Gedcom Extract for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Chpt. 1.5: Ancestral Line for Johanne Pedersdatter KARDYB, Ingvard Christensen BAADSGAARD's father's father's mother's mother's mother

VIII.156 Jens Christensen KARDYB, bonde.

Bonde i Kardyb, Kobberup sogn. Born abt. 1647. Dead 1725 in Kardyb. Bur. 25 Aug. 1720 in Kobberup. ~ to VIII.157 Mette JENSDATTER (1655-1705). - see below. Kaldes skiftende Jens Christensen og Jens Kardyb i kirkebogen for Kobberup sogn syd for Skive. Fæster (ejer?) af gården Kardybgaard. Han havde en del børn bosat i sognet, der ligeledes for det meste optræder med tilnavnet Kardyb og tit står fadder til hinandens børn. Hans hustru Mette begraves 50 år gammel i 1705, men hun er muligvis kun mor til de yngste børn. Selv begraves han 73 år gammel d. 25 august 1720 i Kobberup.  _ His wife VIII.157 (parents unknown):

VIII.157 Mette JENSDATTER.

Born abt. 1655. Dead 1705 in Kardyb. ~ VIII.156 Jens Christensen KARDYB, bonde - see above.  _

Their 12 children:

1 Maren Jensdatter KARDYB. Born abt. 1674. Dead 1745 in Søby. Bur. 12 Nov. 1745 in Kobberup. ~ 1. 15 Apr. 1694 in Kobberup to Anders THOMASEN, bonde (1665-1709). Bonde i Søby, Kobberup sogn. ~ 2. 10 Nov. 1709 in Kobberup to Niels TROELSEN, bonde (1679-1722). Bonde i Søby, Kobberup sogn. Kom ved vielsen i 1694 fra Kardyb i Kobberup sogn. Hendes første mand "døde udi ?? Naffntrup?? udi Salling". Hendes 2. mand "fik sin død ved et ulyckeligt fald af sin Vogn imellem Gamskiær og Søbye udi Grøndal" (kirkebogen). Hun fik i hvert fald fem børn døbt i Kobberup: Mogens (1694), Thomas (1697, død 1704), Maren (1701), Anders (1710) og Karen (1714, død 1718). Desuden nævnes hun 1716 som farmor til en Mette, datter af hendes ældste søn Mogens Andersen i Søby.  _

2 Christen Jensen KARDYB. Born abt. 1679. Dead 1711. Bur. 22 Mar. 1711 in Kobberup. Begraves 32 år gammel. Tilsyneladende ugift uden arvinger.  _

3 Peder Jensen KARDYB, bonde. see VII.78 below.

4 Christen Jensen KARDYB, bonde. Bonde i Søby, Kobberup sogn. Born abt. 1684. Dead 1711 in Søbye. Bur. 5 Apr. 1711 in Kobberup. ~ 14 Jan. 1706 in Kobberup to Maren OLUFSDATTER (1677-1741). Får 1708 døbt en søn Oluf i Kobberup, båret til dåben af "Maren - Anders Thomasens - barnets faster", altså hans storesøster. Hans enke giftede sig i 1711 med Anders Madsen Sparkiær, præstens avlskarl.  _

5 Jens Jensen KARDYB. Born 1688 in Kardyb. Chr. 29 Apr. 1688 in Kobberup. Måske død som spæd.  _

6 Jens Jensen KARDYB. Born 1689 in Kardyb. Chr. 16 Sep. 1689 in Kobberup. Skæbne ukendt.  _

7 Laurids Jensen KARDYB. Born 1694 in Kardyb. Chr. 22 Apr. 1694 in Kobberup. Skæbne ukendt. Muligvis død som spæd.  _

8 Kiersten Jensdatter KARDYB. Born 1696 in Kardyb. Chr. 13 Aug. 1696 in Kobberup. ~ 24 Jan. 1720 in Kobberup to Niels Pedersen KIÆRGAARD, bonde (-). Bonde i Tastum. Får 1721 en søn Jens. Blandt fadderne nævnes "Morbror Peder Kardyb" (hendes lillebror), "Maren Jensdatter - Frederich Lauridsens - Barnets Moster" (hendes lillesøster). Året efter får hun en datter Mette båret til dåben af "af unge Kirsten Kardyb barnets Moster". Det er således entydigt at hun har haft en lillesøster med samme navn som hun selv, samt at hun har haft to søstre begge ved navn Maren. Videre får hun 1725 en søn Peder.  _

