Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.80: Fædrene linje for Regitze Eriksdatter VESTENIE, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farfars farmor

XIV.10784 Thomas VESTENIE, herremand.

~ m. XIV.10785 ? HVIDE (-). Se afsn. 1.81. Nævnes fra 1384-1425 i forbindelse med erhvervelse, tilskødelse og pansættelser af godser i Gjern Herred ved Silkeborg. Var gift med en datter af Hr. Laurids Ovesen Hvide. Ældste kendte medlem af adelsslægten Vestenie. Navnet antages at være afledt af Wüstenei, en ødemark ved Köslin. Våbenet består af et skjold med en skråbjælke med 3 røde egern samt en hjelm med to egern. Kilde: Danmarks Adels Årbog 1931.  _

3 børn:

1 Laurids VESTENIE, herremand. se XIII.5392 nedenfor.

2 Karine VESTENIE. ~ 1. m. Jep Dinesen GALSKYT, herremand (-). Ejer af Strandbjerggård. ~ 2. m. Mikkel Lauridsen SALTENSEE, herremand (-). Ejer af Strandbjerggård.  _

3 Peder Holk VESTENIE, herremand. Ejer af Møgelkjær 1456-89. Havde en datter Gerlof gift med Henneke Limbek.  _

XIII.5392 Laurids VESTENIE, herremand.

~ m. XIII.5393 Magrethe MUNK (-). Se afsn. 1.82. Herremand til Søbygaard i Søby sogn i Gjern Herred (nø for Silkeborg). Antages at have været både landsdommer og ridder, men nævnes 1422-1444 ofte i forbindelse med stridigheder. Blev dømt fredløs i 7 år og levede i "Skov og Skjul" efter et overfald på præsten i Tvilum, der havde fornærmet hans mor. Tvang ved tilbagekomsten biskoppen af Århus til at hæve bansættelsen og uddrev nonnerne af sit hus, som hans mor havde gjort til jomfrukloster. Blev ved herredstinget beskyldt for at afspærre Kaagfarten på Gudenåen ved Åbro.  _

6 børn:

1 Stig VESTENIE, herremand. ~ m. Maren JUEL (-). Ejer af Hesselbjerg (Estvad sogn, Ginding Herred), Holmgaard (Skals Herred) og Hersomgaard (Rinds Herred). Vistnok bispelig lensmand på Næs. Mindst 2 børn.  _

2 Eggert VESTENIE, herremand. ~ m. Eline JENSDATTER (-). Ejer af Østergaard i Vellev sogn, Hovlbjerg herred.  _

3 Karen VESTENIE. ~ m. Iver JUEL, herremand (-1468). Ejer af Øgelstrup og Astrup (Grinderslev sogn).  _

4 Benedicte VESTENIE. Død før 1477. ~ m. Oluf Mortensen SEEFELD, herremand (-1477). Ejer af Refsnæs.  _

5 Erik VESTENIE, herremand. se XII.2696 nedenfor.

6 Lavrends VESTENIE, biskop. Biskop i Viborg fra 1499.  _

XII.2696 Erik VESTENIE, herremand.

~ m. XII.2697 Anna BARFUS (-). Se afsn. 1.84. Ejer af Søbygård i hvertfald fra 1485-1506. Skænkede med sin kone 1508 en gård i Galten herred til Heligåndshuset i Randers.  _

4 børn:

1 Laurids VESTENIE, godsejer. se XI.1348 nedenfor.

2 Jørgen VESTENIE, herremand. Nævnes 1499-1536. Havde en overgang Vilstedgaard i Slet Herred.  _

3 Anne VESTENIE. ~ m. Palle JUEL, herremand (-). Ejer af Laage og Hvolgaard 1592-1531.  _

4 Maren VESTENIE. ~ m. Rasmus SKADE, herremand (-). Ejer af Refstrup (Tørrild Herred) og Skabelund 1525-49.  _

XI.1348 Laurids VESTENIE, godsejer.

~ m. XI.1349 Dorothea ULFELDT (-). Se afsn. 1.85. Ejer af Søbygård samt Hagested i Hovlbjerg Herred, var 1496 hofsinde hos Dronning Christine.  _

Hans søn:

1 Erik VESTENIE, herremand. se X.674 nedenfor.

X.674 Erik VESTENIE, herremand.

Død 1607 i København. ~ m. X.675 Sophie BECK (-1609). Se afsn. 1.88. Ejer af Søbygaard og en overgang også af Hagested, som han arvede efter sin bror Christopher. Havde desuden en gård i Nørre Kvarter i København, hvor han døde som slægtens sidste mand. Hans og hustruens fædrene og mødrene våben findes på stolesæder i Solbjerg kirke.  _

4 børn:

1 Regitze Eriksdatter VESTENIE. se IX.337 nedenfor.

2 Anne Eriksdatter VESTENIE. Død efter 1648. Købte Jølbygaard i Solbjerg sogn, Morsø Nørre Herred. Ugift.  _

3 Dorthe Eriksdatter VESTENIE. Død efter 1628. Begr. i Ørum Kirke. ~ m. Mogens KRUSE, herremand (-). Ejer af Balle og Strandet(?).  _

4 Margrethe Eriksdatter VESTENIE. ~ m. X.672-5. Mogens KAAS, godsejer (-1652).  _

IX.337 Regitze Eriksdatter VESTENIE.

Begr. i Sejerslev Kirke. ~ m. IX.336 Otte KAAS, herremand (-1647). Se afsn. 1.64.  _ 3 børn med IX.336 Otte KAAS, se afsn. 1.64.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here