Gedcom-udskrift for Holger BRØNDSTED

Afsn. 1.74: Fædrene linje for Charlotte Hedewig LORCK, Holger BRØNDSTEDs mormors mormor

VIII.248 Peter HANSSEN, selvejerbonde.

Selvejer ("erbgesessener") i Neuenkirchen, Angel. ~ m.VIII.249 Christina ? (-). - se nedenfor.  _ Hans hustru VIII.249 (forslægt ukendt):

VIII.249 Christina ?.

~ VIII.248 Peter HANSSEN, selvejerbonde - se ovenfor.  _

Deres søn

1 Lorentz Petersen LORCK, skipper. se VII.124 nedenfor.

VII.124 Lorentz Petersen LORCK, skipper.

Borger og skipper i Flensborg. ~ m. VII.125 Maria SCHWENSEN (-1708). Se afsn. 1.75. Lorck-slægten er behandlet bl.a. af Andreas Lorck Schiemny i en bog fra 1949 [39] og af Hans Stack i et værk om digteren Matthias Claudius aner [40]. Nærværende L.P. Lorck var nemlig gennem sønnedatteren Maria morfars far til digteren. Fra en datter Catharina, g.m. købmand Lorentz Hansen, nedstammer den kendte danske familie Lorck.  _

5 børn:

1 Anna Margaretha LORCK. Født o. 1666 i Flensborg. ~ m. Peter HINRICHSEN, købmand (-1716). Efterslægt bl.a. Schildhelm.  _

2 Jess Lorentzen LORCK, købmand. se VI.62 nedenfor.

3 Catharina Lorentzen LORCK. Født o. 1670. Død 27 aug. 1733 i Flensborg. ~ m. Lorenz HANSEN, købmand (-1739). Hendes børn antog hendes efternavn Lorck. Fra hende nedstammer den danske Lorck-familie.

pic
Våben ført af den danske linje

 _

4 Lorentz Lorentzen LORCK, købmand. Født 1672. Døbt 14 juli 1672 i Flensborg. Død 12 feb. 1700 i Flensborg. ~ 4 juli 1672 m. Anna BUNDSEN (1666-1755). Købmand i Flensborg. Hans datter Maria Christina Lorck(1694-1724) tog unde indflydelse af pietismen initiativ til Vajsenhuset "Flensborghus" i Flensborg (det første vajsenhus udenfor København) og blev understøttet af sin farbror Jess. Gaden med vajsenhuset er opkaldt efter hende.

pic
Lorentz Lorcks datter Maria Christina.

 _

5 Thomas Lorentzen LORCK, hospitalsforst. Født 8 nov. 1676 i Flensborg. Død 24 feb. 1733. ~ m. Birgitta BISCHOFF (1693-1754).  _

VI.62 Jess Lorentzen LORCK, købmand.

Købmand og rådmand i Flensborg. Født 18 nov. 1667 i Flensborg. Død 5 feb. 1746 i Flensborg. ~ 1. 8 juni 1697 m. Maria Abel LORENTZEN (1676-1698). ~ 2. 4 sep. 1702 i Flensborg (St. Mariae) m. VI.63 Birgitta LUTTEN (1683-1752). Se afsn. 1.76. Hans første kone Maria Abel, datter af Marcus Lorentzen, sognepræst i Esgerup (?), døde i barselsseng efter sin første fødsel, 6. juli 1698. I 2. ægteskab med Birgitta von Lutten var der 16 børn, hvoraf dog 5 døde som små.  _

1 søn med Maria Abel LORENTZEN:

1 Lorentz LORCK, købmand. Købmand og rådmand i Trondhjem. Født 23 juni 1698 i Flensborg. Død 29 sep. 1748 i Trondhjem. ~ m. Maren Schjoler BRUUN (1710-1766).  _

Hans børn med Birgitta LUTTEN:

2 Peter LORCK. Født 19 okt. 1704. Død 2 nov. 1705.  _

3 Hilmar LORCK, kgl. koncelliråd. Født 21 feb. 1706 i Flensborg.  _

4 Anna LORCK. Født 25 feb. 1709. Død 5 aug. 1744. ~ 24 maj 1726 m. Fridrik Jebsen KAUFMANN, købmand (-).  _

5 Metta Catharina LORCK. Født 8 apr. 1712. Død 13 okt. 1742. ~ 23 sep. 1729 m. Gerhard HOË (-).  _

6 Birgitta Catharina LORCK. Født 29 okt. 1714 i Flensborg. Død 13 nov. 1786. ~ 25 feb. 1734 i Flensborg m. Hilmar THOR STRATEN, købmand (1710-1766).  _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.67.

