Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.3: Fædrene linje for Beritte Andersdatter KRUSE, Nanna VESTERs farfars farmors mor

VIII.140 Christen Laursen KRUSE.

Død 1721. Begr. 10 aug. 1721 i Lyngby. ~ 28 juni 1716 i Lyngby m.VIII.141 Bodil JENSDATTER (-). - se nedenfor. Bonde i Lyngby, Randers amt. Den sandsynlige far til nedenstående Jens Christensen Kruse, hvis (halv-)søskende iøvrigt fortrinsvis kendes fra skiftet efter ham i 1780. Christen Kruse må have været gift mindst to gange. Øjensynlig er hans sidste hustru Bodil Jensdatter kun mor til de to yngste børn.  _ Hans hustru VIII.141 (forslægt ukendt):

VIII.141 Bodil JENSDATTER.

~ VIII.140 Christen Laursen KRUSE - se ovenfor. Kom som sin mand fra Lyngby ved vielsen.  _

Deres 4 børn:

1 Niels Christensen KRUSE, husmand. Født o. 1675. Død 1752 i Trustup Skovhus. Begr. 6 feb. 1752 i Lyngby. Dør 1752 79 år gammel i Trustrup Skovhus, hos sin datter Birte (ca. 1713-92). Denne var g.m. Rasmus Sørensen Skræder, husmand i skovhuset. Birte er altså 4 år ældre end farbroren Jens, som hun arver i 1780.  _

2 Anders Christensen KRUSE, bonde. se VII.70 nedenfor.

3 Jens Christensen KRUSE, bonde. Født 1717. Døbt 17 jan. 1717 i Lyngby. Død 1780 i Albøge. ~ 26 okt. 1748 i Lyngby m. Maren PEDERSDATTER (-). Tjente ved vielsen i Saldrup (Lyngby sogn). Fæstebonde i Albøge ved sin død. Der er skifte efter ham 14. februar 1780 (under Rugaard gods), men han er mærkværdigvis ikke fundet begravet i Lyngby/Albøge. Han efterlader foruden enken kun tre broderbørn som arvinger.  _

4 Bodil Christensdatter KRUSE. Født 1719. Døbt 16 juli 1719 i Lyngby. Død før 1780. Skæbne ukendt. Måske den "Bodil Christensdatter i Trustrup - 26 år", der begraves i Lyngby 1744. Under alle omstændigheder er hun død uden efterkommere før 1780.  _

VII.70 Anders Christensen KRUSE, bonde.

Død 1729. Begr. 1 maj 1729 i Lyngby. ~ 10 mar. 1726 i Lyngby m.VII.71 Anne JØRGENSDATTER (-). - se nedenfor. Sandsynligvis fæstebonde i Lyngby. Han må have været gift mindst to gange, idet der i 1725 bliver begravet en "Anders Kruses hustru i Lyngby". Der kan dog ikke have været levende efterkommere efter dette første ægteskab. Hans sidste hustru giftede sig igen efter hans død og fik flere børn.  _ Hans hustru VII.71 (forslægt ukendt):

VII.71 Anne JØRGENSDATTER.

~ 1. VII.70 Anders Christensen KRUSE, bonde - se ovenfor. ~ 2. 13 nov. 1729 i Lyngby m. Rasmus Nielsen KEJSER, bonde (-). Bonde i Lyngby. Kom som sin mand fra Lyngby ved vielsen.  _

Anders Christensen KRUSEs børn med Anne JØRGENSDATTER:

1 Lars Andersen KRUSE, bonde. Født 1726. Døbt 18 aug. 1726 i Lyngby. Død før 1787. ~ 1. 25 juni 1754 i Lyngby m. Maren JENSDATTER (1723-1771). ~ 2. 18 dec. 1772 i Lyngby m. Karen SØRENSDATTER (1744-). Boede 1759 i Allelev, hvor han (18. marts) får døbt en datter Anne i Lyngby kirke (båret af mosteren Beritte). 1771 bosat i Lyngby, da hans første hustru begraves. Ved farbroren Jens' død i 1780 er han i Grenå. Død før 1787, hvor hans enke (hustru nr. 2) ernærer sig som svinehyrde bagom byen. De havde mindst tre børn: Rasmus døbt 14 nov. 1773 i Lyngby, Søren døbt 4 apr. 1776 i Grenå og Niels døbt 6 juni 1779, ligeledes i Grenå.  _

2 Beritte Andersdatter KRUSE. se VI.35 nedenfor.

Anne JØRGENSDATTERs børn med Rasmus Nielsen KEJSER:

3 Maren Rasmusdatter KEJSER. Født 1731. Døbt 22 juli 1731 i Lyngby. Død 1731.  _

4 Bodil Rasmusdatter KEJSER. Født 1732. Døbt 14 sep. 1732 i Lyngby. ~ 1. 12 juli 1754 i Lyngby m. Rasmus Sørensen SKAARUP, bonde (1710-1760). Bonde i Lyngby. ~ 2. 3 okt. 1760 i Lyngby m. Peder PEDERSEN, bonde (1704-1767). Bonde i Lyngby. ~ 3. 1 feb. 1769 i Lyngby m. Jens JØRGENSEN (-). Hendes første mand var enkemand med to børn. De fik yderligere to børn inden han døde i 1760. Skifte under Århus Hospital, hvor faren Rasmus Kejser er hendes laugværge. Hun gifter sig 2. gang 1760 i Lyngby med Peder Pedersen af Voldby, med hvem hun også får flere børn, alle døbt i Lyngby. Hendes tredje mand var fra Pederstrup. Dette ægteskab var vistnok barnløst.  _

5 Anders Rasmussen KEJSER. Født 1734. Døbt 31 okt. 1734 i Lyngby. Død 1751. Blev 17 år gammel.  _

6 Mette Rasmusdatter KEJSER. Født 1737. Døbt 28 apr. 1737 i Lyngby. Død 1738. Blev 1 1/2 år gammel.  _

7 Mette Marie Rasmusdatter KEJSER. Født 1740. Døbt 24 jan. 1740 i Lyngby. Død 1752. Blev 12 år gammel.  _

VI.35 Beritte Andersdatter KRUSE.

Født 1729. Døbt 23 jan. 1729 i Lyngby. Død 1802. Begr. 21 sep. 1802 i Lyngby. ~ 26 juni 1751 i Lyngby m. VI.34 Peder Rasmussen MOLBO, gårdmand (1727-1795). Se afsn. 1.2. Kom fra Lyngby ved vielsen. Var ifølge kirkebogen 76 år ved begravelsen, hvilket dog ikke stemmer helt med dåben. Hun nævnes blandt broderbørnene til den barnløse farbror Jens Kruse der døde 1780.  _ 9 børn med VI.34 Peder Rasmussen MOLBO, se afsn. 1.2.

Henvisninger

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995
[114] Nymann: Anetavle for Slægten Nymann (Personalhistorisk Institut), Kopi tilsendt af Karen Straarup jan. 2001
[129] Helbo, Willy: Upubliceret materiale om Trustrup, 2003

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here