Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.33: Fædrene linje for Mette GODOV, Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormors mormors mormor

XX.630398 Henneke GODOV, herremand.

Død efter 1422. ~ m. XX.630399 Mette NIELSDATTER (-). Se afsn. 1.34. Nævnes 1362. Kom til Lolland, hvor han 1394 med sin svoger(?) Jens Jakobsen Skave holdt skifte om deres hustruers gods. Herved tilfaldt der da ham hovedgården Ugestorp (Udstolpe, Musse H.). 1398 solgte han gods i Aasmose på Fyn til førnævnte svoger. Var 14 okt. s. å. ridder og nærværende paa kongens retterting på Ingestofte. Levede endnu 1422, da han beseglede et på Søborg udstedt dokument.

pic
Godow-slægtens våben

 _

2 børn:

1 Ulf GODOV, herremand. Død efter 1422. ~ m. @P.N. Ivensdatter FOS (-). Til Lundegaard (Nørre H. Lolland). Nævnes 1427, undte 1437 sin søster og svoger lige arv efter forældrene. Beseglede 1446 Lollands vilkår, indsatte 1451 sin søstersøn Johan Oxe til værge for sine børn, og denne indløste derefter 1460 Lundegaard, der da var pansat af Hr. Johan og Ulf Godov. En søn Mathias videreførte slægten.  _

2 Mette GODOV. se XIX.315199 nedenfor.

XIX.315199 Mette GODOV.

~ m. XIX.315198 Peder OXE, rigsråd (-1450). Se afsn. 1.32.  _ 4 børn med XIX.315198 Peder OXE, se afsn. 1.32.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here