Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.4: Fædrene linje for Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP, Ingvard Christensen BAADSGAARDs farfars mormor

VI.38 Jens Jensen WITTRUP, bonde.

Bonde på Wittrupgaard, Vroue sogn. Født 1740 i Trevad, Vridsted sogn. Død feb. 1788 i Wittrup, Vroue sogn. ~ 20 okt. 1761 i Vroue m. VI.39 Johanne Pedersdatter KARDYB (1727-1808). Se afsn. 1.5. Gården han fæstede (kaldt Wittrupgaard i folketællingerne, matrikelnr. 1A) var i slægtens eje i mindst fire generationer. Den lå i Vroue sogn syd for Skive. Han har formodentlig overtaget den fra sin hustrus første mand. Kom ved vielsen fra Trevad i Vridsted sogn (nabosogn til Vroue). Var 48 år ved begravelsen. Desværre er kirkebøgerne for Vridsted ikke bevaret så langt tilbage at hans dåb kan findes. En Jacob Jensen fra Trevad, der tit er fadder ved hans børns dåb, er uden tvivl hans bror og far til en bonde Jens Jacobsen på Lundø, formynder for nedenstående Anne Elsebeth Wittrups børn da hun blev enke i 1807. Desuden havde han en søster Inger gift med en selvejer Gregers Wistisen ligeledes i Trevad.  _

5 børn:

1 Jens Jensen WITTRUP, bonde. Bonde på Vittrupgaard. Født 1763. Døbt 8 maj 1763 i Vroue. Død 23 juni 1828 i Vroue sogn. ~ 28 apr. 1791 i Vroue m. Ane JENSDATTER (1762-1815). Må have overtaget sin fædrene gård.  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.12.

2 Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP. se V.19 nedenfor.

3 Dorthe Jensdatter WITTRUP. Født 1766. Døbt 8 juni 1766 i Vroue sogn. ~ 3 juli 1794 i Vroue m. Niels CHRISTENSEN, husmand (1739-). Husmand og væver i Sjørup, Vroue sogn. Hendes mand var enkemand ved vielsen.  _

4 Kiersten Jensdatter WITTRUP. Født 1769. Døbt 7 maj 1769 i Vroue sogn. Muligvis gift med en husmand Jens Christensen i Ilsøe, Fly sogn.  _

5 Niels Jensen WITTRUP. Født 1771 i Wittrup. Døbt 6 jan. 1771 i Vroue. Død jan. 1771 i Wittrup. Begr. 20 jan. 1771 i Vroue.  _

V.19 Anne Elsebeth Jensdatter WITTRUP.

Født 1764. Døbt 27 dec. 1764 i Vroue sogn, Viborg amt. Død 1817. Begr. 22 okt. 1817 i Lundø. ~ 1. 12 feb. 1793 i Lundø m. V.18 Peder Nielsen BAADSGAARD, selvejerbonde (1741-1807). Se afsn. 1.2. ~ 2. 20 sep. 1808 i Lundø m. Niels SØRENSEN VINTER, daglejer (1785-1849). Blev båret til dåben af sin moster Maren. Kom ved ægteskabet fra Vinkel i Højslev sogn, hvor hun må have været i tjeneste. Vielsen er indført i både Lundø og i hendes fødesogn Vroue. Ved Peder Baadsgaards død i 1808 er hendes umyndige børns formynder "Jens Jacobsen i Lundø", da han er "nærmest i byrd". Det er antageligvis hendes fætter, søn af en Jacob Jensen fra Trevad, der må have været hendes farbror. Hendes 2. mand var fra Feldingbjerg (søn af sognefogeden), men slog sig ned i Højslev, hvor han i folketællingerne står anført som ejer af et jordløst husmandssted. Han fik først børn i sit andet ægteskab.  _ 3 børn med V.18 Peder Nielsen BAADSGAARD, se afsn. 1.2.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here