Gedcom-udskrift for Kristine Margrete BRUUN

Afsn. 1.89: Fædrene linje for Anne Rudbeksdatter PORS, Kristine Margrete BRUUNs farmors farmors farfars mor

XV.21632 Pors STIGSEN, herremand.

Død før 19 apr. 1400. Stamfader til adelsslægten Pors af Vrandrup i Sønderjylland (Anst herred), der i sit våben førte en syvoddet sølvstjerne i blåt felt, på hjelmen en stjerne undertiden mellem to blå vesselhorn. Danmark Adels Årbog 1909.  _

2 børn:

1 Stig PORS, herremand. se XIV.10816 nedenfor.

2 Peder PORS, herremand. Til Vrandrup i Andst herred. Nævnes fra 1396-1407. To sønner, den ene med en datter gift med Jørgen Skadeland, som blev stamfader til en en aden gren af Pors-slægten (Pors af Skadeland).  _

XIV.10816 Stig PORS, herremand.

Død efter 1431. Nævnes fra 1396-1431. Skødede 1424 tre gårde i Hillested til Maribo Kloster og boede vel da på Lolland.  _

Hans søn:

1 Erik PORS, ridder. se XIII.5408 nedenfor.

XIII.5408 Erik PORS, ridder.

Død før 11 nov. 1474. ~ m. XIII.5409 Gertrud Hermansdatter HAFFN (-). Se afsn. 1.90. Til Øllingsø, Lolland Sønder Herred. Var ridder i 1458. Indfandt sig på landstinget på Lolland 15. dec. 1473, men var død 11. nov. året efter, da hans enke pansatte en gård i Birknæs.  _

Hans søn:

1 Erik PORS, herremand. se XII.2704 nedenfor.

XII.2704 Erik PORS, herremand.

Død efter 1523. ~ m. XII.2705 Margrete Andersdatter ULFELDT (-). Se afsn. 1.91. Til Øllingsø, hofsinde og kongens skriver og foged på Nykøbing Slot, tolder på Møen. Forekommer 1484-1523.  _

Hans søn:

1 Chistiern PORS, herremand. se XI.1352 nedenfor.

XI.1352 Chistiern PORS, herremand.

Død 1559. ~ m. XI.1353 Lucie MORTENSDATTER (-1556). Se afsn. 1.93. Til Øllingsø. Nævnes 1522-1559 bl.a. som deltager i adelsforbundet mod lutheranismen. Levede 24. apr. 1559 på Jonstrup, som han havde fået livsbrev på af kronen, men var død 6. nov. samme år.  _

Hans søn:

1 Stig PORS, herremand. se X.676 nedenfor.

X.676 Stig PORS, herremand.

Født 1544. Død 1603. Begr. i København (Vort Frue Kirke). ~ m. X.677 Karen Clausdatter DAA (-). Se afsn. 1.94. Skulle 1566 tjene under ridtmester Jørgen Rud og 1570 som skibshøvedsmand i Østersøen.  _

4 børn:

1 Claus PORS, landsdommer. Død 19 maj 1617. ~ m. XII.2708-1. Karen Jørgensdatter DAA (-). Landsdommer på Lolland. Forfattede og udgav 1613 en meget kendt lystig bog "Levnetscompas". 2 af hans sønner blev selv landsdommere. Ialt 7 børn.  _

2 Rudbek PORS, landsdommer. se IX.338 nedenfor.

3 Anne PORS.  _

4 Hilleborg PORS. Født 30 apr. 1574 i Skovsgaard. Død 28 apr. 1637 i Veistrup. ~ m. Niels GAAS, godsejer (1582-1623). Godsejer til Veistrup og Hjortholm.  _

IX.338 Rudbek PORS, landsdommer.

Født 28 jan. 1566. Død 21 sep. 1609. Begr. i Humble Kirke. ~ 6 sep. 1601 i Lindskov m. IX.339 Kirsten Eriksdatter NORBY (1583-1655). Se afsn. 1.96. Til Øllingsø og Skovsgaard.

pic
Herregården Øllingsø på Vestlolland, i slægten Pors`eje i mere end 200 år

Blev 1601 landsdommer på Lolland og Falster.  _

5 børn:

1 Stig PORS, landsdommer. Død før 3 juni 1645. ~ m. Dorte Eggersdatter ABILDGAARD (1597-1655). Til Skovsgaard på Langeland. Landsdommer på Lolland, landskommisær på Langeland.

pic
Herregården Skovsgaard på Langeland

 _

2 Karen PORS. ~ efter 1630 m. Bernt Pedersen DEDEN, godsejer (-). Ejer af Møllegård og Skovsbo. Solgte 1647 Lykkesholm på Langeland til sin søster Anne. Boede herefter på Møllegård eller Skovsbo på Langeland.

pic
Herregården Skovsbo på Langeland

 _

3 Sophie PORS. Død efter 1655. ~ m. Claus GAGGE, godsejer (-1657). Ejer af Frøslev. Boede på en nu nedlagt herregård Frøslev i Stevns Herred.  _

4 Elisabeth PORS. Død efter 1660. Fik 1648 bevilling på at være sin egen værge. Levede endnu 1660 og var da "ilde medfaren af Greven af Waldecks Soldater"!  _

5 Anne Rudbeksdatter PORS. se VIII.169 nedenfor.

VIII.169 Anne Rudbeksdatter PORS.

~ 1648 m. VIII.168 Mogens KAAS, godsejer (-1655). Se afsn. 1.64.  _ 1 barn med VIII.168 Mogens KAAS, se afsn. 1.64.

You cannot view details of the youngest generations. Users with full access can login here