Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.28: Fædrene linje for Alhed MOLTKE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormors farmor

XXIV.10086016 ? MOLTKE.

Om stamfaren til den ældste linje af Moltkeslægten vides kun at han havde (mindst) to sønner. Slægten er beskrevet i DAA 1921 og 1991.

pic
Moltke-slægtens våben

 _

2 børn:

1 Johann MOLTKE, ridder. se XXIII.5043008 nedenfor.

2 Frederik MOLTKE. Nævnes indtil 1265 (Friedrich Meltiko). En søn Johann nævnes fra 1271 hos fyrst Valdemar af Rostock og 1274 hos fyrsterne Nikolaus og Henrik af Werle, ridder 1280-82.  _

XXIII.5043008 Johann MOLTKE, ridder.

Født før 1255. Død efter 1270. Nævnes 1255 til vitterlighed, da biskop Rudolph af Schwerin stadfæstede klostret Doberans Rettigheder, 1257 Ridder, vidne for fyrst Johan af Mecklenborgs forleningsbrev til klostret Doberan på Landsbyen Abertsdorf, 1260 vidne ved et af fyrst Johans godssalg, 1262 vidne ved fyrstens forpligt til Lybekkerne og 1266 ved hans til byen Wismar udstedte privilegiebrev.  _

Hans søn:

1 Eberhard MOLTKE, herremand?. se XXII.2521504 nedenfor.

XXII.2521504 Eberhard MOLTKE, herremand?.

Død før 1310. Nævnes 1278-84. Er vel den Ærfardius dictus Moltik, der 1295 bekræfter et af Kong Erik i Slangerup udstedt skøde. Optræder endnu 1306 som medbesegler for præsten i Neuburg.  _

Hans søn:

1 Eberhard MOLTKE, ridder. se XXI.1260752 nedenfor.

XXI.1260752 Eberhard MOLTKE, ridder.

Født før 1310. Ridder sidst paa året 1310, 1315 medudsteder ved transsumptet af dokumentet af 1307 om Niels Ranis sammensværgelse mod Kong Erik. Købte samme år Detershagen af fyrst Henrik af Mecklenborg, 1328 vidne for Kong Erik i dennes privilegiebrev til byen Rostock.  _

Hans søn:

1 Evert MOLTKE, ridder. se XX.630376 nedenfor.

XX.630376 Evert MOLTKE, ridder.

Født før 1347. ~ m. XX.630377 Helene LUNGE (-1383). Se afsn. 1.29. Nævnes 1347 med broren Conrad, var ridder 1350, da han nævnes i Biskop Jacob af Roskildes testamente, nævnes 1360 i håndfæstningen, fik samme år af Hr. Johannes Pikkard kaldet Smeker overladt dennes panterettighed i Hegnetsgaard, Assendrup (Ramsø H.), Aashøj (Bjeverskov H.), Dalby (Fakse H.), Skjensved (Ramsø H.) og gods i Stevns H.  _

5 børn:

1 Conrad MOLTKE, herremand. se XIX.315188 nedenfor.

2 Henneke (Johan) MOLTKE, herremand. Død efter 1 nov. 1402. ~ m. Grete Axelsdatter GØYE (-). Til Farebæksholm (1384), Bavelse (1383-1404) Regerup m.m. 3 børn.  _

3 Elsif Evertsdatter MOLTKE. ~ m.efterkommer nr. 1 afsn. 2.33 Niels GRUBBE, herremand (-). Til Vidskølle (V. Flakkebjerg H.).  _

4 Cristine Evertsdatter MOLTKE. Død efter 11 apr. 1389. ~ m. Eskild FALK, herremand (-). Til Vallø.  _

5 Evert MOLTKE, herremand. Død før 12 mar. 1413. ~ m. Christine DUE (-). Herremand til Hegnede, Farebæksholm, Veksø, Knabstrup, Stridsmølle og Atterup. 3 børn.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.31.

XIX.315188 Conrad MOLTKE, herremand.

Født før 1377. Død efter 1388. ~ m.XIX.315189 Margrethe CLAUSDATTER (-1393). - se nedenfor. Herremand til til Bjernede (1377-1388), Buddinge (1377) og Farebæksholm (1381-1390) m.m.  _ Hans hustru XIX.315189 (forslægt ukendt):

XIX.315189 Margrethe CLAUSDATTER.

Død efter 1393. ~ XIX.315188 Conrad MOLTKE, herremand - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Evert MOLTKE, herremand. se XVIII.157594 nedenfor.

XVIII.157594 Evert MOLTKE, herremand.

Død efter 1443. ~ m.XVIII.157595 Bodil TRUELSDATTER (-1420). - se nedenfor. Til Ljungbygaard. Skænkede 1420 Lunds Domkapitel en gård i Lyby Sogn.  _ Hans hustru XVIII.157595 (forslægt ukendt):

XVIII.157595 Bodil TRUELSDATTER.

Død efter 1420. ~ XVIII.157594 Evert MOLTKE, herremand - se ovenfor.  _

Deres 2 børn:

1 Alhed MOLTKE. se XVII.78797 nedenfor.

2 Johan MOLTKE, herremand. ~ m. Anne Eriksdatter URUP (-). Herremand til Tulesager (Tullsåkra?).  _

XVII.78797 Alhed MOLTKE.

~ m. XVII.78796 Joachim Henriksen REVENTLOW, herremand (1429-1460). Se afsn. 1.27.  _ 1 barn med XVII.78796 Joachim Henriksen REVENTLOW, se afsn. 1.27.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here