Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN

Chpt. 1.52: Ancestral Line for Clara SPERLING, Kristine Margrete BRUUN's father's mother's father's father's mother's mother's father's father's mother

XX.680960 Johan SPERLING.

Af en mecklenburgsk uradelig familie, hvis våben på skjoldet og over hjelmen er prydet med spurve (ty. "Sperling"). Nærvæende Johann er nævnt 1274, hvor han indstiftede en prebende (slags pastorat) i Lübeck [297]

pic
Sperling-slægtens våben

 _

His son:

1 Lüder SPERLING. see XIX.340480 below.

XIX.340480 Lüder SPERLING.

Nævnt 1336.  _

His son:

1 Otto SPERLING. see XVIII.170240 below.

XVIII.170240 Otto SPERLING.

Nævnt 1367.  _

His son:

1 Claus SPERLING, godsejer. see XVII.85120 below.

XVII.85120 Claus SPERLING, godsejer.

Born 1387. Dead 1423. Godsejer til Schlagstorf i Mecklenburg, Nutteln i Holsten samt Rethendorf(?). Foged til Grevesmühlen. Nævnt 1408, hvor Hertug Johan af Mecklenburg pansatte Dübersee til ham. Nævnes sidste 1437 som ejer af Schlagstorf.  _

His son:

1 Otto SPERLING, godsejer. see XVI.42560 below.

XVI.42560 Otto SPERLING, godsejer.

Born 1377. Dead 1448. ~ to XVI.42561 Rebecca (Becka) ? (-). - see below. Godsejer til Schlagstorf og Keez ved Schweriner See. Foged i Schwerin.  _ His wife XVI.42561 (parents unknown):

XVI.42561 Rebecca (Becka) ?.

~ XVI.42560 Otto SPERLING, godsejer - see above.  _

Their son

1 Cord SPERLING, godsejer. see XV.21280 below.

XV.21280 Cord SPERLING, godsejer.

Born 1431. Dead 1508. Godsejer til Rubow, Schlagstorf og Keez. Nævnet 1462, hvor Hertug Heinrich af Mecklenburg pansatte land ved Schweriner See til ham og hans bror Johannes (sidstenævnte benævnes da svensk domherre). Brødrene levede endnu 1476.  _

2 children:

1 Otto SPERLING, godsejer. = nb. XII.2668 chpt. 1.54.

2 Cord SPERLING. see XIV.10640 below.

XIV.10640 Cord SPERLING.

~ to XIV.10641 ? HASENKOPF (-). - see below.  _ His wife XIV.10641 (parents unknown):

XIV.10641 ? HASENKOPF.

~ XIV.10640 Cord SPERLING - see above.  _

Their son

1 Conrad SPERLING. see XIII.5320 below.

XIII.5320 Conrad SPERLING.

Dead abt. 1503. ~ to XIII.5321 Abel PENTZ (-). - see below.  _ His wife XIII.5321 (parents unknown):

XIII.5321 Abel PENTZ.

~ XIII.5320 Conrad SPERLING - see above.  _

Their son

1 Johann SPERLING. see XII.2660 below.

XII.2660 Johann SPERLING.

Born 1500. ~ to XII.2661 Clara POGWISCH (-). - see below.  _ His wife XII.2661 (parents unknown):

XII.2661 Clara POGWISCH.

~ XII.2660 Johann SPERLING - see above.  _

Their son

1 Cord SPERLING, godsejer. see XI.1330 below.

XI.1330 Cord SPERLING, godsejer.

Born abt. 1525. Dead after 1618. ~ 6 Sep. 1562 to XI.1331 Mette STRALENDORFF (-). - see below. Godsejer til Ruting, Echsteen og Rubow.  _ His wife XI.1331 (parents unknown):

XI.1331 Mette STRALENDORFF.

~ XI.1330 Cord SPERLING, godsejer - see above.  _

Their 2 children:

1 Clara SPERLING. see X.665 below.

2 Sophie SPERLING. Born 4 Apr. 1578. Dead 25 Mar. 1636. ~ 1595 to Henning REVENTLOW, godsejer (1551-1624). Godsejer til Ziesendorf, mecklenburgsk landråd.

pic
Sophie Rewentlow f. Sperling

 _

X.665 Clara SPERLING.

~ to X.664 Jürgen RABEN, landråd (-1609). See chpt. 1.51.  _ 5 children with X.664 Jürgen RABEN, see chpt. 1.51.

References

[297] Familie von Sperling, http://von-sperling.net

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here