Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.32: Fædrene linje for Anne Pedersdatter OXE, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormors mormors mor

XX.630396 Johan REIENDORFF.

~ m.XX.630397 Eslif KETELSKOV (-). - se nedenfor. Angives at være kommet fra Tyskland til Danmark og her at have antaget navnet Oxe. Hns hustru førte et våben med en ugle. Oxe-slægtens våben prydes af en okse på hjelmen og i skjoldet.

pic
Oxe-slægten våben

Slægten er beskrevet i DAA 1907.  _ Hans hustru XX.630397 (forslægt ukendt):

XX.630397 Eslif KETELSKOV.

~ XX.630396 Johan REIENDORFF - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Peder OXE, rigsråd. se XIX.315198 nedenfor.

XIX.315198 Peder OXE, rigsråd.

Død før 1450. ~ m. XIX.315199 Mette GODOV (-). Se afsn. 1.33. Til Asserbo (Holbo H.). Var 1420 rigsråd, 1422 høvedsmand på Søborg, 1425 og 36 på Krogen, 1435 tillige på Helsingborg. 1436 anfører for hæren sendt mod Engelbrecht Engelbrechtsson. Var en tro tilhænger af Erik af Pommern og opgav først i juli 1440 sine slotte Krogen og Helsingborg til Kong Christoffer.  _

4 børn:

1 Johan Pedersen OXE, herremand?. Død o. 1490. ~ 1. o. 1453 m. Berete Bondesdatter THOTT (-). ~ 2. m. Inger BILLE (-). Til Asserbo. Begravet mellem 27 juli 1489 og 18 maj 1491. Mindst 5 børn.  _

2 Christiane Pedersdatter OXE. = nr. XVI.39401 afsn. 1.36.

3 Else Pedersdatter OXE. Død efter 1471. ~ m. Markvard SKIERNOV (-). Boede 1471 paa Meilgaard og skødede da gods til Mariager Kloster. 3 børn.  _

4 Anne Pedersdatter OXE. se XVIII.157599 nedenfor.

XVIII.157599 Anne Pedersdatter OXE.

~ m. XVIII.157598 Follert KNOBE, ridder (-). Se afsn. 1.31.  _ 2 børn med XVIII.157598 Follert KNOBE, se afsn. 1.31.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here