Gedcom Extract for Holger BRØNDSTED

Chpt. 1.30: Ancestral Line for Maren Eriksdatter GRØNVOLD, Holger BRØNDSTED's father's mother's mother's father's mother's mother's mother

X.732 Mads MADSEN (GRØNVOLD), købmand.

Dead bef. 27 July 1628 in Østfold. ~ to X.733 Ingrid RASMUSDATTER (-1631). - see below. Købmand i Fredrikstad. I følge stævningsbogen til herredsdagen 1628 er han død dette år.  _ His wife X.733 (parents unknown):

X.733 Ingrid RASMUSDATTER.

Dead after 1631. ~ X.732 Mads MADSEN (GRØNVOLD), købmand - see above.  _

Their 5 children:

1 Else Madsdatter GRØNVOLD. ~ to Niels Lauritzen TYRHOLM, laugmand (1595-1637). Laugmand i Fredrikstad. Levde som enke i 1637 i Fredrikstad. 4 sønner og 2 døtre.  _

2 Erik Madsen GRØNVOLD, sognepræst. see IX.366 below.

3 Jacob MADSEN (GRØNVOLD), skibsreder. Skibsreder i Fredrikstad.  _

4 Oluf MADSEN (GRØNVOLD), købmand. Købm. i Fredrikstad. Dead abt. 1668. ~ to Marthe Pedersdatter SVERDRUP (-).  _

5 Rasmus MADSEN (GRØNVOLD), købmand. Købm. i Fredrikstad. Born abt. 1610.  _

IX.366 Erik Madsen GRØNVOLD, sognepræst.

Born 1600 in Fredrikstad. Bur. 1650 in Rakkestad. ~ 1. abt. 1628 to IX.367 Anna JØRGENSDATTER (-1638). - see below. ~ 2. abt. 1640 to Hilleborg MADSDATTER (-1669). Studerede teologi i København fra 1618. 1622 kapellan i Hof og Solør, sognepræst sammested i 1628 og fra 1631 til sin død sognepræst i Rakkestad (Østfold fylke). Betegnes som "velstående". Men rigdommen skyldes nok hans første hustru Anna, der var enke efter den hovedrige borgmester i Oslo Søren Mogensen. 1629 indstævnet "Fordi han før sit bryllup havde forseet sig med sin hustru ved leiermaal". Åbenbart havde man fundet ud af, at det ældste barn var født "lidt for tidligt". Han måtte betale 600 rdl. til kongen, hospitalet samt rådstuen. 1634 bekostede han en sten på Oslo kirkegård for sin kones første mand, borgmesteren, samt dennes to hustruer. Dødsåret for borgmesterens anden hustru, altså Erik Madsens egen hustru, står tomt, men hun må være død kort efter. Som enkemand giftede han sig igen med Hilleborg Madsdatter. Kilde [262].  _ His wife IX.367 (parents unknown):

IX.367 Anna JØRGENSDATTER.

Dead abt. 1638. ~ 1. to Søren MOGENSEN, borgmester (-1625). Borgm. i Oslo. ~ 2. IX.366 Erik Madsen GRØNVOLD, sognepræst - see above. Ejede efter sin første mand, borgmesteren i Oslo, en mængde gårde på Østlandet. Var ved giftermålet i 1628 bosat i Nex præstegæld i Romerike. Der kendes ikke børn af hendes 1. ægteskab [262].  _

Erik Madsen GRØNVOLD's children with Anna JØRGENSDATTER:

1 Inger Eriksdatter GRØNVOLD. Born abt. 1630 in Østfold. Dead bef. 24 Aug. 1700 in Aker. ~ to Anders SIMONSEN, foged (1628-1696). Hendes mand, der var fra Oxenvad eller Overvad i Jylland, var assessor og foged over Øvre Romerike i Norge og en af de rigeste mænd i Christiania. Ejede over 225 gårde og gårdsparter. Mindst 2 børn. En datter var gift med rådmand og tolder i Drammen Heinrich Lachmann (ca. 1645-1707) og herved stammoder til den norske Lachmann-familie. En anden overlevede to mænd, biskop Hans Nielsen Munch (1640-1706) og magistratspræsident Hans Hansen Must (1640-1712).  _

2 Maren Eriksdatter GRØNVOLD. see VIII.183 below.

3 Annechen Eriksdatter ERIKSDATTER. Born abt. 1634. Dead 7 Mar. 1695 in Tønsberg. ~ abt. 1654 to Lauritz Christophersen THUE, provst (1627-1679). Provst i Nøtterø. 7 børn og stammoder til Tønsberg-slægten Thue. Hendes søn Lars Thue i Christiania (f. ca. 1660) optræder som værge for hendes søster Maren i 1705, da denne overlader gården Vestre Ukestad til sine arvinger.  _

4 Margrethe Eriksdatter GRØNVOLD. Born abt. 1636. Dead 1675 in Christiania. Bur. 9 May 1675 in H. Trefoldigheds kirke. ~ 1. abt. 1660 to Lambert WANDAL, købmand(?) (-1669). Velsagtens købm. i Lillefosen, Christiansund. ~ 2. Nov. 1669 in Lillefosen(?) to Mogens LAURITZEN, købmand(?) (-).  _

Erik Madsen GRØNVOLD's children with Hilleborg MADSDATTER:

5 Thorben Eriksen GRØNVOLD, toldbetjent. Toldbtj. i Trondhjem. Born abt. 1640. Dead in Trondhjem. ~ 17 June 1680 to Elisabeth Hansdatter KJELBECH (-). 2 børn. En søn Erik døde som krigsbogholder i Christiania. En datter Catharina var gift med en kaptajn Brandt.  _

6 Erik Eriksen GRØNVOLD, toldkontrollør. Toldkontr. i Porsgrund. Born abt. 1642. Dead 1689. ~ to Elisabeth JØRGENSDATTER (-). Fik en enkelt datter Sara, der blev gift med en borger i Larvik Johannes Nielsen.  _

7 Anna Eriksdatter GRØNVOLD. Skæbne ukendt.  _

VIII.183 Maren Eriksdatter GRØNVOLD.

Born 1632. Dead 1706 in Eik i Nannestad. Bur. 22 July 1706 in Holter kirke. ~ 1. 1654 in Vestfold to VIII.182 Niels PEDERSEN, købmand(?) (-1699). See chpt. 1.29. ~ 2. 1675 to Christen JØRGENSEN, foged (1651-1697). Foged i Øvre Romerike. Ejede (efter sin første mand?) en gård Vestre Ukustad i Nannestad samt (efter sin anden mand) gården "Eik midtre" i Holter sogn, ligeledes i Nannestad. Som enke drev hun den sidste videre indtil 1704, hvor hun overlod den til sin dattersøn biskop Niels Olufsen Dorph. Året efter fik samme dattersøn også Vestre Ukustad mod at han lod hende bo i huset og sørgede for hendes underhold. Gården overgik siden til hendes anden dattersøn Erik Olufsen Dorph. Hun blev begravet i Holter kirke i muret gravsted under koret. Der var skifte efter hende den 20.-22. sept. 1706. Boets formue udgjorde lidt over 5000 rdl. Hun efterlod to døtre i første ægteskab. Andet ægteskab var barnløst [262].  _ 2 children with VIII.182 Niels PEDERSEN, see chpt. 1.29.

References

[262] Norsk Tidsskrift for Genealogi 1926 (?)

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here