Gedcom Extract for Holger BRØNDSTED

Chpt. 1.43: Ancestral Line for Anne Lauridsdatter KRABBE, Holger BRØNDSTED's mother's father's mother's father's father's mother's mother

XI.1688 Oluf LAURITSSEN, landsdommer.

Dead abt. 1560. Landsdommer i Norhalland, Sverige. Levede 1554. Der findes ialtfald 8 gamle slægter Krabbe. Dansk Adelsleksikon (1904) nævner denne forlængst uddøde slægt som nr. VII. Våbenet var et rødt hjerte i hvidt felt; på hjelmen to jærnklædte arme, holdende et rødt hjerte. Der er divergerende beskrivelser af de ældste led. Kilden for denne beskrivelse er Lebech-Sørensen [152]  _

2 children:

1 Erik OLSSEN, godsejer. see X.844 below.

2 Gullbrand OLSSEN, herredsfoged. Dead 1565. Formodentlig Daniel Rantzaus foged i Fjäre herred. Faldt i slaget om Varberg fæstning 1565.  _

X.844 Erik OLSSEN, godsejer.

Ejer af Råø i Sverige. Nævnes frem til 1610. Overtog Ølmenæs (eller Ulmenæs) i Halland fra sin brorsøn Olof Gullbrandssen, der døde barnløs ca. 1600.  _

His son:

1 Laurids Eriksen KRABBE, godsejer. see IX.422 below.

IX.422 Laurids Eriksen KRABBE, godsejer.

~ to IX.423 Karen FRIIS (-). See chpt. 1.44. Til Ølmenæs (eller Ulmenæs) i Halland. Levede i 1625. I gravskriften over datten Anne Krabbe (i Vejle) nævnes 4 søskende. Ialt altså 5 børn.  _

5 children:

1 Peder Lauridsen KRABBE, kaptajn. Kaptajn og godsejer til Olsnæs i Norge og Ølmenæs i Halland. Dead 1667. ~ to Kirsten DUE (-). Med ham uddøde mandslinjen.

pic
Peder Lauridsen Krabbes segl.

2 døtre blev gift adeligt i Bohus len.  _

2 Erik Lauridsen KRABBE. Dead 1637. Faldt 1637 i den spanske krig for Breda udi Brabant.  _

3 Kirstine Lauridsdatter KRABBE. ~ 1. to Arild GRIIS (-). Dansk adelsmand. ~ 2. to Nils Staffanson HJULHAMMAR, major (-). Svensk adelsmand og major. Hendes efterslægt med sin anden mand tilhører den svenske adel.  _

4 Gjertrud Lauridsdatter KRABBE. Dead abt. 1663 in dannemare. ~ 1. to IX.420-4. Jacob Eriksen PONTOPPIDAN, præst (1606-1638). Præst i Dannemarre på Lolland. ~ 2. to Hans MULE, præst (1614-1681). Præst i Dannemarre på Lolland. 2. mand var 1. mands efterfølger i Dannemarre [48], [210].  _

5 Anne Lauridsdatter KRABBE. see VIII.211 below.

VIII.211 Anne Lauridsdatter KRABBE.

Born 16 Mar. 1610 in Ølmenæs, Halland. Dead 7 Sep. 1659 in Vejle. ~ 21 June 1640 in Odense to VIII.210 Henrik Eriksen PONTOPPIDAN, rektor (1608-1659). Rektor i Odense. See chpt. 1.40.  _ 8 children with VIII.210 Henrik Eriksen PONTOPPIDAN, see chpt. 1.40.

References

[48] Wiberg, S.W.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, I-III, Odense 1870-73 (genoptryk 1959-60)
[152] Lebech-Sørensen, Mette: Scholastica Kellinghusen. Personalhistorisk Tidsskrift 1998, s. 34-73.
[210] Qvistgaard, Erhard: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie", 1934.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here