7 Hinrich LORCK, rådmand. Rådmand i Flensborg. Født 1716. ~ 1753 m. Anna Margareta CLAUDIUS (-).  _

8 Maria LORCK. Født 14 apr. 1718 i Flensborg. Død 1778 i Rheinfeld. ~ 9 okt. 1738 i Flensborg m. Matthias CLAUDIUS, præst (1703-1773). Sognepræst i Reinfeld.  _ Efterslægt (5 børn) afsn. 2.68.

9 Catharina LORCK. Født 1719. ~ 1. m. Hilmar LUNDIUS (-1787). ~ 2. m. Ivar PETERSEN (-).  _

10 Maria Abel LORCK. Født 1721. ~ 1743 m. Jens J. LUNDIUS, senator (-). Senator i Haderslev.  _

11 Josias LORCK, præst. Præst ved Frederikskirken (nuværende Kristianskirken) i Kbh.. Født 3 jan. 1723 i Flensborg. Død 8 feb. 1785 i København. ~ 1. 8 nov. 1752 m. Dorothea Maria KREBERG (1723-1770). ~ 2. 28 aug. 1771 m. Sophie Amalie MÜLLER (-1787). Ejede en meget stor samling bibler. Blev efterfulgt af svigersønnen J.G.C. Adler. Hans oprindelige kapel i Kristianskirken er i dag inddraget til andre formål, og der er opsat en mindetavle som erstatning.

pic
Mindetavle for Josias Lorck.

 _ Efterslægt (4 børn) afsn. 2.69.

12 Charlotte Hedewig LORCK, kammerfrue. se V.31 nedenfor.

13 Laureta LORCK. Født 1726. Død 18 nov. 1809 i Föhr. ~ m. Jaspar KOCH (-).  _

V.31 Charlotte Hedewig LORCK, kammerfrue.

Kammerfrue hos Caroline Mathilde. Født 10 nov. 1724. Døbt 12 nov. 1724 i Flensborg. Død 16 maj 1813 i Ribe. Begr. 21 maj 1813 i Domkirken. ~ 1. 15 nov. 1748 i Flensborg m. V.30 Marcus MATTHIESSEN, dommer (1713-1759). Procurator, birkefoged, dommer i Wyck. Se afsn. 1.72. ~ 2. 5 juli 1771 m. Henrik Georg FISCHER, overauditør (-). Overauditør, amtsforvalter i Haderslev, etatsråd. Gift 1. gang med dommer Marcus Matthiesen, som døde fra deres to børn 1759. Det vides ikke, hvor fru Charlotte har opholdt sig i de første år af sin enkestand, men 1766 træffes hun i dronning Caroline Mathildes tjenerskab i København, samme år som dronningen kom til landet. Hendes stilling var "kammerfrue", og hun blev i den til sommeren 1771, da hun (5. juli) blev gift 2. gang med overauditør i Haderslev, amtsforvalter, etatsråd Henrik Georg Fischer. I sin tjenestetid modtog hun hvert år af dronningens kasse 130 rdl., en enkelt gang til sin fødselsdag 60 rdl. ekstra. Dagen før brylluppet modtog hun 500 rdl. som afskedsgratiale. Af de tilgængelige papirer angående processen mod Struense osv. synes det nærmest at fremgå, at hun ikke har været afhørt i sagen. Fremstillingen i "Oldemors erindringer" [35] må sikkert tages med største forbehold. Hendes forslægt, "Flensborg-familierne", er endnu behandlet meget skitseagtigt fortrinsvis vha. skriftligt arkiv af genealogen Olaus Heinrich Moller (1780'erne).  _ 2 børn med V.30 Marcus MATTHIESSEN, se afsn. 1.72.

Henvisninger

[35] Brøndsted, Sophie Conradine: Oldemors Erindringer, Odense 1908
[39] Lorck Schiemny, Andreas: Die Chronik der Familie Lorck. Schicksal und Genealogie einer Flensburger Kaufmannsfamilie aus vier Jahrhunderten, Neumünster 1949
[40] Stack, Hans: Die Ahnen des Dichters Matthias Claudius. i Schriften der heimatländlicher Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig, Heft 7, 1963, s. 67-81

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here