Gedcom-udskrift for Ingvard Christensen BAADSGAARD

Afsn. 1.7: Fædrene linje for Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME), Ingvard Christensen BAADSGAARDs farmor

VI.40 Jens NIELSEN, foged.

~ 1 UMAR m. VI.41 Karen JELLESDATTER (1711-1787). Se afsn. 1.8. Var foged (måske ridefoged) på Kaas Hovedgaard, Lime sogn i Viborg amt, da han i 1741 blev udlagt som barnefar til Karen Jellesdatters søn Christoffer i Lime by. Moren bliver den 10. oktober i kirken "publice absolveret" for sin "løsagtighed". Han selv har ikke aflagt offentlig skrifte (har måske ikke vedgået sig fadderskabet) og er ikke fundet hverken før eller siden i Lime sogn. Efter et lokalt rygte [252] var den virkelige barnefar godsejeren til Kaas, Caspar Christopher Bartholin (1700-65, konst. Justitiarius i Højesteret, se [3]).

pic
Kaas Hovedgaard ca. 1800

 _

Hans søn:

1 Christoffer (Bartholin) JENSEN, husmand. se V.20 nedenfor.

V.20 Christoffer (Bartholin) JENSEN, husmand.

Selvejerhusmand i Lime by og sogn. Født 1741. Døbt 8 okt. 1741 i Lime. Død 14 okt. 1810. Begr. 21 okt. 1810 i Lime. ~ 27 juli 1777 i Lem m. V.21 Bodil Jørgensdatter FYNBOE (1753-1819). Se afsn. 1.9. Var også kendt som "Christoffer Bartholin" efter godsejeren på Kaas Hovedgaard, måske den rigtige far. Blandt fadderne ved hans dåb var hans morbrødre Christen og Peder Jellesen. Konfirmeret 1762 i Lime. Ifølge stedsønnen Peder Abildgaard Lihmes erindringer ernærede han sig af maler-, gørtler-, skomager-, og snedkerhåndværk [252]. Overtog ved fæstebrev fra Kaas gods d. 28. august 1768 "det Huus i Liime sogn og Bye som hands Moeder Karen Jellesdaater har beboed og nu godvillig til Hannem afstaaed og overladt haver". Jorden til dette hus var kun på 2 Album Hartkorn, hvilket i landmål svarer til ca. 115 m² [273] . Betegnes i 1787 "Bonde og Husmand" der "nyder Almisse af sognet". I 1801 "husmand med jord", dvs. selvejer. Blev 68 år gammel.  _

8 børn:

1 Matthias Christoffersen LIHME, postbud. Født 1778. Døbt 16 apr. 1778 i Lime. Død 8 mar. 1836 i Randers. Var som 8-årig i 1787 i tjeneste hos sognepræsten Jens Østengaard i Lime (Ålbech by). Senere postbud i Randers. Boede 1834 hos postmesteren Christian August Müller på Torvegade. Ugift.  _

2 Kirsten Christoffersdatter LIHME. Født 1780. Døbt 15 maj 1780 i Lime. Ved dåben båret af husjomfruen på Kaas Hovedgaard, Maren Cathrine Lund. Bor 1836 (ved skiftet efter broren Mathias) ugift i Viborg, men er ikke fundet i folketællingerne dér.  _

3 Christen CHRISTOFFERSEN (LIHME), husmand. se IV.10 nedenfor.

4 Jens CHRISTOFFERSEN, husmand. Født 1786. Døbt 19 nov. 1786 i Lime. Død 1845 i Sønderhede, Lime sogn. ~ 1820 i Lime m. Mariane SØRENSDATTER (1781-). Husmand i Lime by. Vist nok kun én søn, Peder Christian Jensen, der selv blev husmand i Lime.  _

5 Dorthe Christoffersdatter LIHME. Født 1789. Døbt 14 juni 1789 i Lime. ~ m. Christen Nielsen KATTRUP, daglejer (1809-). Er 1825 ugift, da hun er fadder til brordatteren Bodils dåb i Krejberg. Senere gift med en daglejer Christen Nielsen i Hjerk og senere Otting sogn.  _

6 Peder Christoffernsen LIHME, gårdmand. Født 1792. Døbt 3 juni 1792 i Lime. Død 14 juni 1863 i Vester Assels. ~ 17 nov. 1822 i vester assels m. Karen NIELSDATTER (1798-1788). Gårdmand i Vester Assels på Mors i Thisted amt.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.14.

