Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.8: Fædrene linje for Anne Sophie MOHRSEN, Kristine Margrete BRUUNs farfars mor

VIII.144 Johannes MOHR, notar.

Notar i Hamborg, fik borgerskab som "Fremder" 2. august 1699. 2 kendte sønner, hvoraf den ene blev stamfar til den norske Mohrsen-slægt. Slægten er behandlet af Eyvin og Eilif Dahl i en artikel fra 1950 [230].  _

2 børn:

1 Albert MOHR. Født 1629 i Hamborg. Døbt 11 feb. 1629 i St. Katharinen. Skæbne ukendt.  _

2 Jacob MOHR, sognepræst. se VII.72 nedenfor.

VII.72 Jacob MOHR, sognepræst.

Født 1630 i Hamborg. Døbt 30 okt. 1630 i St. Katharinen. Død 25 nov. 1690. ~ m.VII.73 Magdalena Christina HAGEDORN (-1697). - se nedenfor. Sognepræst i Rellingen ved Pinnberg, nord for Hamborg. 6 børn, der alle slog sig ned i Norge.  _ Hans hustru VII.73 (forslægt ukendt):

VII.73 Magdalena Christina HAGEDORN.

Død efter 1697. ~ VII.72 Jacob MOHR, sognepræst - se ovenfor.  _

Deres 6 børn:

1 Christopher Johan MOHRSEN, kammerråd. ~ m. Catharina THOR MØHLEN (-). Kammerråd og stiftamtsskriver. Blev arresteret i 1711 med et underskud i regnskabet på 143.453 rdl. og sad i Akershus fængsel til 1733. Var gift med en datter af en af Bergens største købmænd, Jørgen thor Møhlen. 6 børn  _

2 Philip Ernst MOHRSEN, kaptajn. se VI.36 nedenfor.

3 Sophie Cathrine MOHRSEN. Født 1678. Død 1752. ~ 1711 m. VII.74-5. Jacob MATHESON, oberst (1683-1749).  _

4 Christian Frederik MOHRSEN, kaptajn. Født o. 1685 i i "Tyskland". Død 17 aug. 1756. ~ m. Rebecca REIMERS (-1753). Kommandørkaptajn og chef for Lodsvæsenet Søndenfjelds. Han døde barnløs, men havde kort forinden gjort testamente hvor han tilgodeser brødrene Christopher og Philip Ernst samt søstrene Christine Elisabeth og Wibiana Lucia. Hans hustru var broren Christophers steddatter.  _

5 Christina Elisabeth MOHRSEN. Født 1686. Død 1759. Begr. 29 jan. 1759. ~ 20 feb. 1705 m. Jørgen Jacobsen DISHINGTON, købmand (1671-1752). Købm. og borger i Bergen. 9 børn.  _

6 Wibiana MOHRSEN. ~ 30 nov. 1703 i Hobelev, Maribo m. Claus HOLST, kaptajn (-). Nævnes som enke af afg. kapt. Holst i 1748.  _

VI.36 Philip Ernst MOHRSEN, kaptajn.

Kaptajn og kompagnichef ved Gyldenløves infanteriregiment. Født o. 1670 i Holsten. Død 22 aug. 1726 i Vinger, Norge. ~ 1. 8 mar. 1702 i Kongsvinger m. VI.37 Anna MATHESON (1686-1725). Se afsn. 1.9. ~ 2. o. 1725 m. Mette Marie MOGENSEN (1710-1731). Ifølge Ovenstad [55]: Sergent ved Gyldenløves gevorbne infanteriregiment 1692, fænrik ved samme regiment 1695, premiereløjtnant 1700. Ser ud til at være fratrådt en tid i 1701, da regimentet blev omordnet med brigader Hausmann som chef. Atter ansat som premiereløjtnant ved dette regiment i 1701. Kaptajn og kompagnichef 1710. Død 22. august 1726. Hans enke, 2. kone Mette Marie Mogensen blev gift 2. gang med landfysikus i Aalborg Anton Fredrik Sundt. Hun var bror til Niels Mogensen, gift med hans afdøde kones søster Gristille Matheson.  _

Hans børn med Anna MATHESON:

1 Christopher Johan MOHRSEN, premiereløjtnant. Født o. 1707. Død 5 sep. 1728. Ifølge Ovenstad [55]: Premiereløjtnant ved Nordenfjeldske nationale Dragonregiments Hedemarske kompagni 1727. Død 5/9 1728, "ihejlstukken om aftenen af kaptajn Hans (Christoph) Lillienschiold på hjemvejen fra et middagsselskab hos løjtnant Ole Blichfeldt på Hedemarken". Den omtalte Hans (Christoph) Lillienskiold (1694-1767) var farbror til hans svigerinde.  _

2 Margaretha Malene Christine MOHRSEN. Født 18 juni 1709 i Vinger. Død 23 sep. 1709 i Vinger.  _

3 Bastian MOHRSEN, major. Født o. 1711 i Norge. Død 19 sep. 1758 i Ringsaker eller Godager(?), Norge. Ifølge Ovenstad [55]: Fænrik ved Nordenfjeldske dragonregiment 1730. Samme år ved det Guldalske kompagni. Premiereløjtnant ved samme regiments Stjørdalske kompagni 1731, men forflyttet til Værdalske kompagni 1737. Kaptajns karakter samme år. Virkelig kaptajn og chef for Nordre Nordenfjeldske landeværnskompagni 1747. Forflyttet til chef for samme regiments Oplandske (Stangske) linjekompagni 1749. Ved omorganisering 1750 blev han med sit Stangeske kompagni overført til 3. Søndenfjeldske nationale dragonregiment. Sekundærmajor 1750. Boede 1750 på Godager. Fik Ringsakerske kompagni 1751. Virkelig major 1752.  _

