Gedcom-udskrift for Nanna VESTER

Afsn. 1.7: Fædrene linje for Inger Marie Jensdatter BLOCK, Nanna VESTERs farfars mormor

VII.76 Jens Christensen BLOCK, bonde.

Født o. 1683. Død 1749 i Trustrup. Begr. 1749 i Lyngby. Fæster eller ejer af "Tjørnegården" i Trustrup, Lyngby sogn (matrikel nr. 1, der siden overgår til Kolind-slægten). Faddere ved hans to kendte børns dåb var nabofamilien Molboe på "Vesterlund" (matrikel nr. 6). Han har givetvis haft flere børn, men kirkebogen i Lyngby/Albøge er først ført fra 1716. De to kendte børn blev gift med kun 14 dages mellemrum i 1744. Han blev 66 år iflg. kirkebogen.  _

2 børn:

1 Maren Jensdatter BLOCK. Født 1716 i Trustrup. Døbt 17 maj 1716 i Lyngby kirke. ~ 18 okt. 1744 i Lyngby m. Rasmus TERKILDSEN, bonde (-1765). Hendes mand var fæstebonde i Albøge under Katholm. De fik flere børn i Albøge: Jens Christian 1745 (død samme år), Inger 1747 (død 9 år gl.), Jens 1750 (død 3 år gl.), Gertrud 1754, Dorthe Sophie 1757 (blev 14 dage). Ved skiftet efter hendes mand i 1765 er broren Jens hendes laugværge.  _

2 Jens Jensen BLOCK, bonde. se VI.38 nedenfor.

VI.38 Jens Jensen BLOCK, bonde.

Født 1720 i Trustrup. Døbt 22 sep. 1720 i Lyngby kirke. Død 1794 i Trustrup. Begr. 1794 i Lyngby. ~ 1 nov. 1744 i Albøge kirke m. VI.39 Maren RASMUSDATTER (1721-1778). Se afsn. 1.8. Fæster af "Tjørnegården" i Trustrup efter sin far. Boede som enkemand på aftægt hos sønnen Søren i 1787. Blev 75 år iflg. kirkebogen.  _

8 børn:

1 Rasmus Jensen BLOCK. Født 1745 i Trustrup. Døbt 12 sep. 1745 i Lyngby kirke. Skæbne ukendt.  _

2 Jens Jensen BLOCK. Født 1747 i Trustrup. Døbt 15 okt. 1747 i Lyngby kirke. Skæbne ukendt.  _

3 Søren Jensen BLOCK, fæstebonde. Fæstebonde på "Tjørnegården" i Trustrup. Født 1751 i Trustrup. Døbt 4 apr. 1751 i Lyngby kirke. Død 3 juni 1794 i Trustrup, Lyngby sogn. ~ 18 feb. 1774 i Lyngby/Albøge m. V.31 Maren ERICHSDATTER SPEN (1745-1821). Se afsn. 1.28. Overtog "Tjørnegården", der siden gik videre til hans enkes datter med Rasmus Laursen, Mette Cathrine Rasmusdatter gift Kolind (s.d.)  _ Efterslægt (8 børn) afsn. 2.30.

4 Niels Jensen BLOCK. Født 1753 i Trustrup. Døbt 1 apr. 1753 i Lyngby kirke. Død 1753 i Trustrup. Begr. 22 juli 1753 i Lyngby. Blev 1/2 år.  _

5 Anne Cathrine Jensdatter BLOCK. Født 1754 i Trustrup. Døbt 30 juni 1754 i Lyngby kirke. Død 1773 i Trustrup. Begr. dec. 1773 i Lyngby. Blev 19 1/2 år.  _

6 Jens Christian Jensen BLOCK. Født 1756 i Trustrup. Døbt 19 sep. 1756 i Lyngby kirke. Død 1756 i Trustrup. Begr. okt. 1756 i Lyngby. Blev 3 uger.  _

7 Inger Marie Jensdatter BLOCK. se V.19 nedenfor.

8 Bodil Jensdatter BLOCK. Født 1760 i Trustrup. Døbt 2 feb. 1760 i Lyngby kirke. Skæbne ukendt.  _

V.19 Inger Marie Jensdatter BLOCK.

Født 1757 i Trustrup. Døbt 23 okt. 1757 i Lyngby kirke. Død 9 feb. 1832 i Hoed. ~ 4 juni 1782 i Hoed Kirke m. V.18 Rasmus Jørgensen SMED, husm. skomager (1744-1825). Se afsn. 1.4. Ved vielsen angives hun at komme fra Ebeltoft, hvor hun muligvis har været i huset hos sognepræsten Jørgen Henning Styrup. Præsten i Hoed noterer nemlig at han vier dem "paa Hr. Styrups Vegne" - da hun velnok havde foretrukket Ebeltoft-præsten. 1830, som enke, overdrager hun ved skøde halvdelen af et kærlod i Balle kær til svigersønnen Jens Vester for 30 Rdl. Ved skiftet efter hende to år senere lever af hendes børn kun døtrene Birthe og Maren.  _ 7 børn med V.18 Rasmus Jørgensen SMED, se afsn. 1.4.

Henvisninger

[12] Straarup, Anders & Karin: Nanna Vester, manuskript 1995

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here