Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.35: Fædrene linje for Abelone Vincentsdatter LUNGE (DYRE), Kristine Margrete BRUUNs farfars mormors farfars mormors mormors farmor

XVIII.157600 Lage Jensen DYRE, godsejer.

Godsejer til Tirsbæk i Hatting Herred omkring 1400 og ældste nogenlunde sikre medlem af slægten "De jydske Dyre'r". Denne slægt førte dyre-våbenet i lighed med en storbondeslægt på Sjælland.

pic
Dyre-slægtens våben

Kilde: Danmarks Adels Årbog 1891.  _

Hans søn:

1 Jens Lagesen DYRE, godsejer. se XVII.78800 nedenfor.

XVII.78800 Jens Lagesen DYRE, godsejer.

Død efter 1432. Godsejer til Staby i Ulvborg Herred samt Tirsbæk. Optræder som vitterlighedsvidne, på kongens retterting osv. fra 1406 til 1432. Gift enten med Kirsten Ketelhus eller en Skeel.  _

Hans søn:

1 Iver Jensen DYRE, ridder. se XVI.39400 nedenfor.

XVI.39400 Iver Jensen DYRE, ridder.

Død o. 1464. ~ m. XVI.39401 Christiane Pedersdatter OXE (-1503). Se afsn. 1.36. Godsejer til Tirsbæk. Var 1439 lensmand på Korsør, nævnes som ridder 1459. Nævnes (sammen med en bror Claus) som vitterlighedsvidne, i forbindelse med pantsættelse af jord osv. frem til 1462. Han var død 1465.  _

2 børn:

1 Mette Iversdatter DYRE. Død efter 1516. ~ 1. m. Anders BERGEN, herremand (-). Til Kjølberg. ~ 2. m. Knud ALFSEN (-). ~ 3. m. Svante Nielsson TURE, rigsforstander (-1512). Sveriges rigsforstander, til Eksjø og Penningby.  _

2 Vincents Iversen DYRE, godsejer. se XV.19700 nedenfor.

XV.19700 Vincents Iversen DYRE, godsejer.

Død før 1529. ~ m. XV.19701 Kirsten Tygesdatter LUNGE (-1529). Se afsn. 1.37. Godsejer til Tirsbæk. Nævnes som hofsinde, lensmand i Stege og på Ravnsborg mm. fra 1469-1497. Stamfader til adelsslægten De nye Lunge'r, idet hans børn efterhånden antog deres mors navn. Danmarks Adels Årbog 1891.  _

5 børn:

1 Iver Vincentsen LUNGE, ridder. Død 1569 i København. Tjente som oberst i Tyskland, Frankrig og Burgund, ridder og hofsinde 1517, 1517-18 lensmand på Hagenskov. Druknede 1519 ved St. Anne Bro i København.  _

2 Ove Vincentsen LUNGE, rigsråd. = nr. XII.2694 afsn. 1.79.

3 Tyge Vincentsen LUNGE, kancellisekretær. Studerede 1494 i Rostock og året efter i København. 1508 sekretær i kancelliet og sendt med kgl. anbefaling til Frankrig for at studere.  _

4 Vincents Vincentsen LUNGE (DYRE), rigsråd. se XIV.9850 nedenfor.

5 Niels Vincentsen LUNGE, rigsråd. = nr. XI.1362 afsn. 1.98.

XIV.9850 Vincents Vincentsen LUNGE (DYRE), rigsråd.

Død 3 jan. 1536 i Trondhjem. ~ m. XIV.9851 Margrethe Nielsdatter GYLDENLØVE (1495-). Se afsn. 1.42. Godsejer til Lundestad og Lungegaarden ved Bergen. Dr. jur. og 1521 professor og rektor ved Københavns universitet. Rigsråd og ridder, senere også norsk rigsråd og Norges Riges Kansler. Blev dræbt 3. januar 1536 på befaling af ærkebiskop Olaf. Mindst 5 børn.  _

3 børn:

1 Abelone Vincentsdatter LUNGE (DYRE). se XIII.4925 nedenfor.

2 Blanceflor Vincentsdatter LUNGE (DYRE). Død 1571. ~ m. Daniel Knudsen BILDT, ritmester (-1585). Ritm. til Abildgaard og Næs. Til Morland (Baahus H.) Lungegaard (ved Bergen) og Lundestad . Flere børn.  _ Efterslægt (1 barn) afsn. 2.32.

3 Anne Vincentsdatter LUNGE (DYRE). ~ m. Christoffer Vernersen SVALE (-1562).  _

XIII.4925 Abelone Vincentsdatter LUNGE (DYRE).

Født o. 1520. ~ m. XIII.4924 Tønnes Gautesøn GALLE, lensmand (1510-1571). Se afsn. 1.22.  _ 5 børn med XIII.4924 Tønnes Gautesøn GALLE, se afsn. 1.22.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here