4 Philip Ernst MOHRSEN, søkaptajn. se V.18 nedenfor.

5 Jacob Friedrich MOHRSEN, kaptajn. Født 1718. Døbt 2 apr. 1718 i Fredrikstad. Død 1793. Begr. 29 apr. 1793 i Fosnæs. ~ 1. 23 feb. 1751 i Verdal, Norge m. Alette Christine KRAFT (1720-). ~ 2. 30 juni 1763 i Lade i Strinda m. Catharina Marcusen HØYER (1728-1801). Dør som kaptajn i Fosnæs. Mindst 3 børn i 1. ægteskab. Bl.a. en datter gift von Brünech.  _

6 Anne Margrethe MOHRSEN. Født 1719. Døbt 10 feb. 1719 i Akershus.  _

7 Anne Sophie MOHRSEN. Født o. 1720 i Fredrikstad (?). Død o. 1760. ~ o. 1740 m. Niels Hansen Foeg MENG, købmand (1717-). Købm. og savværksejer.  _

8 Grisille Luisa MOHRSEN. Født 1724. Døbt 11 mar. 1724 i Vinger. Død 6 apr. 1724 i Vinger.  _

9 Johannes MOHRSEN. Født 1 apr. 1725. Døbt 9 apr. 1725 i Vinger. Død 3 maj 1725 i Vinger. Gravlagt sammen med sin mor.  _

1 søn med Mette Marie MOGENSEN:

10 Pilip Ernst MOHRSEN, fænrik. Født o. 1726. Er vistnok født efter farens død og opkaldt efter ham (selvom en halvbror allerede har det navn). Træffes 1747 som fænrik. Skæbne ellers ukendt.  _

V.18 Philip Ernst MOHRSEN, søkaptajn.

Chef sidst for to vagtskibe på Storebælt. Født o. 1715 i Bergen. Død 27 mar. 1758 i København. Begr. 4 apr. 1758 i København. ~ 4 mar. 1743 i København (Holmen) m. V.19 Friderica Louisa LILLIENSKJOLD, priorinde (1716-1789). Som enke priorinde på det Harboske Enkekloster. Se afsn. 1.10. Kom 19 år gammel i 1734 som kadet med skibet Chronprintzen til Ostindien, blev sekondløjtnant ved hjemkomsten 1736-37, og 3 år senere i 1740 premiereløjtnant på fregatten Raa. 1744 chef for snauen Langeland, vagtskib indenfor Bommen og brandvagt i Hocken, 1746 kaptajnsløjtnant, 1749 fører af Kgl. Defensionsskib Fortuna, der hentede tømmer fra Norge, 1750 fører af koffardskibet Neptunus, der hentede jern, 1753 chef for brigantinen Færøe og 1754 for snauen Ærø, begge vagtskibe i Store Bælt. Han endte som søkaptajn 1755, men var da plaget af "brystsyge". 1757 søger han tjeneste nordenfjelds i Norge, men nåede aldrig derop. Han døde 27 marts 1758 i København af sin sygdom. Kilde: Topsøe-Jensen [54].  _

3 børn:

1 Sophie Nicoline MOHRSEN. Født 1744 i København. Døbt 29 juni 1744 i Holmen.  _

2 Anne Sophie MOHRSEN. se IV.9 nedenfor.

3 Christiana Cecilie Dorthea MOHRSEN. Født 10 mar. 1748 i København. Døbt 14 mar. 1748 i Holmen. Død 10 aug. 1789. ~ 1. 22 maj 1778 i Bislev, Aalborg Amt m. Christian Friedrich JUEL-RYSENSTEEN, baron (1716-1782). Til Lundbeck hovedgaard, Bislev, Aalborg amt. ~ 2. 12 sep. 1783 m. Conrad Wilhelm ADELER, baron (1739-1785). Til Lundbeck hovedgaard, Bislev, Aalborg amt. Boede 1787 som enke for 2. gang på Lundbech (Lundbæk) hovedgård i Bislev ved Nibe. Gården havde været i familien Juel-Rysensteens eje siden 1604 og overgik siden til hendes ældste søn Chr. Fr. Juel-Rysensteen. I dag er hovedbygningen anvendt af Nordjyllands Landbrugsskole.  _ Efterslægt (3 børn) afsn. 2.27.

IV.9 Anne Sophie MOHRSEN.

Født 2 mar. 1747 i København. Døbt 4 mar. 1747 i Holmen. Død 6 mar. 1779 i Fredrikstad. ~ 6 maj 1767 i Fredrikstad m. IV.8 Andreas BRUUN, herredsdommer (1714-1798). Generalauditør i marinen, herredsdommer. Se afsn. 1.1.  _ 9 børn med IV.8 Andreas BRUUN, se afsn. 1.1.

Henvisninger

[44] Nedergaard, Poul: 100 danske præsteslægter, København 1954.
[45] Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, Pers.Hist.T. 5 R.III, 1906
[54] Topsøe-Jensen, T.A. og E. Marquard: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1832 1-2, 1935
[55] Ovenstad, O.: Militærbiografier. Den norske hærs officerer 1628-1814, Oslo 1949
[230] Dahl, Eyvin, og Eilif Dahl: Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 12 (1950): 285-334

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here