9 Laurids Jensen KARDYB. Born 1697 in Kardyb. Chr. 22 Apr. 1694 in Kobberup. Skæbne ukendt.  _

10 Maren Jensdatter KARDYB. ~ 1. 9 Feb. 1708 in Kobberup to Morten PEDERSEN, bonde(?) (1652-1710). Bonde(?) i Søby, Kobberup sogn. ~ 2. 26 Mar. 1711 in Kobberup to Friedrich LAURIDSEN, ladefoged (1680-1744). Hendes første mand blev begravet 5. februar 1710 i Kobberup og betegnes da i kirkebogen "velfornemme mand". Med ham fik hun datteren Mette i 1709 (de er da bosat i Søby). Hun gifter sig kort efter. Den ny mand betegnes "Ladefoged paa Vinderup i Harre syssel". Men ved de følgende børns fødsel bor hun fortsat i Søby. 1712 får hun datteren Maren, og hendes far nævnes da eksplicit (kb: "Jens Kardyb er b. morfader"). Videre får hun Anne (1714), Morten (1716) og Laurids (1722). Hun og storebroren Peder nævnes som moster og morbror ved dåben af søsteren Kirstens søn Jens i 1721. Ikke fundet død i Kobberup.  _

11 Kiersten Jensdatter KARDYB. ~ 16 Feb. 1724 in Agerbek/Kobberup to Thue LAURIDSEN (1699-1775). Hendes vielse fandt sted i Agerbæk, Sahl sogn (Ringkøbing amt), men er også noteret i kirkebogen for Kobberup. Hendes mand var bror til svogeren Friedrich Lauridsen, begge fra Sahl. Ellers kendes hun kun fra kirkebogen i Kobberup, da hun er fadder ved storesøsterens Kierstens søns dåb i 1721.  _

12 Niels Jensen KARDYB. Born 1702 in Kardyb. Chr. 26 Dec. 1702 in Kobberup. Skæbne ukendt. Sansdynligvis yngste barn.  _

VII.78 Peder Jensen KARDYB, bonde.

Bonde i Kardyb, Kobberup sogn. Born abt. 1681. Dead 1772 in Kardyb. Bur. 14 June 1772 in Kobberup. ~ to VII.79 Anne Mortensdatter EGEBERG (1701-1774). See chpt. 1.6. Nok gift i Vridsted, hvor kirkebøgerne er gået tabt. Må have overtaget sin fars gård i Kardyb. 91 år ved begravelsen.  _

14 children:

1 Mette Pedersdatter KARDYB. Born 1722 in Kardyb. Chr. 4 Mar. 1722 in Kobberup. Dead 30 July 1816. ~ 6 Nov. 1748 in Kobberup to Henrich JENSEN (HALSKOU), degn (1715-1770). Degn i Lime, Røding H. Hendes mand var fra gården Store Halskou i Starup og blev degn i Lime i Rødding Herred. Som enke er hun flyttet til broren Peder i Kardyb, hvor hun i 1787 betegnes "degneenke". Hun havde flere børn. Datteren Ingeborg (f. 1764 i Lime) blev gift lidt før 1800 med Anders Andersen Bødker i Bigum, og flere bøn kaldes Halskou. Sønnen Peder Henrichsen Halskou var forvalter på Tjele Hovedgaard, giftede sig sent og blev ejer af Skernbrogaard i Skjern.  _

2 Jens Pedersen KARDYB. Born 1723 in Kardyb. Chr. 1 Aug. 1723 in Kobberup. Dead 1786 in Kardyb. Bur. 5 Mar. 1786 in Kobberup. 62 år ved begravelsen. Ingen er vielser eller børnedåb er fundet efter ham i Kobberup.  _

3 Dorothe Pedersdatter KARDYB. Born 1725 in Kardyb. Chr. 11 Mar. 1725 in Kobberup. Skæbne ukendt.  _

4 Johanne Pedersdatter KARDYB. see VI.39 below.

5 Morten Pedersen KARDYB. Born 1729 in Kardyb. Chr. 30 Jan. 1729 in Kobberup. Muligvis indsidder i Vinkel 1787.  _

6 Niels Pedersen KARDYB. Born 1730 in Kardyb. Chr. 1 Nov. 1730 in Kobberup. Muligvis bonde i Tastum i 1787.  _

7 Christen Pedersen KARDYB. Born 1732 in Kardyb. Chr. 6 July 1732 in Kobberup.  _

8 Laurids Pedersen KARDYB. Born 1734 in Kardyb. Chr. 28 Feb. 1734 in Kobberup. Dead 1796. Muligvis husmand og smed i Taarup sogn.  _

