Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.51: Fædrene linje for Cathrine Pedersdatter BOTZEN, Holger BRØNDSTEDs morfars mormors farmor

VIII.218 Peder Carstensen BOTZEN, orgelbygger.

Død 1675. ~ m. VIII.219 Kirstine Hansdatter FUSSING (-). Se afsn. 1.52. Var antagelig af tysk afstamning. I 1639 var han virksom i Flensburg, og fra o. 1641 til sin død 1675 havde han værksted i Viborg. Det var hovedsagelig i Jylland og på Fyn, der var bud efter orgelbygmesteren fra Viborg. Desværre er ingen af instrumenterne bevaret, men den imposante orgelfacade fra 1652 i Haderslev Domkirke står dog som et vidnesbyrd om hans virke.

pic
Facade af orglet i Haderslev Domkirke bygget 1652 af Peder Carstesen Botzen.

Desuden færdiggjorde han orglet i Roskilde domkirke, efter at hovedbyggeren Gregor Mülisch var død af pest i 1654. Var far til de berømte 'Botzen-brødre', Johan og Peter Petersen Botzen, som bl.a. byggede orglet til Vor Frelsers Kirke i København [271].  _

8 børn:

1 Johan Pedersen BOTZEN, orgelbygger. Født o. 1641. Død 1719. I perioden 1674-1677 virkede han som organist og orgelbygger ved Skt. Knuds kirke i Odense. Herefter slog han sig ned i København, hvor han fik embede som organist ved Sct. Petri Kirke og samtidig - i kompagniskab med den 20 år yngre broder, Peder Pedersen Botzen - drev landets største orgelbyggeri. Brødrene Botzen er berømte for deres monumentale orgel i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, hvoraf facaden og de rigt udsmykkede facadepiber er bevaret (samt et lille klokkespil og en kukkuk-maskine).

pic
Facade af orglet i Vor Frelsers Kirke

På det seneste er det sandsynliggjort, at barokorglet i Clausholm Slotskapel er et arbejde fra Botzen-brødrenes værksted [271].  _

2 Cathrine Pedersdatter BOTZEN. se VII.109 nedenfor.

3 Hans Pedersen BOTZEN, præst. Død 1704. ~ m. Mette Olufsdatter RØRUP (-). Fra 1690 sognepræst i Tirstrup-Fuglslev i Randers amt. Gift med formandens enke. En datter Kirsten var gift med Iver Eriksen Kolding, præst i Vejlby og Homå.  _

4 Niels Pedersen BOTZEN (MORSING), præst. Død 1674. ~ m. Maren Christensdatter RESEN (-). Var 1664 præst eller kapellan i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg. Han nævnes ikke her i Wibergs præstehistorie, men han har med tydelig hånd underskrevet præstemandtallet til prinsessestyr: "Skovsted Præstegård 6. oktober 1664, Niels Bodtzen, egen hånd". Senere var han hører og kapellan i Nykøbing Mors, hvor han døde 1674 [270]. Havde 3 sønner, der alle blev degne: Christen Nielsen, degn i Søndbjerg-Odby, Hans Nielsen, degn i Dragstrup-Skallerup, og Knud Nielsen, degn i Flade-Dråby.  _

5 Anniche Pedersdatter BOTZEN. ~ 1. 23 sep. 1686 m. Jens Ibsen WIDSTED, præst (-1693). Sognepræst i Sejerslev. ~ 2. o. 1694 m. Jacob ERSLEV, præst (-1730). Sognepræst i Alsted-Bjergby. 1 søn i første ægteskab.  _

6 Peder Pedersen BOTZEN, orgelbygger. Født o. 1661. Død 1711. Orgelbygger i København sammen med sin ældre bror Johan (s.d.). Var desuden ansat som organist ved vor Frue Kirke.

pic
'Kukker' og cymbelspil i Vor Frelsers Kirke i København, bygget af brd. Botzen.

Sandsynligvis far til orgelbyggeren Peder Botzen g.m. Anna Cathrina Røbe (1664-1740, s.d.).  _

7 Malene Pedersdatter BOTZEN. Nævnt i skiftet 1713 efter nevøen Casper Nielsen Brandt.  _

8 Abelone Pedersdatter BOTZEN. Nævnt i skiftet 1713 efter nevøen Casper Nielsen Brandt.  _

VII.109 Cathrine Pedersdatter BOTZEN.

Født o. 1643. Død 22 dec. 1725 i Øsløs. ~ m. VII.108 Niels Sørensen STEENSTRUP, provst (1644-1696). Provst i Øsløs og Vesløs i Vestre Hanherred. Se afsn. 1.50. Blev iflg. kirkebogen 82 år gl.  _ 9 børn med VII.108 Niels Sørensen STEENSTRUP, se afsn. 1.50.

Henvisninger

[270] Støvring-Nielsen, H.: Anne Pedersdatter i Gammelbygård og hendes slægtninge. Personalhistoriske oplysninger om familierne Resen, Schytte, Hagedorn, Thye m. fi
[271] Den Danske Orgelregistrant, www.musikhistoriskmuseum.dk
[272] Sodberg, N.: Præsterne i Øsløs, Vesløs, Arup Pastorat siden Reformationen. Historisk Årbog for Thisted amt 1915, side 3-33).

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here