Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.65: Fædrene linje for Maren Jensdatter LØVENBALK, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farfars farfars farfars farfars mor

XVIII.172048 ? CHRISTOFFER II.

~ m.XVIII.172049 ? LUNGE (-). - se nedenfor. Konge 1320-26, havde foruden 6 børn med Eufemia af Pommern også 2 illegitime børn med en "jomfru af de Lunge'r": Regitze Christoffersdatter og Erik Christoffersen Løvenbalk. Se Brenner [86], Danmarks Adels Årbog 1903.  _ Hans hustru XVIII.172049 (forslægt ukendt):

XVIII.172049 ? LUNGE.

~ XVIII.172048 ? CHRISTOFFER II - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Erik Christoffersen LØVENBALK. se XVII.86024 nedenfor.

XVII.86024 Erik Christoffersen LØVENBALK.

Halvbror til Valdemar Atterdag, men ellers ukendt. Den obligate vej tilbage til Gorm den Gamle er derved: 1) Gorm den Gamle, 2) Harald Båtand, 3) Svend Tveskæg, 4) Estrid Svendsdatter, 5) Svend Estridsen, 6) Erik Ejegod, 7) Knud Lavard, 8) Valdemar den Store, 9) Valdemar Sejr, 10) Christoffer I, 11) Erik Klipping, 12) Christoffer II, 13) Erik Christoffersen Løvenbalk. 4 kendte børn der fører løven over bjælkerne i deres våben. Kilde: Brenner [86].  _

Hans søn:

1 Niels Eriksen LØVENBALK, herremand. se XVI.43012 nedenfor.

XVI.43012 Niels Eriksen LØVENBALK, herremand.

~ m. XVI.43013 Sophie Johansdatter RANTZAU (-). Se afsn. 1.66. Til Avnsbjerg i Lysgaard Herred. Deltog i Kong Olufs hyldning 1377.  _

Hans søn:

1 Jens Nielsen LØVENBALK, ridder, rigsråd. se XV.21506 nedenfor.

XV.21506 Jens Nielsen LØVENBALK, ridder, rigsråd.

Født o. 1344. Død 1438. Begr. i Viborg (Graabrødre). Til Avnsbjerg i Lysgaard Herred og Odsgaard i Middelsom Herred. Odsgaard erhvervet 1404 blev overladt til Dronning Margrethe I. Landsdommer 1396, ridder og rigsråd 1997. Da han 1424 opgiver, at han er 80 år gammel og i 40 år har siddet i Rigens Raad, skulle han være født 1344, men denne angivelse er måske næppe fuldt pålidelig. Man finder ham i hvert fald ikke nævnt før 1390, men da må han ganske vist også have været en fremragende mand, thi da dronning Margrethe 1396 ordnede retsplejen i sit rige, satte hun Jens Nielsen Løvenbalk til landsdommer i Nørrejylland, hvilket betydelige embede han endnu beklædte 1426. Forordningen om dette udstedt i Viborg lyder: Ocj haffue vy sætt Jens Nielsson aff Awenszbergh till Lantzdömer i nörre Iudlandh po konningens væynæ, och haffwe vy hanum beffalet at han scall so alle dömme rætt oc skæll emellem, som han wil antsware for Gud oc for koningen oc for oss po hans veynæ, ther haffuer han oc sagt ja til, so lenge som nyttæ er oc han scall ther vedhær bliffue". Mest kendt for efterverdenen blev han måske for efterverdenen ved den ydmygende sone, som han 1405 måtte indgå over en anden jysk herremand, hr. Jens Andersen Brock af Clausholm, hvis søn Jens han havde ihjelslået. De nærmere omstændigheder omkring drabet kendes ikke, muligvis var sønnen ikke helt sagesløs, og sagen synes ikke at have gjort noget skår i hans offentlige anseelse. Imidlertid måtte han sone drabet bl.a. med evige messer for den døde (sikkert en indbringende forretning for den katolske kirke) og knæfald for hans frænder. I det skriftlige forlig, han måtte indgå hedder det bl.a.: Item en evig messe udi Sorte Brødre Kirke udi Aarhus, som fornævnede Jens Jensens lejersted er, Item skal jeg og lade hannem begaa (begrave) det fejrste og bedste som jeg kan, og skal der bydes begge vores Venner til. Item 30 fattige Folk skal jeg klæde samme Dag, og de skulle holde 30 Blus i denne samme Begengelse. Item skal jeg gøre en Mand til Rom og én til Jerusalem, en til S. Karine og en til S. Jacob, én til Vilsnack, én til Aken. Forliget blev sluttet i Helsingborg i dronning Margrethes nærværelse og er vistnok blevet fuldbyrdet til punkt og prikke. På hans gravsten på franciskanernes kirkegård i Viborg står der: Anno domini 1442 die 18. Febr. Mortuus est Johannes Nicolai de Avendesberg miles et uxor Helena filia domini Petri Munk militis. Orate pro eis. Betegnelserne miles og militis dækker over Væbner, der er en adelig betegnelse, men ikke svarer til Ridder. Gravstenen blev i øvrigt kendt under reformationen, idet Hans Tavsen og Thøger Løvenbalk, da det forbødes dem at prædike i kirken, stående på denne, forkyndte Guds ord for den forsamlede skare. Gift 2 gange (Ellen Pedersdatter Munk og NN), men det ses ikke hvem der var mor til hans 7 børn.  _

Hans datter:

1 Maren Jensdatter LØVENBALK. se XIV.10753 nedenfor.

XIV.10753 Maren Jensdatter LØVENBALK.

~ m. XIV.10752 Jens KAAS, herremand (-1429). Se afsn. 1.64.  _ 1 barn med XIV.10752 Jens KAAS, se afsn. 1.64.

Henvisninger

[86] Brenner, Otto: Nachkommen Gorms des Alten, Königs von Dänemark. Kbh. 1964

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here