdatter REVENTLOW. Dead bef. 1507. ~ to Peder LYKKE, herreman (-1535). Til Søholm. 1 datter gift Daa.  _

6 Margrethe Knudsdatter REVENTLOW. ~ to Folmer KNOB (-). levede endnu 1505.  _

7 Gese Knudsdatter REVENTLOW. ~ to Peder BROCKENHUUS, landsdommer (-). Landsdommer i Nørrejylland, til Vollerslev og Lerbæk. Til Brangstrup (Aasum H.) og Damsbo (Salling H.).  _

XV.19699 Kirsten REVENTLOW.

~ to XV.19698 Tønne Palnesen VIFFERT, herremand (1455-). Herremand og høvedsmand på Annisse. See chpt. 1.25. til Brolykke (Bjerre H.).  _ 2 children with XV.19698 Tønne Palnesen VIFFERT, see chpt. 1.25.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here