9 Jens Pedersen KARDYB. Born 1736 in Kardyb. Chr. 25 Mar. 1736 in Kobberup. Dead 18 Oct. 1813.  _

10 Maren Pedersdatter KARDYB. Born 1737 in Kardyb. Chr. 9 Oct. 1737 in Kobberup. Skæbne ukendt.  _

11 Ane Pedersdatter KARDYB. Born 1739 in Kardyb. Chr. 1 Nov. 1739 in Kobberup. Dead 1 Dec. 1824.  _

12 Else Pedersdatter KARDYB. Born 1743 in Kardyb. Chr. 14 July 1743 in Kobberup. Dead 18 Mar. 1830.  _

13 Peder Pedersen KARDYB, bonde. Born 1746 in Kardyb. Chr. 4 Mar. 1746 in Kobberup. Dead 18 June 1832. ~ 8 Jan. 1775 in Haderup to desc. nb. 3 chpt. 2.13 Dorthe Nielsdatter EGEBERG (1750-). Ved dåben noterer præsten: "Barnets Søster Mette bar . . som efter Jordemoderens indstændige Begiæring blev Hjemmedøbt". 1787 bor han i Kardyb med hustru og 5 børn. Han må have overtaget farens gård. Hans kone var i øvrigt hans kusine, datter af degnen i Haderup Niels Mortensen Egeberg [250].  _

14 Jacob Pedersen KARDYB, degn. Born 1748 in Kardyb. Chr. 19 May 1748 in Kobberup. Dead 23 Aug. 1832. ~ 1. 28 Sep. 1786 in Skive to Dorthe Marie Pedersdatter LUND (1754-1801). ~ 2. 3 Nov. 1801 in Kobberup to Bodil (Bolette) JENSDATTER (1758-1833). Skoleholder i 16 år, 11/5 1786 degn i Rørbæk-Grynderup, 30/5 1788 i Kobberup, 1827 fik han sønnen Peder (f. 1887) som medhjælper, entlediget 1831, d. 23/8 1832. Nævnt i Gislum Herreds gejstlige Skifteprotokol 23/10 1786, 26/3 1787 og 9/9 1789 [249]. Udover sønnen Peder havde han også en datter Ane Marie, f. 1789.  _

VI.39 Johanne Pedersdatter KARDYB.

Born 1727 in Kardyb. Chr. 23 Mar. 1727 in Kobberup sogn. Dead 1808 in Wittrupgaard. Bur. 18 Apr. 1808 in Vroue sogn. ~ 1. 9 July 1750 in Kobberup to Niels Justesen WITTRUP, bonde (1722-1761). Bonde, Wittrupgaard i Vroue sogn. ~ 2. 20 Oct. 1761 in Vroue to VI.38 Jens Jensen WITTRUP, bonde (1740-1788). Bonde på Wittrupgaard, Vroue sogn. See chpt. 1.4. Ved dåben båret af sine morforældre. Begge hendes mænd optræder med tilnavnet Wittrup. I 1801 bor hun som enke hos sønnen Jens på Vittrupgaard.  _ 5 children with VI.38 Jens Jensen WITTRUP, see chpt. 1.4.

Her children with Niels Justesen WITTRUP:

1 Ane Nielsdatter WITTRUP. Born 1752 in Wittrupgaard. Chr. 20 Feb. 1752 in Vroue. Ved dåben båret af sin mormor.  _

2 Bodil Nielsdatter WITTRUP. Born 1753 in Wittrupgaard. Chr. 1 May 1753 in Vroue. Muligvis gift med en gårdmand Christen Christensen i Vroue.  _

3 Maren Nielsdatter WITTRUP. Born 1755 in Wittrupgaard. Chr. 3 Oct. 1755 in Vroue.  _

4 Karen Nielsdatter WITTRUP. Born 1757 in Wittrupgaard. Chr. 12 June 1757 in Vroue.  _

5 Ane Marie Nielsdatter WITTRUP. Born 1759 in Wittrupgaard. Chr. 4 Mar. 1759 in Vroue. Dead 1808 in Neder Feldborg. Bur. 16 July 1808 in Haderup. ~ 2 Nov. 1779 in Haderup to Jacob JENSEN, bonde (1753-1831). Bonde i Neder Feldborg. Mindst 6 børn.  _

6 Just Nielsen WITTRUP. Born 1761. Chr. 12 Apr. 1761 in Vroue.  _

References

[249] Poulsen Ejnar: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie, 1957
[250] Poulsen, Ejnar: Hardsyssels Degnehistorie, 1931 ff.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here