7 Jørgen Christoffersen LIHME, skovfoged. Født 1795. Døbt 12 okt. 1795 i Lime. Død 8 okt. 1857 i Horsens Købstad. Begr. 13 okt. 1857. ~ 1. 1 UMAR m. Johanne Marie NIELSDATTER (1798-1861). ~ 2. 3 juni 1831 i Horsens m. Karen JØRGENSDATTER (-). Skovfoged for Bygholm i Hatting, siden i Merring, Korning sogn i Vejle amt. Fik en uægte datter Ane Kjerstine kort før sit ægteskab med Karen Jørgensdatter.  _ Efterslægt (8 børn) afsn. 2.15.

8 Else Christoffersdatter LIHME. Født 1799. Døbt 25 aug. 1799 i Lime. Boede 1836 ugift i Vejle.  _

IV.10 Christen CHRISTOFFERSEN (LIHME), husmand.

Husmand i Ejsing. Født 1784. Døbt 25 apr. 1784 i Lime. Død 9 juli 1863 i Ejsing. ~ 19 dec. 1822 i Rødding m. IV.11 Maren Sørensdatter STRØM (1797-1850). Se afsn. 1.12. Var som sin lillebror Jens i tjeneste på Kaas Hovedgaard i 1801 i Lime. Må som gift have boet i Krejberg (Viborg Amt, tæt på fødestedet) frem til omkring 1830, hvor familien er flyttet lidt sydpå til Egebjerg By (Ejsing sogn i Ringkøbing amt). Her bebor han et husmandssted. Ved folketællingen 1860 betegnes han husmand og almisselem.  _

7 børn:

1 Peder Christen CHRISTENSEN. Født o. 1823. Ikke fundet efter 1834, hvor han boede hjemme.  _

2 Bodil CHRISTENSDATTER, daglejer. Født 17 jan. 1825 i Krejbjerg. Døbt 18 jan. 1825 i hjemmet. ~ m. Jens HENRIKSEN, jordbruger (1814-). Betegnes daglejer og bebor et hus på Egebjerg hede i Ejsing sogn i 1860. Hun er da ugift. I 1870 er hun gift med en 10 år ældre jordbruger fra Hjerm og bor i Egebjerg, samme sogn. Vistnok ingen børn.  _

3 Ane CHRISTENSDATTER. Født 29 okt. 1827 i Krejbjerg. Døbt 30 okt. 1827. ~ o. 1850 m. Hendrik Adolf Clasen DIECKHOF, teglbrænder (1820-). "kartoffeltysker", siden teglbrænder i Ejsing. Boede, ugift, hjemme i 1850, men må være blevet gift kort tid efter. Hendes mand fra Westfalen må have været en af de berømte "kartoffeltyskere", der blev kaldt til Danmark for at opdyrke heden. I 1860 bor hun alene med børnene på Mosesgårds Mark og "Lever af det hendes mand fortjener". 1880 er hun "husejer".  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.16.

4 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER. Født 9 maj 1830 i Egebjerg. Døbt 31 maj 1830 i Ejsing. Nok død som lille.  _

5 Jens Christian CHRISTENSEN. Født 17 aug. 1832 i Egebjerg. Døbt 2 sep. 1832 i Ejsing. Død 2 okt. 1833 i Ejsing.  _

6 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME). se III.5 nedenfor.

7 Mathias CHRISTENSEN. Født 1838. Døbt 7 okt. 1838 i Ejsing. Død 5 okt. 1839 i Ejsing.  _

III.5 Mette Kirstine CHRISTENSDATTER (LIHME).

Født 24 aug. 1834 i Egebjerg. Døbt 31 aug. 1834 i Ejsing. Død 1 maj 1895 i Grønning sogn, Nørre H. Viborg A.. ~ 6 okt. 1861 i Håsum, Viborg A. m. III.4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), husmand (1831-1903). Se afsn. 1.1. Havde før giftermålet tjeneste først i Ejsing og siden i Håsum.  _ 3 børn med III.4 Jesper CHRISTENSEN (BAADSGAARD), se afsn. 1.1.

Henvisninger

[3] Dansk Biografisk Leksikon 3. udg. Red. Cedergren Bech, 1979-1984
[252] Abildgaard Lihme, Peder: Erindringer, i Finn H. Lauridsens artikel: "Det kommer mere an på, hvorledes end hvorlænge man har levet", Århus Stifts Årb. 1983-84
[273] Dalby, Knud: Div. materiale tilsendt juli 2008

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here