Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.79: Fædrene linje for Dorte LUNGE, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farfars farfars mormor

XVI.43104 Lage Jensen DYRE, godsejer. = nr. XVIII.157600 afsn. 1.35.

XV.21552 Jens Lagesen DYRE, godsejer. = nr. XVII.78800 afsn. 1.35.

XIV.10776 Iver Jensen DYRE, ridder. = nr. XVI.39400 afsn. 1.35.

XIII.5388 Vincents Iversen DYRE, godsejer. = nr. XV.19700 afsn. 1.35.

XII.2694 Ove Vincentsen LUNGE, rigsråd.

Død 22 feb. 1540 i Tirsbæk. Begr. i Aalborg (Frue). ~ 1. m.XII.2695 Karen Eriksdatter ROSENKRANTZ (-1515). - se nedenfor. ~ 2. før 1515 m. Anne Henriksdatter FRIIS (-1542). Til Tirsbæk og desuden Kragerup i Løve Herred, som han erhvervede i 1533. Var 1518-19 skibshøvedsmand, ca. 1522-26 lensmand på Aalborghus, sluttede sig 1523 til Hertug Frederik og blev rigsråd. 1524 ridder og en af staholderne i Jylland under kongens fraværelse. Beseglede samme år forbundet mod Lutheranismen. 1527-40 lensmand på Aastrup, 1533 en af de fire indsatte høvedsmænd i Jylland, 1534 en af de rigsråder som sendtes til Hertug Christian med tilbud om tronen. 1535 anfører ved Københavns belejring. Bar kronen ved Chr. IIIs kroning. Kaldtes "Hr. Ove Kage" for sin "karrigheds" skyld.  _ Hans hustru XII.2695 (forslægt ukendt):

XII.2695 Karen Eriksdatter ROSENKRANTZ.

Død før 1515. ~ XII.2694 Ove Vincentsen LUNGE, rigsråd - se ovenfor. Forslægt ikke undersøgt.  _

Ove Vincentsen LUNGEs børn med Karen Eriksdatter ROSENKRANTZ:

1 Dorte LUNGE. se XI.1347 nedenfor.

2 Karen LUNGE, nonne. Død efter 1571. ~ m. Peder Pedersen STAUR (-). Nonne i St. Agnete Kloster i Rokilde, men to frænder Jørgen og Otte brahe bortførte hende i 1543 og nødte hende til "at blive Dannekvinde". Var 1571 enke i Norge efter Peder Pedersen (Staur).  _

3 Anne LUNGE, nonne. Nonne i Dalum eller Maribo kloster. Havde en uægte søn med den senere biskop Joachim Rønnow.  _

Ove Vincentsen LUNGEs børn med Anne Henriksdatter FRIIS:

4 Vibeke LUNGE. Død efter 1581. ~ m. Jens JUEL, godsejer (-1652). Godejer til Hesselmed.  _

5 Iver LUNGE, godsejer. Død 24 mar. 1587 i Tirsbæk. Begr. i Ollerup Kirke. ~ 1. m. Karen Geertsdatter BRYSKE (1542-1624). ~ 2. 5 juni 1547 i Tirsbæk m. Maren Johansdatter BIØRN (1516-1561). Tjente 1566 i Svenskekrigene. Børn i første ægteskab.  _

6 Tyge LUNGE, godsejer. Død 1545. ~ m. XII.2688-3. Sofie KAAS (-). godsejer til Odden.  _

7 Christopher LUNGE, godsejer. Død 20 okt. 1565 i Svarteraa. ~ m. Karen Jørgensdatter JUEL (-1556). Godsejer til Odden (sammen med sin bror?). Fik mindst 9 børn. Faldt under Syvårskrigen.  _

8 Johan LUNGE. Død som lille.  _

9 Maren LUNGE. ~ m. Niels ROSENKRANTZ, godsejer (1505-1581). Godsejer til Halkjær.  _

10 Christence LUNGE. Død efter 1573. ~ 1. m. Niels JUEL, godsejer (-). Godsejer til Aabjerg. ~ 2. m. Peder SKRAM, godsejer (-). Godsejer til Voldbjerg.  _

11 Kirsten LUNGE. Født 1524. Død 28 nov. 1588 i Villestrup. Begr. i Astrup Kirke. ~ m. Axel JUUL, godsejer (1503-1577). Godsejer til Villestrup.  _

XI.1347 Dorte LUNGE.

Død 1554. ~ før 1530 m. XI.1346 Claus Eggertsen ULFELDT, godsejer (-1566). Se afsn. 1.75.  _ 4 børn med XI.1346 Claus Eggertsen ULFELDT, se afsn. 1.75.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here