Gedcom Extract for Gerda ROTHENBORG

Chpt. 1.5: Ancestral Line for Breine FÜRST, Gerda ROTHENBORG's father's father's father's father's mother's mother's mother

X.540 Chajim Ruben FÜRST, købmand. = nb. X.520 chpt. 1.2.

X.541 Sara ABRAHAM. = nb. X.521 chpt. 1.2.

IX.270 Samuel FÜRST.

Dead 20 Apr. 1700. Bur. in Königstrasse. ~ to IX.271 Maite ? (-). - see below. "Schmuel ben Chajim Fürst". Formodentlig den Samuel Fürst, der 16 marts 1676 fik "Bevilling at indrette et Tobaksspinderi i Kjøbenhavn og forsyne Arméen med Tobak". (Hauch-Fausbøll). Fik ifl. samme 24 jul 1676 "latinsk Rejsepas i denne Krigstid at drive Handel in exteras regiones et provincias". Fik 13 marts 1677 dansk pas (sammen med hofjuvelér Israel David). Passet fornys 25 januar 1681 og 31 december 1681. Er registreret på liste af 19 januar 1682 over "de Famillier her udi Kjøbenhaffn... som ej ere af Luthersk Religion..." . Gravstenen i Königstrasse fremhæver has lidelser (måske sygdom?), priser hans gavmildhed mod de nødlidende og arbejde med menighedens anliggender [312] [282].  _ His wife IX.271 (parents unknown):

IX.271 Maite ?.

~ IX.270 Samuel FÜRST - see above.  _

Their 2 children:

1 Breine FÜRST. see VIII.135 below.

2 Jette Samuel FÜRST. Dead 1699. Bur. 15 June 1699 in Königstrasse. ~ to VIII.130-6. Moses Israel FÜRST, købmand (-1715). Købmand i Hamborg-Altona.  _

VIII.135 Breine FÜRST.

Dead 15 July 1728 in København. Bur. in Møllegade. ~ to VIII.134 Meyer Stadthagen GOLDSCHMIDT, hofjuveler (-1736). See chpt. 1.4. Døde under Københavns brand. Gravstenen i Møllegade roser hende for hendes fromhed og godhed mod de fattige [1], [15] (s. 52), [312].

pic
Breines i dag ulæselige gravsten i Møllegade.

 margo  7 children with VIII.134 Meyer Stadthagen GOLDSCHMIDT, see chpt. 1.4.

References

[1] Margolinsky, J.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976, Kbh. 1978
[14] Salomon, J. & J. Fischer (red.): Mindeskrift i Anledning af 100-års-dagen for Anordningen af 29. marts 1814, Kbh. 1914
[15] Fischer, J.: Meir Goldschmidts Stamfædre. I Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur, udg. J. Salomon, J. Fischer, D. Simonsen, Kbh. 1919-25.
[16] Kaufmann, David: Memoiren der Glückel von Hameln 1645-1719, Frankfurt am Main 1896
[17] Fraenkel, Louis & Henry: Forgotten Fragments of the History of an Old Jewish Family. Kbh. 1975.
[27] Duckesz, E.: Zur Geschichte und Genealogie der ersten Familien der hochdeutschen Israeliten-Gemeinden in Hamburg-Altona, Hamborg 1915
[71] Borchsenius, P.: Historien om de danske Jøder, Kbh. 1968
[73] Fischer, J.: Slægten Salomonsen, Nyborg 1927
[74] Duckecz, Eduard(?): Familie Dr. M. Fürst, Hamborg, privattryk
[75] Kaufmann, David(?): Ahnensaal der Familie Dr. Hartog Gerson, privattryk(?)
[196] Nielsen, O. Kjøbenhavns Dipolmatarium I-VIII, Kbh. 1887
[239] Lausten, Martin Schwarz: De Fromme og Jøderne. Holdninger til jødedom og jøder i Danmark i pietismens tid (1700-1760). Kbh. 2000
[266] Steinheim-Institut: Datenbank zur jüdischen Grabsteinepigraphik, www.steinheim-institut.de
[282] Hauch-Fausbøll, Th.: Jødernes Færden og Ophold i den danske Stat i det 17. Århundrede. Tidsskrift for Jødisk Historie og Litteratur, bd. II, Kbh. 1920
[312] Arnheim, Arthur, Chava Turniansky: Yiddish Letters. From the Seventeenth-Century World of Glikl Hamel, 2020

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here